Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grotli Høyfjellshotell As
Juridisk navn:  Grotli Høyfjellshotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61217474
Fax: 61217475
2695 Grotli 2695 Grotli
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 940758084
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 5/5/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.44%
Resultat  
  
-48.16%
Egenkapital  
  
5.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.058.000 7.603.000 11.618.000 11.574.000 11.058.000
Resultat: 141.000 272.000 608.000 325.000 651.000
Egenkapital: 2.887.000 2.746.000 2.475.000 1.866.000 1.541.000
Regnskap for  Grotli Høyfjellshotell As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.058.000 7.603.000 11.618.000 11.574.000 11.058.000
Driftskostnader -10.912.000 -7.318.000 -11.031.000 -11.236.000 -10.335.000
Driftsresultat 146.000 285.000 587.000 339.000 723.000
Finansinntekter 1.000 2.000 40.000 2.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -15.000 -19.000 -16.000 -73.000
Finans -6.000 -13.000 21.000 -14.000 -72.000
Resultat før skatt 141.000 272.000 608.000 325.000 651.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 141.000 272.000 608.000 325.000 651.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.040.000 1.987.000 1.995.000 1.895.000 1.928.000
Sum omløpsmidler 2.373.000 3.419.000 2.815.000 2.056.000 1.790.000
Sum eiendeler 4.413.000 5.406.000 4.810.000 3.951.000 3.718.000
Sum opptjent egenkapital -652.000 -793.000 -1.064.000 -1.672.000 -1.998.000
Sum egenkapital 2.887.000 2.746.000 2.475.000 1.866.000 1.541.000
Sum langsiktig gjeld 142.000 136.000 896.000 830.000 852.000
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 2.524.000 1.440.000 1.254.000 1.324.000
Sum gjeld og egenkapital 4.413.000 5.406.000 4.811.000 3.951.000 3.717.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.638.000 6.845.000 11.618.000 11.574.000 11.058.000
Andre inntekter 419.000 758.000 0 0 0
Driftsinntekter 11.058.000 7.603.000 11.618.000 11.574.000 11.058.000
Varekostnad -2.239.000 -1.279.000 -2.769.000 -2.812.000 -2.471.000
Lønninger -5.032.000 -3.127.000 -4.535.000 -5.150.000 -4.779.000
Avskrivning -90.000 -66.000 -52.000 -33.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.551.000 -2.846.000 -3.675.000 -3.241.000 -3.050.000
Driftskostnader -10.912.000 -7.318.000 -11.031.000 -11.236.000 -10.335.000
Driftsresultat 146.000 285.000 587.000 339.000 723.000
Finansinntekter 1.000 2.000 40.000 2.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -15.000 -19.000 -16.000 -73.000
Finans -6.000 -13.000 21.000 -14.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 141.000 272.000 608.000 325.000 651.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 219.000 180.000 221.000 120.000 153.000
Sum varige driftsmidler 219.000 180.000 221.000 120.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.821.000 1.808.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000
Sum anleggsmidler 2.040.000 1.987.000 1.995.000 1.895.000 1.928.000
Varebeholdning 151.000 194.000 260.000 169.000 234.000
Kundefordringer 255.000 1.000 70.000 108.000 55.000
Andre fordringer 156.000 384.000 200.000 56.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.811.000 2.840.000 2.285.000 1.723.000 1.501.000
Sum omløpsmidler 2.373.000 3.419.000 2.815.000 2.056.000 1.790.000
Sum eiendeler 4.413.000 5.406.000 4.810.000 3.951.000 3.718.000
Sum opptjent egenkapital -652.000 -793.000 -1.064.000 -1.672.000 -1.998.000
Sum egenkapital 2.887.000 2.746.000 2.475.000 1.866.000 1.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 142.000 136.000 896.000 830.000 852.000
Leverandørgjeld 280.000 163.000 270.000 302.000 341.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 188.000 38.000 38.000 21.000 100.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 916.000 2.322.000 1.132.000 931.000 883.000
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 2.524.000 1.440.000 1.254.000 1.324.000
Sum gjeld og egenkapital 4.413.000 5.406.000 4.811.000 3.951.000 3.717.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 989.000 895.000 1.375.000 802.000 466.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 2 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.8 1.5 1.2
Soliditet 65.4 50.8 51.4 47.2 41.5
Resultatgrad 1.3 3.7 5.1 2.9 6.5
Rentedekningsgrad 20.9 19.0 30.9 21.2 9.9
Gjeldsgrad 0.5 1.0 0.9 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 3.3 5.3 1 8.6 19.5
Signatur
17.12.2021
SIGNATUR
EINVIK INGER
Prokurister
17.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex