Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grotli Høyfjellshotell As
Juridisk navn:  Grotli Høyfjellshotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61217474
Fax: 61217475
2695 Grotli 2695 Grotli
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 940758084
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/5/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.56%
Resultat  
  
-55.26%
Egenkapital  
  
10.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.603.000 11.618.000 11.574.000 11.058.000 11.542.000
Resultat: 272.000 608.000 325.000 651.000 -749.000
Egenkapital: 2.746.000 2.475.000 1.866.000 1.541.000 -1.110.000
Regnskap for  Grotli Høyfjellshotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.603.000 11.618.000 11.574.000 11.058.000 11.542.000
Driftskostnader -7.318.000 -11.031.000 -11.236.000 -10.335.000 -12.121.000
Driftsresultat 285.000 587.000 339.000 723.000 -580.000
Finansinntekter 2.000 40.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -19.000 -16.000 -73.000 -170.000
Finans -13.000 21.000 -14.000 -72.000 -170.000
Resultat før skatt 272.000 608.000 325.000 651.000 -749.000
Skattekostnad 0 0 0 138.000
Årsresultat 272.000 608.000 325.000 651.000 -612.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.987.000 1.995.000 1.895.000 1.928.000 1.413.000
Sum omløpsmidler 3.419.000 2.815.000 2.056.000 1.790.000 958.000
Sum eiendeler 5.406.000 4.810.000 3.951.000 3.718.000 2.371.000
Sum opptjent egenkapital -793.000 -1.064.000 -1.672.000 -1.998.000 -2.649.000
Sum egenkapital 2.746.000 2.475.000 1.866.000 1.541.000 -1.110.000
Sum langsiktig gjeld 136.000 896.000 830.000 852.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 2.524.000 1.440.000 1.254.000 1.324.000 3.190.000
Sum gjeld og egenkapital 5.406.000 4.811.000 3.951.000 3.717.000 2.370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.845.000 11.618.000 11.574.000 11.058.000 11.542.000
Andre inntekter 758.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.603.000 11.618.000 11.574.000 11.058.000 11.542.000
Varekostnad -1.279.000 -2.769.000 -2.812.000 -2.471.000 -3.047.000
Lønninger -3.127.000 -4.535.000 -5.150.000 -4.779.000 -5.367.000
Avskrivning -66.000 -52.000 -33.000 -35.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.846.000 -3.675.000 -3.241.000 -3.050.000 -3.661.000
Driftskostnader -7.318.000 -11.031.000 -11.236.000 -10.335.000 -12.121.000
Driftsresultat 285.000 587.000 339.000 723.000 -580.000
Finansinntekter 2.000 40.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -19.000 -16.000 -73.000 -170.000
Finans -13.000 21.000 -14.000 -72.000 -170.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 272.000 608.000 325.000 651.000 -612.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 180.000 221.000 120.000 153.000 189.000
Sum varige driftsmidler 180.000 221.000 120.000 153.000 189.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.808.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.224.000
Sum anleggsmidler 1.987.000 1.995.000 1.895.000 1.928.000 1.413.000
Varebeholdning 194.000 260.000 169.000 234.000 258.000
Kundefordringer 1.000 70.000 108.000 55.000 80.000
Andre fordringer 384.000 200.000 56.000 0 569.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.840.000 2.285.000 1.723.000 1.501.000 51.000
Sum omløpsmidler 3.419.000 2.815.000 2.056.000 1.790.000 958.000
Sum eiendeler 5.406.000 4.810.000 3.951.000 3.718.000 2.371.000
Sum opptjent egenkapital -793.000 -1.064.000 -1.672.000 -1.998.000 -2.649.000
Sum egenkapital 2.746.000 2.475.000 1.866.000 1.541.000 -1.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 696.000
Sum langsiktig gjeld 136.000 896.000 830.000 852.000 290.000
Leverandørgjeld 163.000 270.000 302.000 341.000 667.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 38.000 21.000 100.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.322.000 1.132.000 931.000 883.000 1.796.000
Sum kortsiktig gjeld 2.524.000 1.440.000 1.254.000 1.324.000 3.190.000
Sum gjeld og egenkapital 5.406.000 4.811.000 3.951.000 3.717.000 2.370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 895.000 1.375.000 802.000 466.000 -2.232.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2 1.6 1.4 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.8 1.5 1.2 0.2
Soliditet 50.8 51.4 47.2 41.5 -46.8
Resultatgrad 3.7 5.1 2.9 6.5
Rentedekningsgrad 19.0 30.9 21.2 9.9 -3.4
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1.1 1.4 -3.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 1 8.6 19.5 -24.5
Signatur
17.12.2021
SIGNATUR
EINVIK INGER
Prokurister
17.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex