Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grude Gartneri AS
Juridisk navn:  Grude Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48226139
Brekkevegen 18 Brekkevegen 18 Fax: 51427992
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 988977977
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 87
Etableringsdato: 11/24/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
23.59%
Resultat  
  
37.66%
Egenkapital  
  
28.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 92.161.000 74.568.000 63.757.000 58.769.000 51.023.000
Resultat: 10.433.000 7.579.000 7.847.000 6.527.000 2.056.000
Egenkapital: 36.416.000 28.279.000 22.367.000 16.248.000 18.224.000
Regnskap for  Grude Gartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 92.161.000 74.568.000 63.757.000 58.769.000 51.023.000
Driftskostnader -81.717.000 -66.518.000 -56.028.000 -52.416.000 -49.097.000
Driftsresultat 10.443.000 8.050.000 7.729.000 6.353.000 1.927.000
Finansinntekter 118.000 57.000 174.000 181.000 139.000
Finanskostnader -129.000 -528.000 -56.000 -7.000 -10.000
Finans -11.000 -471.000 118.000 174.000 129.000
Resultat før skatt 10.433.000 7.579.000 7.847.000 6.527.000 2.056.000
Skattekostnad -2.295.000 -1.667.000 -1.728.000 -1.504.000 -487.000
Årsresultat 8.137.000 5.912.000 6.119.000 5.024.000 1.569.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.414.000 34.225.000 23.677.000 11.403.000 12.418.000
Sum omløpsmidler 16.708.000 9.989.000 14.215.000 19.212.000 18.338.000
Sum eiendeler 61.122.000 44.214.000 37.892.000 30.615.000 30.756.000
Sum opptjent egenkapital 36.316.000 28.179.000 22.267.000 16.148.000 18.124.000
Sum egenkapital 36.416.000 28.279.000 22.367.000 16.248.000 18.224.000
Sum langsiktig gjeld 354.000 447.000 99.000 0 203.000
Sum kortsiktig gjeld 24.351.000 15.488.000 15.427.000 14.367.000 12.329.000
Sum gjeld og egenkapital 61.121.000 44.214.000 37.893.000 30.615.000 30.756.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.282.000 71.768.000 61.985.000 56.947.000 48.988.000
Andre inntekter 1.879.000 2.800.000 1.772.000 1.821.000 2.036.000
Driftsinntekter 92.161.000 74.568.000 63.757.000 58.769.000 51.023.000
Varekostnad -26.082.000 -23.149.000 -19.296.000 -17.424.000 -15.972.000
Lønninger -23.663.000 -20.813.000 -18.502.000 -17.079.000 -15.820.000
Avskrivning -3.476.000 -2.134.000 -1.894.000 -1.843.000 -1.673.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.436.000 -19.800.000 -16.230.000 -17.057.000 -15.010.000
Driftskostnader -81.717.000 -66.518.000 -56.028.000 -52.416.000 -49.097.000
Driftsresultat 10.443.000 8.050.000 7.729.000 6.353.000 1.927.000
Finansinntekter 118.000 57.000 174.000 181.000 139.000
Finanskostnader -129.000 -528.000 -56.000 -7.000 -10.000
Finans -11.000 -471.000 118.000 174.000 129.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.137.000 5.912.000 6.119.000 5.024.000 1.569.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 50.000 0
Fast eiendom 32.325.000 24.807.000 14.847.000 6.633.000 7.334.000
Maskiner anlegg 6.450.000 6.253.000 5.373.000 4.291.000 4.467.000
Driftsløsøre 101.000 228.000 254.000 426.000 615.000
Sum varige driftsmidler 38.876.000 31.289.000 20.474.000 11.350.000 12.416.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.538.000 2.936.000 3.203.000 3.000 2.000
Sum anleggsmidler 44.414.000 34.225.000 23.677.000 11.403.000 12.418.000
Varebeholdning 6.875.000 5.765.000 5.734.000 5.810.000 4.878.000
Kundefordringer 2.195.000 1.040.000 605.000 1.179.000 860.000
Andre fordringer 591.000 1.214.000 96.000 18.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.048.000 1.970.000 7.780.000 12.206.000 12.580.000
Sum omløpsmidler 16.708.000 9.989.000 14.215.000 19.212.000 18.338.000
Sum eiendeler 61.122.000 44.214.000 37.892.000 30.615.000 30.756.000
Sum opptjent egenkapital 36.316.000 28.179.000 22.267.000 16.148.000 18.124.000
Sum egenkapital 36.416.000 28.279.000 22.367.000 16.248.000 18.224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 354.000 447.000 99.000 0 203.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 354.000 447.000 99.000 0 203.000
Leverandørgjeld 12.855.000 6.732.000 8.667.000 4.679.000 6.048.000
Betalbar skatt 2.388.000 1.319.000 1.579.000 1.757.000 451.000
Skyldig offentlige avgifter 5.848.000 5.059.000 3.304.000 5.817.000 4.085.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.260.000 2.377.000 1.876.000 2.114.000 1.746.000
Sum kortsiktig gjeld 24.351.000 15.488.000 15.427.000 14.367.000 12.329.000
Sum gjeld og egenkapital 61.121.000 44.214.000 37.893.000 30.615.000 30.756.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.643.000 -5.499.000 -1.212.000 4.845.000 6.009.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.9 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.5 0.9 1.1
Soliditet 59.6 64.0 5 53.1 59.3
Resultatgrad 11.3 10.8 12.1 10.8 3.8
Rentedekningsgrad 81.0 15.2 1 907.6 192.7
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.7 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 17.3 18.3 20.9 21.3 6.7
Signatur
07.09.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.09.2007
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex