Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grytastranda Vassverk Sa
Juridisk navn:  Grytastranda Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70212603
c/o Steinar Holmeset Grytastrandvegen 323 c/o Steinar Holmeset Grytastrandvegen 323 Fax:
6265 Vatne 6265 Vatne
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 955196392
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/1/1964 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Nomia As
Hovedpunkter i regnskapet
2013
Omsetning: 1.158.000
Resultat: 573.000
Egenkapital: 8.387.000
Regnskap for  Grytastranda Vassverk Sa
Resultat 2013
Driftsinntekter 1.158.000
Driftskostnader -524.000
Driftsresultat 634.000
Finansinntekter 30.000
Finanskostnader -91.000
Finans -61.000
Resultat før skatt 573.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 573.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.384.000
Sum omløpsmidler 948.000
Sum eiendeler 10.332.000
Sum opptjent egenkapital 8.387.000
Sum egenkapital 8.387.000
Sum langsiktig gjeld 1.599.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000
Sum gjeld og egenkapital 10.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.158.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.158.000
Varekostnad 0
Lønninger -124.000
Avskrivning -191.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -209.000
Driftskostnader -524.000
Driftsresultat 634.000
Finansinntekter 30.000
Finanskostnader -91.000
Finans -61.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 573.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 9.384.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 9.384.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 9.384.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 159.000
Andre fordringer 105.000
Sum investeringer 25.000
Kasse, bank 659.000
Sum omløpsmidler 948.000
Sum eiendeler 10.332.000
Sum opptjent egenkapital 8.387.000
Sum egenkapital 8.387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.599.000
Leverandørgjeld 299.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000
Sum gjeld og egenkapital 10.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 602.000
Likviditetsgrad 1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.8
Soliditet 81.2
Resultatgrad 54.7
Rentedekningsgrad 7.3
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.4
Signatur
10.09.2021
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex