Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gs Containerutleie AS
Juridisk navn:  Gs Containerutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63837019
Nordbyvegen 60 Nordbyvegen 60 Fax: 22997678
2009 Nordby 2009 Nordby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 929783425
Aksjekapital: 2.965.300 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bruheim Økonomi
Utvikling:
Omsetning  
  
6.8%
Resultat  
  
310.74%
Egenkapital  
  
183.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.733.000 2.559.000 2.711.000 1.571.000 11.539.000
Resultat: 255.000 -121.000 -271.000 -1.016.000 -1.009.000
Egenkapital: 394.000 139.000 -2.576.000 -2.305.000 -1.289.000
Regnskap for  Gs Containerutleie AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.733.000 2.559.000 2.711.000 1.571.000 11.539.000
Driftskostnader -2.436.000 -2.689.000 -2.929.000 -2.513.000 -12.282.000
Driftsresultat 297.000 -130.000 -217.000 -942.000 -744.000
Finansinntekter 0 55.000 0 1.000 0
Finanskostnader -41.000 -46.000 -54.000 -74.000 -266.000
Finans -41.000 9.000 -54.000 -73.000 -266.000
Resultat før skatt 255.000 -121.000 -271.000 -1.016.000 -1.009.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 255.000 -121.000 -271.000 -1.016.000 -1.009.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.220.000 1.346.000 1.411.000 1.750.000 2.111.000
Sum omløpsmidler 540.000 535.000 322.000 187.000 988.000
Sum eiendeler 1.760.000 1.881.000 1.733.000 1.937.000 3.099.000
Sum opptjent egenkapital -2.571.000 -2.827.000 -2.706.000 -2.435.000 -1.419.000
Sum egenkapital 394.000 139.000 -2.576.000 -2.305.000 -1.289.000
Sum langsiktig gjeld 822.000 968.000 3.696.000 3.545.000 2.757.000
Sum kortsiktig gjeld 545.000 775.000 613.000 698.000 1.630.000
Sum gjeld og egenkapital 1.761.000 1.881.000 1.733.000 1.938.000 3.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.733.000 2.559.000 2.330.000 1.493.000 11.486.000
Andre inntekter 0 0 381.000 78.000 53.000
Driftsinntekter 2.733.000 2.559.000 2.711.000 1.571.000 11.539.000
Varekostnad -853.000 -802.000 -589.000 -361.000 -225.000
Lønninger -573.000 -738.000 -801.000 -644.000 -6.904.000
Avskrivning -175.000 -203.000 -257.000 -288.000 -303.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -835.000 -946.000 -1.282.000 -1.220.000 -4.850.000
Driftskostnader -2.436.000 -2.689.000 -2.929.000 -2.513.000 -12.282.000
Driftsresultat 297.000 -130.000 -217.000 -942.000 -744.000
Finansinntekter 0 55.000 0 1.000 0
Finanskostnader -41.000 -46.000 -54.000 -74.000 -266.000
Finans -41.000 9.000 -54.000 -73.000 -266.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 255.000 -121.000 -271.000 -1.016.000 -1.009.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 397.000 414.000 431.000 449.000 468.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 636.000 744.000 763.000 1.084.000 1.425.000
Sum varige driftsmidler 1.033.000 1.158.000 1.194.000 1.533.000 1.893.000
Sum finansielle anleggsmidler 188.000 188.000 218.000 218.000 218.000
Sum anleggsmidler 1.220.000 1.346.000 1.411.000 1.750.000 2.111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 510.000 509.000 301.000 125.000 347.000
Andre fordringer 14.000 5.000 5.000 47.000 256.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 22.000 16.000 15.000 385.000
Sum omløpsmidler 540.000 535.000 322.000 187.000 988.000
Sum eiendeler 1.760.000 1.881.000 1.733.000 1.937.000 3.099.000
Sum opptjent egenkapital -2.571.000 -2.827.000 -2.706.000 -2.435.000 -1.419.000
Sum egenkapital 394.000 139.000 -2.576.000 -2.305.000 -1.289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 214.000 267.000 287.000 282.000 0
Sum langsiktig gjeld 822.000 968.000 3.696.000 3.545.000 2.757.000
Leverandørgjeld 179.000 268.000 173.000 226.000 274.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000 124.000 77.000 60.000 699.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 116.000 76.000 130.000 657.000
Sum kortsiktig gjeld 545.000 775.000 613.000 698.000 1.630.000
Sum gjeld og egenkapital 1.761.000 1.881.000 1.733.000 1.938.000 3.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -240.000 -291.000 -511.000 -642.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.5 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.5 0.3 0.7
Soliditet 22.4 7.4 -148.6 -118.9 -41.6
Resultatgrad 10.9 -5.1 -6.4
Rentedekningsgrad 7.2 -2.8 -12.7 -2.8
Gjeldsgrad 3.5 12.5 -1.7 -1.8 -3.4
Total kapitalrentabilitet 16.9 -12.5 -48.6 -24.0
Signatur
25.11.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
25.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex