Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudvangen Hotelldrift AS
Juridisk navn:  Gudvangen Hotelldrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48075555
Fax: 57633980
5747 Gudvangen 5747 Gudvangen
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 942109822
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 2/11/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.79%
Resultat  
  
-15609.09%
Egenkapital  
  
-43.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.851.000 37.026.000 35.631.000 34.898.000 31.325.000
Resultat: -1.706.000 11.000 351.000 2.024.000 3.469.000
Egenkapital: 2.181.000 3.869.000 5.042.000 4.856.000 3.409.000
Regnskap for  Gudvangen Hotelldrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.851.000 37.026.000 35.631.000 34.898.000 31.325.000
Driftskostnader -18.554.000 -35.998.000 -34.499.000 -32.121.000 -27.294.000
Driftsresultat -703.000 1.029.000 1.131.000 2.777.000 4.031.000
Finansinntekter 2.000 8.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader -1.005.000 -1.027.000 -785.000 -758.000 -565.000
Finans -1.003.000 -1.019.000 -781.000 -753.000 -562.000
Resultat før skatt -1.706.000 11.000 351.000 2.024.000 3.469.000
Skattekostnad 18.000 -1.021.000 -165.000 -577.000 -881.000
Årsresultat -1.688.000 -1.011.000 186.000 1.447.000 2.589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.033.000 22.329.000 18.416.000 14.123.000 9.595.000
Sum omløpsmidler 3.525.000 5.499.000 3.962.000 5.089.000 5.079.000
Sum eiendeler 24.558.000 27.828.000 22.378.000 19.212.000 14.674.000
Sum opptjent egenkapital 1.631.000 3.319.000 4.492.000 4.306.000 2.859.000
Sum egenkapital 2.181.000 3.869.000 5.042.000 4.856.000 3.409.000
Sum langsiktig gjeld 19.516.000 17.146.000 12.478.000 10.314.000 7.031.000
Sum kortsiktig gjeld 2.860.000 6.813.000 4.858.000 4.042.000 4.234.000
Sum gjeld og egenkapital 24.557.000 27.828.000 22.378.000 19.212.000 14.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.431.000 35.200.000 33.739.000 33.756.000 29.992.000
Andre inntekter 1.421.000 1.826.000 1.892.000 1.143.000 1.333.000
Driftsinntekter 17.851.000 37.026.000 35.631.000 34.898.000 31.325.000
Varekostnad -3.334.000 -8.705.000 -8.776.000 -10.242.000 -9.588.000
Lønninger -6.811.000 -14.424.000 -12.890.000 -10.733.000 -9.256.000
Avskrivning -1.956.000 -2.041.000 -1.876.000 -1.386.000 -1.228.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.453.000 -10.828.000 -10.957.000 -9.760.000 -7.222.000
Driftskostnader -18.554.000 -35.998.000 -34.499.000 -32.121.000 -27.294.000
Driftsresultat -703.000 1.029.000 1.131.000 2.777.000 4.031.000
Finansinntekter 2.000 8.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader -1.005.000 -1.027.000 -785.000 -758.000 -565.000
Finans -1.003.000 -1.019.000 -781.000 -753.000 -562.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.688.000 -1.011.000 186.000 1.447.000 2.589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 929.000 535.000 316.000
Fast eiendom 16.894.000 17.504.000 12.000.000 11.168.000 6.791.000
Maskiner anlegg 2.095.000 2.463.000 1.809.000 559.000 165.000
Driftsløsøre 1.920.000 2.230.000 1.499.000 1.471.000 1.698.000
Sum varige driftsmidler 20.909.000 22.197.000 15.307.000 13.199.000 8.654.000
Sum finansielle anleggsmidler 124.000 133.000 2.180.000 388.000 625.000
Sum anleggsmidler 21.033.000 22.329.000 18.416.000 14.123.000 9.595.000
Varebeholdning 558.000 1.004.000 847.000 1.112.000 1.025.000
Kundefordringer 997.000 2.896.000 2.145.000 2.246.000 2.431.000
Andre fordringer 1.318.000 902.000 651.000 328.000 354.000
Sum investeringer 50.000 0 0 52.000
Kasse, bank 652.000 647.000 319.000 1.404.000 1.217.000
Sum omløpsmidler 3.525.000 5.499.000 3.962.000 5.089.000 5.079.000
Sum eiendeler 24.558.000 27.828.000 22.378.000 19.212.000 14.674.000
Sum opptjent egenkapital 1.631.000 3.319.000 4.492.000 4.306.000 2.859.000
Sum egenkapital 2.181.000 3.869.000 5.042.000 4.856.000 3.409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 768.000 768.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 63.000 0 795.000
Sum langsiktig gjeld 19.516.000 17.146.000 12.478.000 10.314.000 7.031.000
Leverandørgjeld 569.000 2.819.000 1.549.000 1.047.000 462.000
Betalbar skatt -18.000 93.000 558.000 796.000 1.039.000
Skyldig offentlige avgifter 316.000 758.000 795.000 530.000 495.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.994.000 3.144.000 1.894.000 1.669.000 1.444.000
Sum kortsiktig gjeld 2.860.000 6.813.000 4.858.000 4.042.000 4.234.000
Sum gjeld og egenkapital 24.557.000 27.828.000 22.378.000 19.212.000 14.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 665.000 -1.314.000 -896.000 1.047.000 845.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.8 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.6 1 1
Soliditet 8.9 13.9 22.5 25.3 23.2
Resultatgrad -3.9 2.8 3.2 8 12.9
Rentedekningsgrad -0.7 1 1.4 3.7 7.1
Gjeldsgrad 10.3 6.2 3.4 3 3.3
Total kapitalrentabilitet -2.9 3.7 5.1 14.5 27.5
Signatur
04.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Prokurister
22.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex