Guideline AS
Juridisk navn:  Guideline AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63849400
Postboks 135 Hellerudsletta Trondheimsveien 36 Fax: 63842820
2026 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 992297719
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/24/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as startskuddet 683
Revisor: Bhl Da
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.07%
Resultat  
  
221.34%
Egenkapital  
  
32.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.275.000 22.975.000 19.730.000 24.361.000 27.432.000
Resultat: 1.848.000 -1.523.000 -1.040.000 1.300.000 1.583.000
Egenkapital: 5.826.000 4.389.000 5.581.000 6.396.000 5.404.000
Regnskap for  Guideline AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.275.000 22.975.000 19.730.000 24.361.000 27.432.000
Driftskostnader -25.073.000 -23.083.000 -19.930.000 -22.450.000 -24.927.000
Driftsresultat 3.202.000 -108.000 -199.000 1.911.000 2.505.000
Finansinntekter 53.000 66.000 644.000 787.000 573.000
Finanskostnader -1.407.000 -1.480.000 -1.486.000 -1.397.000 -1.495.000
Finans -1.354.000 -1.414.000 -842.000 -610.000 -922.000
Resultat før skatt 1.848.000 -1.523.000 -1.040.000 1.300.000 1.583.000
Skattekostnad -411.000 331.000 225.000 -309.000 -382.000
Årsresultat 1.437.000 -1.192.000 -815.000 991.000 1.201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.535.000 15.656.000 24.682.000 14.661.000 14.487.000
Sum omløpsmidler 4.552.000 12.307.000 3.082.000 16.556.000 11.563.000
Sum eiendeler 19.087.000 27.963.000 27.764.000 31.217.000 26.050.000
Sum opptjent egenkapital 826.000 -611.000 581.000 1.396.000 404.000
Sum egenkapital 5.826.000 4.389.000 5.581.000 6.396.000 5.404.000
Sum langsiktig gjeld 4.750.000 8.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Sum kortsiktig gjeld 8.511.000 15.574.000 10.184.000 12.821.000 8.646.000
Sum gjeld og egenkapital 19.087.000 27.963.000 27.765.000 31.217.000 26.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.275.000 22.975.000 19.730.000 24.361.000 27.432.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 28.275.000 22.975.000 19.730.000 24.361.000 27.432.000
Varekostnad -15.618.000 -15.107.000 -11.147.000 -12.981.000 -16.557.000
Lønninger -6.144.000 -4.864.000 -4.429.000 -4.449.000 -4.298.000
Avskrivning -183.000 -137.000 -114.000 -260.000 -244.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.128.000 -2.975.000 -4.240.000 -4.760.000 -3.828.000
Driftskostnader -25.073.000 -23.083.000 -19.930.000 -22.450.000 -24.927.000
Driftsresultat 3.202.000 -108.000 -199.000 1.911.000 2.505.000
Finansinntekter 53.000 66.000 644.000 787.000 573.000
Finanskostnader -1.407.000 -1.480.000 -1.486.000 -1.397.000 -1.495.000
Finans -1.354.000 -1.414.000 -842.000 -610.000 -922.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.437.000 -1.192.000 -815.000 991.000 1.201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 50.000
Sum Immatrielle midler 70.000 311.000 295.000 90.000 221.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 241.000 413.000 253.000 347.000 42.000
Sum varige driftsmidler 241.000 413.000 253.000 347.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.224.000 14.932.000 24.134.000 14.224.000 0
Sum anleggsmidler 14.535.000 15.656.000 24.682.000 14.661.000 14.487.000
Varebeholdning 369.000 351.000 333.000 309.000 263.000
Kundefordringer 466.000 1.069.000 287.000 293.000
Andre fordringer 107.000 377.000 108.000 210.000 2.390.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.610.000 11.579.000 758.000 1.194.000 598.000
Sum omløpsmidler 4.552.000 12.307.000 3.082.000 16.556.000 11.563.000
Sum eiendeler 19.087.000 27.963.000 27.764.000 31.217.000 26.050.000
Sum opptjent egenkapital 826.000 -611.000 581.000 1.396.000 404.000
Sum egenkapital 5.826.000 4.389.000 5.581.000 6.396.000 5.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.137.000 7.833.000 6.229.000 7.306.000 3.501.000
Sum langsiktig gjeld 4.750.000 8.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Leverandørgjeld 160.000 138.000 137.000 66.000 79.000
Betalbar skatt 171.000 0 329.000 223.000
Skyldig offentlige avgifter 496.000 524.000 415.000 503.000 336.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.547.000 7.079.000 3.403.000 4.617.000 4.507.000
Sum kortsiktig gjeld 8.511.000 15.574.000 10.184.000 12.821.000 8.646.000
Sum gjeld og egenkapital 19.087.000 27.963.000 27.765.000 31.217.000 26.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.959.000 -3.267.000 -7.102.000 3.735.000 2.917.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.3 1.3 1.3
Soliditet 30.5 15.7 20.1 20.5 20.7
Resultatgrad 11.3 -0.5 7.8 9.1
Rentedekningsgrad 2.3 -0.1 -0.1 1.4 1.7
Gjeldsgrad 2.3 5.4 4 3.9 3.8
Total kapitalrentabilitet 17.1 -0.2 1.6 8.6 11.8
Signatur
16.10.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.10.2015
Daglig leder alene.
Prokura
Myhre Kåre Espen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex