Gull Galleriet As
Juridisk navn:  Gull Galleriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73522658
Munkegata 37 Munkegata 37 Fax:
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 998254434
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/15/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.47%
Resultat  
  
29.11%
Egenkapital  
  
24.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.392.000 3.016.000 2.928.000 3.081.000 2.587.000
Resultat: 448.000 347.000 234.000 394.000 137.000
Egenkapital: 1.805.000 1.455.000 1.184.000 1.002.000 699.000
Regnskap for  Gull Galleriet As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.392.000 3.016.000 2.928.000 3.081.000 2.587.000
Driftskostnader -2.939.000 -2.656.000 -2.677.000 -2.677.000 -2.442.000
Driftsresultat 454.000 361.000 251.000 405.000 146.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -6.000 -14.000 -18.000 -11.000 -11.000
Finans -6.000 -14.000 -18.000 -11.000 -9.000
Resultat før skatt 448.000 347.000 234.000 394.000 137.000
Skattekostnad -99.000 -76.000 -51.000 -91.000 -34.000
Årsresultat 350.000 271.000 182.000 303.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 245.000 306.000 370.000 438.000 151.000
Sum omløpsmidler 3.257.000 2.905.000 2.537.000 2.262.000 2.082.000
Sum eiendeler 3.502.000 3.211.000 2.907.000 2.700.000 2.233.000
Sum opptjent egenkapital 1.705.000 1.355.000 1.084.000 902.000 599.000
Sum egenkapital 1.805.000 1.455.000 1.184.000 1.002.000 699.000
Sum langsiktig gjeld 1.117.000 1.203.000 1.284.000 1.287.000 1.174.000
Sum kortsiktig gjeld 580.000 553.000 439.000 411.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 3.502.000 3.211.000 2.907.000 2.700.000 2.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.392.000 3.008.000 2.928.000 3.081.000 2.587.000
Andre inntekter 8.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.392.000 3.016.000 2.928.000 3.081.000 2.587.000
Varekostnad -1.396.000 -1.130.000 -1.162.000 -1.219.000 -1.026.000
Lønninger -1.125.000 -1.003.000 -1.040.000 -986.000 -917.000
Avskrivning -65.000 -65.000 -66.000 -17.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -458.000 -409.000 -455.000 -463.000
Driftskostnader -2.939.000 -2.656.000 -2.677.000 -2.677.000 -2.442.000
Driftsresultat 454.000 361.000 251.000 405.000 146.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -6.000 -14.000 -18.000 -11.000 -11.000
Finans -6.000 -14.000 -18.000 -11.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 350.000 271.000 182.000 303.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 10.000 9.000 12.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 118.000 183.000 247.000 313.000 7.000
Sum varige driftsmidler 118.000 183.000 247.000 313.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Sum anleggsmidler 245.000 306.000 370.000 438.000 151.000
Varebeholdning 2.836.000 2.481.000 2.311.000 2.163.000 1.851.000
Kundefordringer 72.000 15.000 47.000 39.000 182.000
Andre fordringer 55.000 1.000 7.000 7.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 294.000 407.000 173.000 52.000 42.000
Sum omløpsmidler 3.257.000 2.905.000 2.537.000 2.262.000 2.082.000
Sum eiendeler 3.502.000 3.211.000 2.907.000 2.700.000 2.233.000
Sum opptjent egenkapital 1.705.000 1.355.000 1.084.000 902.000 599.000
Sum egenkapital 1.805.000 1.455.000 1.184.000 1.002.000 699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 28.000
Sum langsiktig gjeld 1.117.000 1.203.000 1.284.000 1.287.000 1.174.000
Leverandørgjeld 240.000 148.000 134.000 148.000 97.000
Betalbar skatt 102.000 77.000 49.000 72.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 133.000 224.000 159.000 99.000 130.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 103.000 97.000 92.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 580.000 553.000 439.000 411.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 3.502.000 3.211.000 2.907.000 2.700.000 2.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.677.000 2.352.000 2.098.000 1.851.000 1.721.000
Likviditetsgrad 1 5.6 5.3 5.8 5.5 5.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.5 0.2 0.6
Soliditet 51.5 45.3 40.7 37.1 31.3
Resultatgrad 13.4 12.0 8.6 13.1 5.6
Rentedekningsgrad 75.7 25.8 13.9 36.8 13.3
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.5 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 13.0 11.2 8.6 1 6.6
Signatur
02.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex