Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gullgruven Legekontor AS
Juridisk navn:  Gullgruven Legekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55253030
Liamyrane 1 Liamyrane 1 Fax: 55253031
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 994155113
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/23/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mmc Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.53%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.906.000 1.859.000 1.871.000 1.729.000 1.819.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Gullgruven Legekontor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.906.000 1.859.000 1.871.000 1.729.000 1.819.000
Driftskostnader -1.906.000 -1.859.000 -1.869.000 -1.728.000 -1.819.000
Driftsresultat 0 2.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0
Finans 0 -2.000 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 73.000 15.000 22.000 31.000
Sum omløpsmidler 247.000 214.000 244.000 323.000 259.000
Sum eiendeler 286.000 287.000 259.000 345.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 186.000 188.000 159.000 245.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 286.000 288.000 259.000 345.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.906.000 1.859.000 1.871.000 1.729.000 1.819.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.906.000 1.859.000 1.871.000 1.729.000 1.819.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -896.000 -853.000 -881.000 -772.000 -868.000
Avskrivning -34.000 -23.000 -7.000 -9.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -976.000 -983.000 -981.000 -947.000 -938.000
Driftskostnader -1.906.000 -1.859.000 -1.869.000 -1.728.000 -1.819.000
Driftsresultat 0 2.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0
Finans 0 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 73.000 15.000 22.000 31.000
Sum varige driftsmidler 39.000 73.000 15.000 22.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.000 73.000 15.000 22.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 24.000 4.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 210.000 240.000 323.000 259.000
Sum omløpsmidler 247.000 214.000 244.000 323.000 259.000
Sum eiendeler 286.000 287.000 259.000 345.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 41.000 28.000 7.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 43.000 63.000 30.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 104.000 68.000 207.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 188.000 159.000 245.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 286.000 288.000 259.000 345.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 26.000 85.000 78.000 69.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.5 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.5 1.3 1.4
Soliditet 35.0 34.7 38.6 2 34.5
Resultatgrad 0 0.1 0 0
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.9 1.9 1.6 2.5 1.9
Total kapitalrentabilitet 0 0.8 0 0
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex