Gullsmed Christensen Tasta As
Juridisk navn:  Gullsmed Christensen Tasta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51316200
Solakrossen 2 Tastatunet 1-3 Fax:
4050 Sola 4027 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 998619882
Aksjekapital: 342.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/9/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.26%
Resultat  
  
-16.38%
Egenkapital  
  
14.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.955.000 4.262.000 4.001.000 3.662.000 3.646.000
Resultat: 388.000 464.000 457.000 482.000 253.000
Egenkapital: 2.374.000 2.071.000 1.710.000 1.353.000 980.000
Regnskap for  Gullsmed Christensen Tasta As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.955.000 4.262.000 4.001.000 3.662.000 3.646.000
Driftskostnader -4.558.000 -3.797.000 -3.523.000 -3.160.000 -3.352.000
Driftsresultat 397.000 466.000 477.000 503.000 293.000
Finansinntekter 2.000 10.000 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -12.000 -20.000 -21.000 -40.000
Finans -8.000 -2.000 -20.000 -21.000 -40.000
Resultat før skatt 388.000 464.000 457.000 482.000 253.000
Skattekostnad -85.000 -102.000 -101.000 -109.000 -59.000
Årsresultat 303.000 362.000 357.000 373.000 195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 176.000 277.000 378.000 478.000
Sum omløpsmidler 3.066.000 3.352.000 2.866.000 2.021.000 2.040.000
Sum eiendeler 3.149.000 3.528.000 3.143.000 2.399.000 2.518.000
Sum opptjent egenkapital 2.024.000 1.721.000 1.359.000 1.003.000 630.000
Sum egenkapital 2.374.000 2.071.000 1.710.000 1.353.000 980.000
Sum langsiktig gjeld 581.000 611.000 314.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 876.000 823.000 733.000 930.000
Sum gjeld og egenkapital 3.148.000 3.528.000 3.143.000 2.400.000 2.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.955.000 4.219.000 4.001.000 3.662.000 3.646.000
Andre inntekter 43.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.955.000 4.262.000 4.001.000 3.662.000 3.646.000
Varekostnad -2.652.000 -2.248.000 -1.869.000 -1.850.000 -2.005.000
Lønninger -1.025.000 -734.000 -774.000 -624.000 -611.000
Avskrivning -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -780.000 -714.000 -779.000 -585.000 -630.000
Driftskostnader -4.558.000 -3.797.000 -3.523.000 -3.160.000 -3.352.000
Driftsresultat 397.000 466.000 477.000 503.000 293.000
Finansinntekter 2.000 10.000 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -12.000 -20.000 -21.000 -40.000
Finans -8.000 -2.000 -20.000 -21.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 303.000 362.000 357.000 373.000 195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 176.000 277.000 378.000 478.000
Sum varige driftsmidler 76.000 176.000 277.000 378.000 478.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 83.000 176.000 277.000 378.000 478.000
Varebeholdning 1.970.000 2.385.000 2.173.000 1.760.000 1.797.000
Kundefordringer 0 0 31.000
Andre fordringer 161.000 15.000 14.000 15.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 935.000 953.000 679.000 247.000 174.000
Sum omløpsmidler 3.066.000 3.352.000 2.866.000 2.021.000 2.040.000
Sum eiendeler 3.149.000 3.528.000 3.143.000 2.399.000 2.518.000
Sum opptjent egenkapital 2.024.000 1.721.000 1.359.000 1.003.000 630.000
Sum egenkapital 2.374.000 2.071.000 1.710.000 1.353.000 980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 24.000 37.000 49.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 581.000 611.000 314.000 608.000
Leverandørgjeld 165.000 313.000 218.000 210.000 416.000
Betalbar skatt 102.000 117.000 114.000 122.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 291.000 248.000 224.000 209.000 159.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 216.000 198.000 267.000 192.000 284.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 876.000 823.000 733.000 930.000
Sum gjeld og egenkapital 3.148.000 3.528.000 3.143.000 2.400.000 2.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.292.000 2.476.000 2.043.000 1.288.000 1.110.000
Likviditetsgrad 1 4.0 3.8 3.5 2.8 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.8 0.4 0.3
Soliditet 75.4 58.7 54.4 56.4 38.9
Resultatgrad 8.0 10.9 11.9 13.7 8
Rentedekningsgrad 39.7 38.8 23.9 2 7.3
Gjeldsgrad 0.3 0.7 0.8 0.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 13.5 15.2 2 11.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex