Gullsmed Karlgård As
Juridisk navn:  Gullsmed Karlgård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73523313
Postboks 529 Nordre Gate 12 Fax: 73523573
7405 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989938436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/7/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Meredo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.37%
Resultat  
  
-28.72%
Egenkapital  
  
4.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.993.000 13.381.000 12.807.000 11.265.000 10.818.000
Resultat: 2.038.000 2.859.000 1.532.000 1.313.000 1.125.000
Egenkapital: 7.095.000 6.806.000 5.575.000 4.881.000 4.371.000
Regnskap for  Gullsmed Karlgård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.993.000 13.381.000 12.807.000 11.265.000 10.818.000
Driftskostnader -9.955.000 -10.518.000 -11.278.000 -9.955.000 -9.685.000
Driftsresultat 2.038.000 2.862.000 1.529.000 1.310.000 1.133.000
Finansinntekter 2.000 3.000 7.000 6.000 7.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -5.000 -4.000 -15.000
Finans -3.000 2.000 2.000 -8.000
Resultat før skatt 2.038.000 2.859.000 1.532.000 1.313.000 1.125.000
Skattekostnad -448.000 -629.000 -337.000 -303.000 -271.000
Årsresultat 1.589.000 2.230.000 1.195.000 1.010.000 854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 162.000 223.000 302.000 169.000 232.000
Sum omløpsmidler 10.433.000 9.779.000 7.872.000 6.985.000 6.157.000
Sum eiendeler 10.595.000 10.002.000 8.174.000 7.154.000 6.389.000
Sum opptjent egenkapital 6.995.000 6.706.000 5.475.000 4.781.000 4.271.000
Sum egenkapital 7.095.000 6.806.000 5.575.000 4.881.000 4.371.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.500.000 3.197.000 2.598.000 2.273.000 2.018.000
Sum gjeld og egenkapital 10.595.000 10.003.000 8.173.000 7.154.000 6.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.895.000 13.316.000 12.800.000 11.033.000 10.818.000
Andre inntekter 98.000 65.000 7.000 231.000 0
Driftsinntekter 11.993.000 13.381.000 12.807.000 11.265.000 10.818.000
Varekostnad -2.666.000 -3.630.000 -3.628.000 -3.021.000 -3.319.000
Lønninger -5.971.000 -5.587.000 -6.170.000 -5.547.000 -4.960.000
Avskrivning -82.000 -80.000 -53.000 -87.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.236.000 -1.221.000 -1.427.000 -1.300.000 -1.326.000
Driftskostnader -9.955.000 -10.518.000 -11.278.000 -9.955.000 -9.685.000
Driftsresultat 2.038.000 2.862.000 1.529.000 1.310.000 1.133.000
Finansinntekter 2.000 3.000 7.000 6.000 7.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -5.000 -4.000 -15.000
Finans -3.000 2.000 2.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -300.000
Årsresultat 1.589.000 2.230.000 1.195.000 1.010.000 854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 19.000 17.000 26.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 139.000 204.000 284.000 144.000 210.000
Sum varige driftsmidler 139.000 204.000 284.000 144.000 210.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 162.000 223.000 302.000 169.000 232.000
Varebeholdning 4.338.000 4.072.000 4.038.000 3.399.000 3.074.000
Kundefordringer 142.000 102.000 262.000 271.000 293.000
Andre fordringer 41.000 37.000 36.000 54.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.912.000 5.569.000 3.536.000 3.261.000 2.761.000
Sum omløpsmidler 10.433.000 9.779.000 7.872.000 6.985.000 6.157.000
Sum eiendeler 10.595.000 10.002.000 8.174.000 7.154.000 6.389.000
Sum opptjent egenkapital 6.995.000 6.706.000 5.475.000 4.781.000 4.271.000
Sum egenkapital 7.095.000 6.806.000 5.575.000 4.881.000 4.371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 153.000 194.000 295.000 170.000 255.000
Betalbar skatt 452.000 631.000 329.000 307.000 271.000
Skyldig offentlige avgifter 1.054.000 916.000 944.000 825.000 756.000
Utbytte -1.300.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 541.000 457.000 529.000 471.000 435.000
Sum kortsiktig gjeld 3.500.000 3.197.000 2.598.000 2.273.000 2.018.000
Sum gjeld og egenkapital 10.595.000 10.003.000 8.173.000 7.154.000 6.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.933.000 6.582.000 5.274.000 4.712.000 4.139.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.1 3 3.1 3.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.5 1.6 1.5
Soliditet 67.0 68.0 68.2 68.2 68.4
Resultatgrad 17.0 21.4 11.9 11.6 10.5
Rentedekningsgrad 1.019.0 477.0 305.8 327.5 75.5
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 19.3 28.6 18.8 18.4 17.8
Signatur
08.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex