Gullsmed Kaulum Byporten AS
Juridisk navn:  Gullsmed Kaulum Byporten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432285
Jernbanetorget 6 Jernbanetorget 6 Fax: 23362092
0154 Oslo 154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 865700822
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/9/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Igel-revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.41%
Resultat  
  
-14.07%
Egenkapital  
  
1.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.027.000 10.762.000 11.522.000 10.382.000 11.126.000
Resultat: 904.000 1.052.000 1.308.000 1.375.000 1.677.000
Egenkapital: 4.450.000 4.402.000 4.384.000 4.277.000 4.132.000
Regnskap for  Gullsmed Kaulum Byporten AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.027.000 10.762.000 11.522.000 10.382.000 11.126.000
Driftskostnader -7.063.000 -9.625.000 -10.109.000 -8.896.000 -9.356.000
Driftsresultat 964.000 1.138.000 1.413.000 1.486.000 1.770.000
Finansinntekter 0 5.000 0 0
Finanskostnader -60.000 -86.000 -111.000 -111.000 -92.000
Finans -60.000 -86.000 -106.000 -111.000 -92.000
Resultat før skatt 904.000 1.052.000 1.308.000 1.375.000 1.677.000
Skattekostnad -206.000 -234.000 -300.000 -330.000 -419.000
Årsresultat 698.000 818.000 1.007.000 1.045.000 1.259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 327.000 418.000 217.000 290.000 274.000
Sum omløpsmidler 6.188.000 6.747.000 6.956.000 6.881.000 7.209.000
Sum eiendeler 6.515.000 7.165.000 7.173.000 7.171.000 7.483.000
Sum opptjent egenkapital 3.750.000 3.702.000 3.684.000 3.577.000 3.432.000
Sum egenkapital 4.450.000 4.402.000 4.384.000 4.277.000 4.132.000
Sum langsiktig gjeld 128.000 299.000 89.000 141.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 1.936.000 2.463.000 2.699.000 2.753.000 3.164.000
Sum gjeld og egenkapital 6.514.000 7.164.000 7.172.000 7.171.000 7.483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.027.000 10.762.000 11.522.000 10.382.000 11.126.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.027.000 10.762.000 11.522.000 10.382.000 11.126.000
Varekostnad -3.450.000 -5.134.000 -5.531.000 -4.757.000 -5.131.000
Lønninger -1.234.000 -1.810.000 -1.836.000 -1.654.000 -1.783.000
Avskrivning -126.000 -147.000 -73.000 -71.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.253.000 -2.534.000 -2.669.000 -2.414.000 -2.326.000
Driftskostnader -7.063.000 -9.625.000 -10.109.000 -8.896.000 -9.356.000
Driftsresultat 964.000 1.138.000 1.413.000 1.486.000 1.770.000
Finansinntekter 0 5.000 0 0
Finanskostnader -60.000 -86.000 -111.000 -111.000 -92.000
Finans -60.000 -86.000 -106.000 -111.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -650.000 -800.000 -900.000 -900.000 -1.250.000
Årsresultat 698.000 818.000 1.007.000 1.045.000 1.259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 327.000 418.000 217.000 290.000 274.000
Sum varige driftsmidler 327.000 418.000 217.000 290.000 274.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 327.000 418.000 217.000 290.000 274.000
Varebeholdning 2.766.000 2.784.000 2.682.000 2.454.000 2.212.000
Kundefordringer 45.000 28.000 30.000 25.000 24.000
Andre fordringer 378.000 107.000 188.000 223.000 211.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 404.000 772.000 357.000 93.000 858.000
Sum omløpsmidler 6.188.000 6.747.000 6.956.000 6.881.000 7.209.000
Sum eiendeler 6.515.000 7.165.000 7.173.000 7.171.000 7.483.000
Sum opptjent egenkapital 3.750.000 3.702.000 3.684.000 3.577.000 3.432.000
Sum egenkapital 4.450.000 4.402.000 4.384.000 4.277.000 4.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 13.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 68.000 0
Sum langsiktig gjeld 128.000 299.000 89.000 141.000 187.000
Leverandørgjeld 665.000 826.000 739.000 841.000 801.000
Betalbar skatt 206.000 239.000 308.000 335.000 435.000
Skyldig offentlige avgifter 289.000 419.000 509.000 447.000 529.000
Utbytte -650.000 -800.000 -900.000 -900.000 -1.250.000
Annen kortsiktig gjeld 127.000 179.000 242.000 163.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 1.936.000 2.463.000 2.699.000 2.753.000 3.164.000
Sum gjeld og egenkapital 6.514.000 7.164.000 7.172.000 7.171.000 7.483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.252.000 4.284.000 4.257.000 4.128.000 4.045.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.7 2.6 2.5 2.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6
Soliditet 68.3 61.4 61.1 59.6 55.2
Resultatgrad 12.0 10.6 12.3 14.3 15.9
Rentedekningsgrad 16.1 13.2 12.7 13.4 19.2
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 14.8 15.9 19.8 20.7 23.7
Signatur
07.06.2006
KAULUM CLAS
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
KAULUM CLAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex