Gullsmed Kristiansen AS
Juridisk navn:  Gullsmed Kristiansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77602490
Postboks 7 Kirkegata 14 Fax: 77602491
9251 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 975354237
Aksjekapital: 490.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/6/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo As
Regnskapsfører: Trygg-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.34%
Resultat  
  
-75.69%
Egenkapital  
  
1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.760.000 7.141.000 7.339.000 7.543.000 7.954.000
Resultat: 115.000 473.000 106.000 52.000 33.000
Egenkapital: 8.061.000 7.971.000 7.602.000 7.520.000 7.484.000
Regnskap for  Gullsmed Kristiansen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.760.000 7.141.000 7.339.000 7.543.000 7.954.000
Driftskostnader -6.604.000 -6.617.000 -7.189.000 -7.439.000 -7.870.000
Driftsresultat 156.000 523.000 151.000 103.000 84.000
Finansinntekter 3.000 7.000 5.000 4.000
Finanskostnader -41.000 -54.000 -53.000 -56.000 -55.000
Finans -41.000 -51.000 -46.000 -51.000 -51.000
Resultat før skatt 115.000 473.000 106.000 52.000 33.000
Skattekostnad -25.000 -105.000 -23.000 -16.000 -11.000
Årsresultat 90.000 368.000 82.000 36.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.436.000 1.429.000 1.483.000 1.605.000 1.652.000
Sum omløpsmidler 7.454.000 7.799.000 7.064.000 7.283.000 6.885.000
Sum eiendeler 8.890.000 9.228.000 8.547.000 8.888.000 8.537.000
Sum opptjent egenkapital 7.571.000 7.481.000 7.112.000 7.030.000 6.994.000
Sum egenkapital 8.061.000 7.971.000 7.602.000 7.520.000 7.484.000
Sum langsiktig gjeld 0 268.000 0
Sum kortsiktig gjeld 829.000 1.257.000 945.000 1.100.000 1.054.000
Sum gjeld og egenkapital 8.890.000 9.228.000 8.547.000 8.888.000 8.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.760.000 6.925.000 7.339.000 7.543.000 7.954.000
Andre inntekter 216.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.760.000 7.141.000 7.339.000 7.543.000 7.954.000
Varekostnad -2.672.000 -3.137.000 -2.866.000 -3.050.000 -3.453.000
Lønninger -1.779.000 -1.500.000 -2.196.000 -2.198.000 -2.215.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.153.000 -1.980.000 -2.127.000 -2.191.000 -2.202.000
Driftskostnader -6.604.000 -6.617.000 -7.189.000 -7.439.000 -7.870.000
Driftsresultat 156.000 523.000 151.000 103.000 84.000
Finansinntekter 3.000 7.000 5.000 4.000
Finanskostnader -41.000 -54.000 -53.000 -56.000 -55.000
Finans -41.000 -51.000 -46.000 -51.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 90.000 368.000 82.000 36.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 69.000 85.000 83.000 79.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.362.000 1.360.000 1.398.000 1.522.000 1.573.000
Sum anleggsmidler 1.436.000 1.429.000 1.483.000 1.605.000 1.652.000
Varebeholdning 3.859.000 3.620.000 4.440.000 4.340.000 3.972.000
Kundefordringer 83.000 283.000 69.000 23.000 15.000
Andre fordringer 8.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.504.000 3.895.000 2.555.000 2.919.000 2.898.000
Sum omløpsmidler 7.454.000 7.799.000 7.064.000 7.283.000 6.885.000
Sum eiendeler 8.890.000 9.228.000 8.547.000 8.888.000 8.537.000
Sum opptjent egenkapital 7.571.000 7.481.000 7.112.000 7.030.000 6.994.000
Sum egenkapital 8.061.000 7.971.000 7.602.000 7.520.000 7.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 268.000 0
Leverandørgjeld 213.000 527.000 338.000 367.000 375.000
Betalbar skatt 30.000 89.000 25.000 19.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 351.000 428.000 383.000 502.000 450.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 213.000 198.000 212.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 829.000 1.257.000 945.000 1.100.000 1.054.000
Sum gjeld og egenkapital 8.890.000 9.228.000 8.547.000 8.888.000 8.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.625.000 6.542.000 6.119.000 6.183.000 5.831.000
Likviditetsgrad 1 9.0 6.2 7.5 6.6 6.5
Likviditetsgrad 2 4.3 3.3 2.8 2.7 2.8
Soliditet 90.7 86.4 88.9 84.6 87.7
Resultatgrad 2.3 7.3 2.1 1.4 1.1
Rentedekningsgrad 3.8 9.7 2.8 1.8 1.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.8 5.7 1.8 1.2 1
Signatur
16.02.2022
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex