Gullsmed Merete Mattson As
Juridisk navn:  Gullsmed Merete Mattson As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75191910
Sjøgata 4A Sjøgata 4A Fax:
8640 Hemnesberget 8640 Hemnesberget
Fylke: Kommune:
Nordland Hemnes
Org.nr: 923030689
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/5/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fjeco Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
84.13%
Resultat  
  
310.34%
Egenkapital  
  
150.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 998.000 542.000 801.000
Resultat: 119.000 29.000 16.000
Egenkapital: 153.000 61.000 38.000
Regnskap for  Gullsmed Merete Mattson As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 998.000 542.000 801.000
Driftskostnader -875.000 -501.000 -783.000
Driftsresultat 124.000 41.000 18.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -13.000 -2.000
Finans -5.000 -12.000 -2.000
Resultat før skatt 119.000 29.000 16.000
Skattekostnad -26.000 -6.000 -2.000
Årsresultat 92.000 23.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 869.000 731.000 678.000
Sum eiendeler 869.000 731.000 678.000
Sum opptjent egenkapital 123.000 36.000 14.000
Sum egenkapital 153.000 61.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 90.000 0
Sum kortsiktig gjeld 662.000 580.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 868.000 730.000 678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 741.000 474.000 801.000
Andre inntekter 257.000 69.000 0
Driftsinntekter 998.000 542.000 801.000
Varekostnad -206.000 -64.000 -131.000
Lønninger -400.000 -112.000 -465.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -269.000 -325.000 -187.000
Driftskostnader -875.000 -501.000 -783.000
Driftsresultat 124.000 41.000 18.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -13.000 -2.000
Finans -5.000 -12.000 -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 92.000 23.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 668.000 643.000 603.000
Kundefordringer 97.000 22.000 4.000
Andre fordringer 13.000 23.000 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 91.000 43.000 62.000
Sum omløpsmidler 869.000 731.000 678.000
Sum eiendeler 869.000 731.000 678.000
Sum opptjent egenkapital 123.000 36.000 14.000
Sum egenkapital 153.000 61.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 53.000 90.000 0
Leverandørgjeld 66.000 59.000 38.000
Betalbar skatt 26.000 6.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 12.000 34.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 514.000 503.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 580.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 868.000 730.000 678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 151.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.1
Soliditet 17.6 8.3 5.6
Resultatgrad 12.4 7.6 2.2
Rentedekningsgrad 24.8 3.2 9
Gjeldsgrad 4.7 11.0 16.8
Total kapitalrentabilitet 14.3 5.7 2.7
Signatur
10.07.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex