Gullsmed Rønning As
Juridisk navn:  Gullsmed Rønning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33124020
Nansetgata 18 Nansetgata 18 Fax: 33124010
3256 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 989952994
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/12/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer As
Regnskapsfører: Total-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.31%
Resultat  
  
8.1%
Egenkapital  
  
11.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.895.000 8.165.000 7.073.000 6.225.000 7.204.000
Resultat: 1.041.000 963.000 867.000 501.000 880.000
Egenkapital: 7.685.000 6.874.000 6.124.000 5.452.000 5.068.000
Regnskap for  Gullsmed Rønning As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.895.000 8.165.000 7.073.000 6.225.000 7.204.000
Driftskostnader -6.854.000 -7.189.000 -6.181.000 -5.714.000 -6.281.000
Driftsresultat 1.041.000 976.000 892.000 511.000 923.000
Finansinntekter 32.000 28.000 9.000 13.000 3.000
Finanskostnader -33.000 -41.000 -33.000 -23.000 -46.000
Finans -1.000 -13.000 -24.000 -10.000 -43.000
Resultat før skatt 1.041.000 963.000 867.000 501.000 880.000
Skattekostnad -230.000 -213.000 -195.000 -118.000 -212.000
Årsresultat 811.000 750.000 672.000 384.000 668.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.297.000 1.347.000 1.436.000 64.000 96.000
Sum omløpsmidler 9.657.000 9.523.000 8.199.000 8.848.000 9.502.000
Sum eiendeler 10.954.000 10.870.000 9.635.000 8.912.000 9.598.000
Sum opptjent egenkapital 7.585.000 6.774.000 6.024.000 5.352.000 4.968.000
Sum egenkapital 7.685.000 6.874.000 6.124.000 5.452.000 5.068.000
Sum langsiktig gjeld 552.000 761.000 966.000 417.000 620.000
Sum kortsiktig gjeld 2.717.000 3.236.000 2.545.000 3.044.000 3.910.000
Sum gjeld og egenkapital 10.954.000 10.871.000 9.635.000 8.913.000 9.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.933.000 8.168.000 7.031.000 6.293.000 7.198.000
Andre inntekter -38.000 -2.000 42.000 -68.000 6.000
Driftsinntekter 7.895.000 8.165.000 7.073.000 6.225.000 7.204.000
Varekostnad -3.801.000 -4.016.000 -2.706.000 -2.546.000 -3.060.000
Lønninger -2.088.000 -2.193.000 -2.477.000 -2.374.000 -2.324.000
Avskrivning -90.000 -89.000 -51.000 -12.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -875.000 -891.000 -947.000 -782.000 -890.000
Driftskostnader -6.854.000 -7.189.000 -6.181.000 -5.714.000 -6.281.000
Driftsresultat 1.041.000 976.000 892.000 511.000 923.000
Finansinntekter 32.000 28.000 9.000 13.000 3.000
Finanskostnader -33.000 -41.000 -33.000 -23.000 -46.000
Finans -1.000 -13.000 -24.000 -10.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 811.000 750.000 672.000 384.000 668.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000
Driftsløsøre 295.000 344.000 432.000 43.000 54.000
Sum varige driftsmidler 297.000 347.000 436.000 47.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 17.000 38.000
Sum anleggsmidler 1.297.000 1.347.000 1.436.000 64.000 96.000
Varebeholdning 7.060.000 6.798.000 6.539.000 6.954.000 6.210.000
Kundefordringer 38.000 41.000 6.000 56.000 127.000
Andre fordringer 546.000 119.000 62.000 127.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.013.000 2.565.000 1.593.000 1.711.000 3.075.000
Sum omløpsmidler 9.657.000 9.523.000 8.199.000 8.848.000 9.502.000
Sum eiendeler 10.954.000 10.870.000 9.635.000 8.912.000 9.598.000
Sum opptjent egenkapital 7.585.000 6.774.000 6.024.000 5.352.000 4.968.000
Sum egenkapital 7.685.000 6.874.000 6.124.000 5.452.000 5.068.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 15.000 17.000 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 552.000 761.000 966.000 417.000 620.000
Leverandørgjeld 614.000 787.000 205.000 571.000 1.269.000
Betalbar skatt 234.000 215.000 180.000 118.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 635.000 765.000 558.000 446.000 719.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.234.000 1.470.000 1.602.000 1.909.000 1.710.000
Sum kortsiktig gjeld 2.717.000 3.236.000 2.545.000 3.044.000 3.910.000
Sum gjeld og egenkapital 10.954.000 10.871.000 9.635.000 8.913.000 9.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.940.000 6.287.000 5.654.000 5.804.000 5.592.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2.9 3.2 2.9 2.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.7 0.6 0.8
Soliditet 70.2 63.2 63.6 61.2 52.8
Resultatgrad 13.2 12.0 12.6 8.2 12.8
Rentedekningsgrad 31.5 23.8 2 22.2 20.1
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.6 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.8 9.2 9.4 5.9 9.6
Signatur
14.10.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex