Gullsmio As
Juridisk navn:  Gullsmio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48406205
Bankbrekko 6 Bankbrekko 6 Fax:
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 916871872
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eureka Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.89%
Resultat  
  
140%
Egenkapital  
  
0.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.499.000 4.209.000 4.112.000 3.610.000 3.019.000
Resultat: 6.000 -15.000 367.000 318.000 127.000
Egenkapital: 603.000 598.000 609.000 323.000 75.000
Regnskap for  Gullsmio As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.499.000 4.209.000 4.112.000 3.610.000 3.019.000
Driftskostnader -4.316.000 -4.153.000 -3.692.000 -3.233.000 -2.846.000
Driftsresultat 184.000 56.000 420.000 377.000 173.000
Finansinntekter -1.000 0 0
Finanskostnader -178.000 -71.000 -53.000 -59.000 -46.000
Finans -178.000 -72.000 -53.000 -59.000 -46.000
Resultat før skatt 6.000 -15.000 367.000 318.000 127.000
Skattekostnad -1.000 3.000 -81.000 -70.000 -37.000
Årsresultat 5.000 -11.000 286.000 248.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 399.000 207.000 314.000 430.000
Sum omløpsmidler 2.076.000 2.052.000 2.041.000 1.153.000 1.008.000
Sum eiendeler 2.521.000 2.451.000 2.248.000 1.467.000 1.438.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -60.000 -49.000 -335.000 -583.000
Sum egenkapital 603.000 598.000 609.000 323.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 589.000 549.000 449.000 167.000 289.000
Sum kortsiktig gjeld 1.330.000 1.304.000 1.189.000 978.000 1.074.000
Sum gjeld og egenkapital 2.522.000 2.451.000 2.247.000 1.468.000 1.438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.439.000 4.209.000 4.068.000 3.610.000 3.019.000
Andre inntekter 60.000 44.000 0 0
Driftsinntekter 4.499.000 4.209.000 4.112.000 3.610.000 3.019.000
Varekostnad -1.646.000 -1.757.000 -1.960.000 -1.800.000 -1.488.000
Lønninger -1.703.000 -1.464.000 -969.000 -811.000 -708.000
Avskrivning -93.000 -49.000 -48.000 -46.000 -46.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -874.000 -883.000 -715.000 -576.000 -604.000
Driftskostnader -4.316.000 -4.153.000 -3.692.000 -3.233.000 -2.846.000
Driftsresultat 184.000 56.000 420.000 377.000 173.000
Finansinntekter -1.000 0 0
Finanskostnader -178.000 -71.000 -53.000 -59.000 -46.000
Finans -178.000 -72.000 -53.000 -59.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.000 -11.000 286.000 248.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 17.000 14.000 94.000 164.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 430.000 322.000 133.000 160.000 206.000
Sum varige driftsmidler 430.000 322.000 133.000 160.000 206.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum anleggsmidler 445.000 399.000 207.000 314.000 430.000
Varebeholdning 1.323.000 1.359.000 1.344.000 1.110.000 987.000
Kundefordringer 25.000 12.000 13.000 0
Andre fordringer 707.000 645.000 651.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 22.000 48.000 35.000 31.000 21.000
Sum omløpsmidler 2.076.000 2.052.000 2.041.000 1.153.000 1.008.000
Sum eiendeler 2.521.000 2.451.000 2.248.000 1.467.000 1.438.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -60.000 -49.000 -335.000 -583.000
Sum egenkapital 603.000 598.000 609.000 323.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 212.000 272.000 229.000 264.000 254.000
Sum langsiktig gjeld 589.000 549.000 449.000 167.000 289.000
Leverandørgjeld 596.000 396.000 520.000 583.000 397.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 270.000 261.000 205.000 170.000 38.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 251.000 376.000 235.000 -39.000 385.000
Sum kortsiktig gjeld 1.330.000 1.304.000 1.189.000 978.000 1.074.000
Sum gjeld og egenkapital 2.522.000 2.451.000 2.247.000 1.468.000 1.438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 746.000 748.000 852.000 175.000 -66.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.7 1 0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0 0
Soliditet 23.9 24.4 27.1 2 5.2
Resultatgrad 4.1 1.3 10.2 10.4 5.7
Rentedekningsgrad 1.0 0.8 7.9 6.4 3.8
Gjeldsgrad 3.2 3.1 2.7 3.5 18.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 2.2 18.7 25.7 1
Signatur
11.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex