Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gulvkompagniet AS
Juridisk navn:  Gulvkompagniet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22924545
Smestadveien 5 Smestadveien 5 Fax: 22494968
0376 Oslo 376 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947954458
Aksjekapital: 950.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/27/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.99%
Resultat  
  
2.92%
Egenkapital  
  
-18.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.557.000 23.098.000 19.450.000 17.711.000 16.368.000
Resultat: 5.918.000 5.750.000 4.788.000 4.505.000 3.889.000
Egenkapital: 5.984.000 7.369.000 6.884.000 6.153.000 5.696.000
Regnskap for  Gulvkompagniet AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.557.000 23.098.000 19.450.000 17.711.000 16.368.000
Driftskostnader -17.770.000 -17.084.000 -14.871.000 -13.385.000 -12.230.000
Driftsresultat 5.786.000 6.014.000 4.578.000 4.326.000 4.137.000
Finansinntekter 185.000 45.000 284.000 240.000 27.000
Finanskostnader -53.000 -308.000 -74.000 -62.000 -275.000
Finans 132.000 -263.000 210.000 178.000 -248.000
Resultat før skatt 5.918.000 5.750.000 4.788.000 4.505.000 3.889.000
Skattekostnad -1.303.000 -1.266.000 -1.058.000 -1.047.000 -936.000
Årsresultat 4.616.000 4.485.000 3.730.000 3.458.000 2.953.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 230.000 249.000 57.000 52.000
Sum omløpsmidler 14.213.000 13.377.000 11.318.000 11.000.000 10.524.000
Sum eiendeler 14.299.000 13.607.000 11.567.000 11.057.000 10.576.000
Sum opptjent egenkapital 5.034.000 6.419.000 5.934.000 5.203.000 4.746.000
Sum egenkapital 5.984.000 7.369.000 6.884.000 6.153.000 5.696.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 -1.000 -1.000 17.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 8.303.000 6.240.000 4.685.000 4.887.000 4.868.000
Sum gjeld og egenkapital 14.299.000 13.608.000 11.568.000 11.057.000 10.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.557.000 23.098.000 19.450.000 17.711.000 16.367.000
Andre inntekter 0 0 1.000
Driftsinntekter 23.557.000 23.098.000 19.450.000 17.711.000 16.368.000
Varekostnad -13.870.000 -13.281.000 -11.401.000 -10.239.000 -9.198.000
Lønninger -2.143.000 -1.961.000 -1.832.000 -1.677.000 -1.515.000
Avskrivning -35.000 -18.000 -27.000 -19.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.722.000 -1.824.000 -1.611.000 -1.450.000 -1.501.000
Driftskostnader -17.770.000 -17.084.000 -14.871.000 -13.385.000 -12.230.000
Driftsresultat 5.786.000 6.014.000 4.578.000 4.326.000 4.137.000
Finansinntekter 185.000 45.000 284.000 240.000 27.000
Finanskostnader -53.000 -308.000 -74.000 -62.000 -275.000
Finans 132.000 -263.000 210.000 178.000 -248.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat 4.616.000 4.485.000 3.730.000 3.458.000 2.953.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 7.000 6.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 55.000 24.000 51.000 52.000
Sum varige driftsmidler 59.000 55.000 24.000 51.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 175.000 218.000 0 0
Sum anleggsmidler 86.000 230.000 249.000 57.000 52.000
Varebeholdning 6.821.000 5.967.000 6.205.000 6.069.000 5.252.000
Kundefordringer 2.377.000 2.515.000 2.355.000 2.812.000 2.534.000
Andre fordringer 33.000 0 33.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.981.000 4.896.000 2.758.000 2.086.000 2.671.000
Sum omløpsmidler 14.213.000 13.377.000 11.318.000 11.000.000 10.524.000
Sum eiendeler 14.299.000 13.607.000 11.567.000 11.057.000 10.576.000
Sum opptjent egenkapital 5.034.000 6.419.000 5.934.000 5.203.000 4.746.000
Sum egenkapital 5.984.000 7.369.000 6.884.000 6.153.000 5.696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 -1.000 -1.000 17.000 11.000
Leverandørgjeld 51.000 89.000 -15.000 179.000 306.000
Betalbar skatt 1.332.000 1.257.000 1.059.000 1.053.000 944.000
Skyldig offentlige avgifter 83.000 26.000 28.000 22.000 18.000
Utbytte -2.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.837.000 869.000 613.000 632.000 601.000
Sum kortsiktig gjeld 8.303.000 6.240.000 4.685.000 4.887.000 4.868.000
Sum gjeld og egenkapital 14.299.000 13.608.000 11.568.000 11.057.000 10.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.910.000 7.137.000 6.633.000 6.113.000 5.656.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 2.4 2 2.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.1 1 1.1
Soliditet 41.8 54.2 59.5 55.6 53.9
Resultatgrad 24.6 26.0 23.5 24.4 25.3
Rentedekningsgrad 109.2 19.5 61.9 69.8 1
Gjeldsgrad 1.4 0.8 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 41.8 44.5 4 41.3 39.4
Signatur
22.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex