Gulvlegger Anders Jaberg As
Juridisk navn:  Gulvlegger Anders Jaberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Enromvegen 131 Enromvegen 131 Fax:
7026 Trondheim 7026 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 921498217
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.9%
Resultat  
  
187.61%
Egenkapital  
  
176.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.607.000 1.051.000 247.000
Resultat: 627.000 218.000 84.000
Egenkapital: 765.000 277.000 106.000
Regnskap for  Gulvlegger Anders Jaberg As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.607.000 1.051.000 247.000
Driftskostnader -980.000 -834.000 -163.000
Driftsresultat 627.000 218.000 84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 627.000 218.000 84.000
Skattekostnad -138.000 -48.000 -17.000
Årsresultat 489.000 170.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 77.000 0
Sum omløpsmidler 987.000 449.000 232.000
Sum eiendeler 1.046.000 526.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 237.000 67.000
Sum egenkapital 765.000 277.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 279.000 247.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 1.046.000 525.000 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.607.000 1.051.000 247.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.607.000 1.051.000 247.000
Varekostnad -223.000 -112.000 -1.000
Lønninger -558.000 -538.000 -115.000
Avskrivning -18.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -172.000 -47.000
Driftskostnader -980.000 -834.000 -163.000
Driftsresultat 627.000 218.000 84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 489.000 170.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 59.000 77.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 59.000 77.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 77.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 248.000 120.000 133.000
Andre fordringer 1.000 17.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 737.000 312.000 100.000
Sum omløpsmidler 987.000 449.000 232.000
Sum eiendeler 1.046.000 526.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 237.000 67.000
Sum egenkapital 765.000 277.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 0
Leverandørgjeld 4.000 47.000 8.000
Betalbar skatt 138.000 46.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 107.000 67.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 47.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 279.000 247.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 1.046.000 525.000 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 708.000 202.000 106.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 3.5 1.8 1.8
Soliditet 73.1 52.7 45.7
Resultatgrad 39.0 20.7 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 59.9 41.4 36.2
Signatur
04.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex