Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gundersrud Skogsdrift As
Juridisk navn:  Gundersrud Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62954603
Veltavegen 34 Veltavegen 34 Fax:
2283 Åsnes Finnskog 2283 Åsnes Finnskog
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 915604234
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.02%
Resultat  
  
-189.07%
Egenkapital  
  
-14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.696.000 2.324.000 1.881.000 2.841.000 1.812.000
Resultat: -326.000 366.000 -95.000 1.237.000 1.000
Egenkapital: 1.529.000 1.784.000 1.498.000 1.561.000 608.000
Regnskap for  Gundersrud Skogsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.696.000 2.324.000 1.881.000 2.841.000 1.812.000
Driftskostnader -2.005.000 -1.918.000 -1.927.000 -1.587.000 -1.809.000
Driftsresultat -310.000 407.000 -45.000 1.253.000 2.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -41.000 -51.000 -18.000 -3.000
Finans -16.000 -40.000 -50.000 -17.000 -2.000
Resultat før skatt -326.000 366.000 -95.000 1.237.000 1.000
Skattekostnad 71.000 -81.000 33.000 -284.000 0
Årsresultat -254.000 285.000 -62.000 953.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.598.000 2.275.000 2.672.000 2.834.000 302.000
Sum omløpsmidler 595.000 1.138.000 1.076.000 1.041.000 519.000
Sum eiendeler 2.193.000 3.413.000 3.748.000 3.875.000 821.000
Sum opptjent egenkapital 1.149.000 1.403.000 1.118.000 1.180.000 228.000
Sum egenkapital 1.529.000 1.784.000 1.498.000 1.561.000 608.000
Sum langsiktig gjeld 447.000 1.057.000 1.931.000 2.149.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 573.000 319.000 166.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 2.193.000 3.414.000 3.749.000 3.876.000 822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.830.000 1.852.000 1.881.000 1.769.000 1.633.000
Andre inntekter -135.000 472.000 0 1.072.000 179.000
Driftsinntekter 1.696.000 2.324.000 1.881.000 2.841.000 1.812.000
Varekostnad -16.000 -16.000 -45.000 -21.000 -72.000
Lønninger -736.000 -715.000 -685.000 -626.000 -615.000
Avskrivning -698.000 -675.000 -603.000 -108.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -555.000 -512.000 -594.000 -832.000 -1.109.000
Driftskostnader -2.005.000 -1.918.000 -1.927.000 -1.587.000 -1.809.000
Driftsresultat -310.000 407.000 -45.000 1.253.000 2.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -19.000 -41.000 -51.000 -18.000 -3.000
Finans -16.000 -40.000 -50.000 -17.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -254.000 285.000 -62.000 953.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.310.000 1.888.000 2.177.000 2.749.000 37.000
Driftsløsøre 287.000 387.000 495.000 16.000 21.000
Sum varige driftsmidler 1.597.000 2.275.000 2.672.000 2.765.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 69.000 244.000
Sum anleggsmidler 1.598.000 2.275.000 2.672.000 2.834.000 302.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 150.000 67.000 0 265.000 72.000
Andre fordringer 61.000 195.000 11.000 299.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 384.000 876.000 1.065.000 478.000 447.000
Sum omløpsmidler 595.000 1.138.000 1.076.000 1.041.000 519.000
Sum eiendeler 2.193.000 3.413.000 3.748.000 3.875.000 821.000
Sum opptjent egenkapital 1.149.000 1.403.000 1.118.000 1.180.000 228.000
Sum egenkapital 1.529.000 1.784.000 1.498.000 1.561.000 608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 147.000 248.000 253.000 286.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 447.000 1.057.000 1.931.000 2.149.000 1.000
Leverandørgjeld 21.000 379.000 63.000 76.000 66.000
Betalbar skatt 30.000 85.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 44.000 56.000 37.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 64.000 200.000 53.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 573.000 319.000 166.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 2.193.000 3.414.000 3.749.000 3.876.000 822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 379.000 565.000 757.000 875.000 307.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2 3.4 6.3 2.4
Likviditetsgrad 2 2.8 2 3.4 6.3 2.4
Soliditet 69.8 52.3 4 40.3 74.1
Resultatgrad -18.3 17.5 -2.4 44.1 0.1
Rentedekningsgrad -16.3 9.9 -0.9 69.6 0.7
Gjeldsgrad 0.4 0.9 1.5 1.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -14.0 1 -1.2 32.4 0.4
Signatur
02.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex