Gunnar Aase AS
Juridisk navn:  Gunnar Aase AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56350350
Blombakken 1 Blombakken 1 Fax: 56352705
5911 Alversund 5911 Alversund
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 990743460
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.15%
Resultat  
  
-108.35%
Egenkapital  
  
-28.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.815.000 2.425.000 2.990.000 3.044.000 2.833.000
Resultat: -51.000 611.000 450.000 296.000 13.000
Egenkapital: 3.124.000 4.364.000 3.887.000 3.536.000 3.308.000
Regnskap for  Gunnar Aase AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.815.000 2.425.000 2.990.000 3.044.000 2.833.000
Driftskostnader -1.866.000 -1.803.000 -2.522.000 -2.707.000 -2.769.000
Driftsresultat -51.000 622.000 467.000 338.000 64.000
Finansinntekter 2.000 3.000 6.000 3.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -14.000 -22.000 -45.000 -57.000
Finans -11.000 -16.000 -42.000 -52.000
Resultat før skatt -51.000 611.000 450.000 296.000 13.000
Skattekostnad 11.000 -134.000 -99.000 -68.000 -3.000
Årsresultat -40.000 476.000 351.000 228.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.537.000 2.575.000 2.046.000 2.083.000 2.124.000
Sum omløpsmidler 1.808.000 2.745.000 2.869.000 2.808.000 2.816.000
Sum eiendeler 4.345.000 5.320.000 4.915.000 4.891.000 4.940.000
Sum opptjent egenkapital 2.920.000 4.160.000 3.683.000 3.332.000 3.104.000
Sum egenkapital 3.124.000 4.364.000 3.887.000 3.536.000 3.308.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 363.000 390.000 773.000 1.099.000
Sum kortsiktig gjeld 1.210.000 593.000 638.000 582.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 4.344.000 5.320.000 4.915.000 4.891.000 4.941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.771.000 2.276.000 2.988.000 3.041.000 2.830.000
Andre inntekter 45.000 149.000 3.000 3.000 3.000
Driftsinntekter 1.815.000 2.425.000 2.990.000 3.044.000 2.833.000
Varekostnad -670.000 -165.000 -331.000 -732.000 -630.000
Lønninger -804.000 -1.025.000 -1.515.000 -1.367.000 -1.519.000
Avskrivning -36.000 -35.000 -38.000 -41.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -356.000 -405.000 -553.000 -567.000 -579.000
Driftskostnader -1.866.000 -1.803.000 -2.522.000 -2.707.000 -2.769.000
Driftsresultat -51.000 622.000 467.000 338.000 64.000
Finansinntekter 2.000 3.000 6.000 3.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -14.000 -22.000 -45.000 -57.000
Finans -11.000 -16.000 -42.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 0
Årsresultat -40.000 476.000 351.000 228.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.537.000 2.575.000 2.046.000 2.080.000 2.115.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 9.000
Sum varige driftsmidler 2.537.000 2.575.000 2.046.000 2.083.000 2.124.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.537.000 2.575.000 2.046.000 2.083.000 2.124.000
Varebeholdning 623.000 792.000 864.000 1.099.000
Kundefordringer 47.000 161.000 213.000 114.000
Andre fordringer 4.000 19.000 42.000 28.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.804.000 2.056.000 1.875.000 1.704.000 1.570.000
Sum omløpsmidler 1.808.000 2.745.000 2.869.000 2.808.000 2.816.000
Sum eiendeler 4.345.000 5.320.000 4.915.000 4.891.000 4.940.000
Sum opptjent egenkapital 2.920.000 4.160.000 3.683.000 3.332.000 3.104.000
Sum egenkapital 3.124.000 4.364.000 3.887.000 3.536.000 3.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 22.000 17.000 14.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.200.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 363.000 390.000 773.000 1.099.000
Leverandørgjeld 6.000 32.000 53.000 42.000 59.000
Betalbar skatt 130.000 96.000 64.000 0
Skyldig offentlige avgifter 316.000 315.000 308.000 289.000
Utbytte -1.200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 115.000 174.000 168.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 1.210.000 593.000 638.000 582.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 4.344.000 5.320.000 4.915.000 4.891.000 4.941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 598.000 2.152.000 2.231.000 2.226.000 2.282.000
Likviditetsgrad 1 1.5 4.6 4.5 4.8 5.3
Likviditetsgrad 2 1.5 3.6 3.3 3.3 3.2
Soliditet 71.9 82.0 79.1 72.3 6
Resultatgrad -2.8 25.6 15.6 11.1 2.3
Rentedekningsgrad -25.5 44.4 21.2 7.5 1.1
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.1 11.7 9.6 7 1.4
Signatur
03.05.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2013
Prokura kvar for seg
Brynjulf Alver
Frode Sigbjørn Aakvaag
Brit Sirevåg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex