Gunnar Nilsen AS
Juridisk navn:  Gunnar Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73966622
Fossegrenda 24 Fossegrenda 24 Fax: 73967755
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 979713975
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.46%
Resultat  
  
-105.41%
Egenkapital  
  
-0.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.484.000 3.468.000 4.190.000 3.908.000 3.706.000
Resultat: -2.000 37.000 33.000 249.000 135.000
Egenkapital: 2.263.000 2.265.000 2.239.000 2.555.000 2.589.000
Regnskap for  Gunnar Nilsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.484.000 3.468.000 4.190.000 3.908.000 3.706.000
Driftskostnader -3.490.000 -3.379.000 -4.106.000 -3.737.000 -3.633.000
Driftsresultat -5.000 89.000 85.000 170.000 73.000
Finansinntekter 13.000 10.000 5.000 86.000 76.000
Finanskostnader -10.000 -63.000 -57.000 -6.000 -14.000
Finans 3.000 -53.000 -52.000 80.000 62.000
Resultat før skatt -2.000 37.000 33.000 249.000 135.000
Skattekostnad -11.000 -15.000 -62.000 -24.000
Årsresultat -2.000 26.000 18.000 187.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 733.000 844.000 697.000 44.000 92.000
Sum omløpsmidler 3.548.000 2.774.000 7.555.000 3.736.000 3.399.000
Sum eiendeler 4.281.000 3.618.000 8.252.000 3.780.000 3.491.000
Sum opptjent egenkapital 2.163.000 2.165.000 2.139.000 2.455.000 2.489.000
Sum egenkapital 2.263.000 2.265.000 2.239.000 2.555.000 2.589.000
Sum langsiktig gjeld 809.000 728.000 642.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.209.000 625.000 5.370.000 1.225.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.281.000 3.618.000 8.251.000 3.780.000 3.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.484.000 3.372.000 4.190.000 3.908.000 3.706.000
Andre inntekter 96.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.484.000 3.468.000 4.190.000 3.908.000 3.706.000
Varekostnad -865.000 -878.000 -913.000 -694.000 -816.000
Lønninger -1.823.000 -1.788.000 -2.492.000 -2.186.000 -2.045.000
Avskrivning -124.000 -71.000 -62.000 -66.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -678.000 -642.000 -639.000 -791.000 -707.000
Driftskostnader -3.490.000 -3.379.000 -4.106.000 -3.737.000 -3.633.000
Driftsresultat -5.000 89.000 85.000 170.000 73.000
Finansinntekter 13.000 10.000 5.000 86.000 76.000
Finanskostnader -10.000 -63.000 -57.000 -6.000 -14.000
Finans 3.000 -53.000 -52.000 80.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 -220.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 26.000 18.000 187.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 137.000 125.000 135.000 15.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 593.000 717.000 559.000 26.000 83.000
Sum varige driftsmidler 593.000 717.000 559.000 26.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 733.000 844.000 697.000 44.000 92.000
Varebeholdning 899.000 455.000 4.464.000 452.000 60.000
Kundefordringer 1.313.000 474.000 1.640.000 324.000 533.000
Andre fordringer 133.000 493.000 33.000 1.823.000 2.193.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.204.000 1.352.000 1.418.000 1.137.000 612.000
Sum omløpsmidler 3.548.000 2.774.000 7.555.000 3.736.000 3.399.000
Sum eiendeler 4.281.000 3.618.000 8.252.000 3.780.000 3.491.000
Sum opptjent egenkapital 2.163.000 2.165.000 2.139.000 2.455.000 2.489.000
Sum egenkapital 2.263.000 2.265.000 2.239.000 2.555.000 2.589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 809.000 728.000 642.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 501.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 809.000 728.000 642.000 0 0
Leverandørgjeld 164.000 71.000 281.000 369.000 130.000
Betalbar skatt 12.000 0 36.000 1.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 343.000 291.000 464.000 343.000 351.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 264.000 4.589.000 512.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 1.209.000 625.000 5.370.000 1.225.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.281.000 3.618.000 8.251.000 3.780.000 3.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.339.000 2.149.000 2.185.000 2.511.000 2.497.000
Likviditetsgrad 1 2.9 4.4 1.4 3 3.8
Likviditetsgrad 2 2.2 3.7 0.6 2.7 3.7
Soliditet 52.9 62.6 27.1 67.6 74.2
Resultatgrad -0.1 2.6 2 4.4 2
Rentedekningsgrad -0.5 1.4 1.5 28.3 5.2
Gjeldsgrad 0.9 0.6 2.7 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.2 2.7 1.1 6.8 4.3
Signatur
16.07.2008
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.07.2008
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex