Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gyldenstierne Forlag AS
Juridisk navn:  Gyldenstierne Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pans Vei 16A Pans Vei 16A Fax:
1654 Sellebakk 1654 Sellebakk
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 981295803
Aksjekapital: 490.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/18/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Refsahl Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.39%
Resultat  
  
57.96%
Egenkapital  
  
84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 26.000 178.000 986.000 141.000 784.000
Resultat: -66.000 -157.000 106.000 -89.000 50.000
Egenkapital: 184.000 100.000 258.000 -149.000 -59.000
Regnskap for  Gyldenstierne Forlag AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 26.000 178.000 986.000 141.000 784.000
Driftskostnader -92.000 -334.000 -880.000 -231.000 -720.000
Driftsresultat -66.000 -157.000 106.000 -89.000 63.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -13.000
Finans 0 0 0 -13.000
Resultat før skatt -66.000 -157.000 106.000 -89.000 50.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 -157.000 106.000 -89.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 273.000 321.000 623.000 294.000 631.000
Sum eiendeler 273.000 321.000 623.000 294.000 631.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -240.000 -82.000 -189.000 -99.000
Sum egenkapital 184.000 100.000 258.000 -149.000 -59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 221.000 365.000 443.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 273.000 321.000 623.000 294.000 631.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 168.000 211.000 141.000 634.000
Andre inntekter 10.000 775.000 0 150.000
Driftsinntekter 26.000 178.000 986.000 141.000 784.000
Varekostnad -21.000 -155.000 -159.000 -30.000 -508.000
Lønninger -11.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -168.000 -721.000 -201.000 -212.000
Driftskostnader -92.000 -334.000 -880.000 -231.000 -720.000
Driftsresultat -66.000 -157.000 106.000 -89.000 63.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -13.000
Finans 0 0 0 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 -157.000 106.000 -89.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 151.000 172.000 224.000 118.000 74.000
Kundefordringer 1.000 24.000 57.000 30.000 46.000
Andre fordringer 5.000 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 116.000 117.000 341.000 147.000 511.000
Sum omløpsmidler 273.000 321.000 623.000 294.000 631.000
Sum eiendeler 273.000 321.000 623.000 294.000 631.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -240.000 -82.000 -189.000 -99.000
Sum egenkapital 184.000 100.000 258.000 -149.000 -59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 0 0 0 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 36.000 7.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 221.000 329.000 436.000 539.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 221.000 365.000 443.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 273.000 321.000 623.000 294.000 631.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 184.000 100.000 258.000 -149.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.5 1.7 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 0.7 1.1 0.4 0.8
Soliditet 67.4 31.2 41.4 -50.7 -9.4
Resultatgrad -253.8 -88.2 10.8 -63.1 8
Rentedekningsgrad 4.8
Gjeldsgrad 0.5 2.2 1.4 -11.7
Total kapitalrentabilitet -24.2 -48.9 1 -30.3 1
Signatur
07.04.2021
STYRET I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex