Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hønefoss Taxi Sa
Juridisk navn:  Hønefoss Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32121900
Storgata 8 Storgata 8 Fax: 32121926
3510 Hønefoss 3510 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 979666543
Aksjekapital: 25 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/28/1998
Foretakstype: SA
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: Java Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.21%
Resultat  
  
-89.88%
Egenkapital  
  
-45.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.693.000 3.033.000 4.003.000 3.665.000 3.540.000
Resultat: 26.000 257.000 211.000 174.000 223.000
Egenkapital: 882.000 1.608.000 1.814.000 1.694.000 1.564.000
Regnskap for  Hønefoss Taxi Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.693.000 3.033.000 4.003.000 3.665.000 3.540.000
Driftskostnader -2.661.000 -2.764.000 -3.775.000 -3.488.000 -3.325.000
Driftsresultat 32.000 268.000 228.000 177.000 215.000
Finansinntekter 10.000 3.000 2.000 4.000 8.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -19.000 -6.000 0
Finans -5.000 -11.000 -17.000 -2.000 8.000
Resultat før skatt 26.000 257.000 211.000 174.000 223.000
Skattekostnad -2.000 -52.000 -38.000 -48.000 -61.000
Årsresultat 24.000 205.000 173.000 127.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 47.000 76.000 158.000 250.000
Sum omløpsmidler 3.026.000 3.179.000 5.584.000 4.973.000 3.582.000
Sum eiendeler 3.048.000 3.226.000 5.660.000 5.131.000 3.832.000
Sum opptjent egenkapital 862.000 1.591.000 1.790.000 1.669.000 1.540.000
Sum egenkapital 882.000 1.608.000 1.814.000 1.694.000 1.564.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 19.000 21.000 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 2.148.000 1.600.000 3.825.000 3.415.000 2.248.000
Sum gjeld og egenkapital 3.048.000 3.227.000 5.660.000 5.130.000 3.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.937.000 2.823.000 3.647.000 3.246.000 3.259.000
Andre inntekter 756.000 210.000 357.000 419.000 281.000
Driftsinntekter 2.693.000 3.033.000 4.003.000 3.665.000 3.540.000
Varekostnad -59.000 -39.000 -47.000 -16.000 -34.000
Lønninger -1.334.000 -1.441.000 -1.825.000 -1.775.000 -1.677.000
Avskrivning -24.000 -30.000 -40.000 -148.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.244.000 -1.254.000 -1.863.000 -1.549.000 -1.464.000
Driftskostnader -2.661.000 -2.764.000 -3.775.000 -3.488.000 -3.325.000
Driftsresultat 32.000 268.000 228.000 177.000 215.000
Finansinntekter 10.000 3.000 2.000 4.000 8.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -19.000 -6.000 0
Finans -5.000 -11.000 -17.000 -2.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 24.000 205.000 173.000 127.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.000 28.000 54.000 62.000 92.000
Maskiner anlegg 14.000 18.000 22.000 96.000 159.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 47.000 76.000 158.000 250.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 47.000 76.000 158.000 250.000
Varebeholdning 118.000 118.000 126.000 124.000 0
Kundefordringer 97.000 24.000 3.000 33.000 71.000
Andre fordringer 1.111.000 507.000 3.428.000 3.804.000 2.552.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.700.000 2.530.000 2.027.000 1.012.000 960.000
Sum omløpsmidler 3.026.000 3.179.000 5.584.000 4.973.000 3.582.000
Sum eiendeler 3.048.000 3.226.000 5.660.000 5.131.000 3.832.000
Sum opptjent egenkapital 862.000 1.591.000 1.790.000 1.669.000 1.540.000
Sum egenkapital 882.000 1.608.000 1.814.000 1.694.000 1.564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 19.000 21.000 21.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 19.000 21.000 21.000 21.000
Leverandørgjeld 13.000 18.000 27.000 217.000 47.000
Betalbar skatt 2.000 52.000 38.000 48.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 33.000 84.000 133.000 190.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.070.000 1.497.000 3.677.000 3.018.000 1.949.000
Sum kortsiktig gjeld 2.148.000 1.600.000 3.825.000 3.415.000 2.248.000
Sum gjeld og egenkapital 3.048.000 3.227.000 5.660.000 5.130.000 3.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 878.000 1.579.000 1.759.000 1.558.000 1.334.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.0 1.5 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 1.4 1.4 1.6
Soliditet 28.9 49.8 3 3 40.8
Resultatgrad 1.2 8.8 5.7 4.8 6.1
Rentedekningsgrad 2.1 19.1 1 29.5
Gjeldsgrad 2.5 1.0 2.1 2 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.4 8.4 4.1 3.5 5.8
Signatur
22.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex