Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høst As
Juridisk navn:  Høst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94801956
Leirstrandvegen 837 Mjelde Fax:
9106 Straumsbukta 9106 Straumsbukta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 958161875
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/16/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kontortjenester V/Marit Utsi Myhre
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.42%
Resultat  
  
38.98%
Egenkapital  
  
-135.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.000 643.000 1.097.000 1.161.000 1.019.000
Resultat: -227.000 -372.000 -110.000 41.000 159.000
Egenkapital: -393.000 -167.000 205.000 315.000 274.000
Regnskap for  Høst As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.000 643.000 1.097.000 1.161.000 1.019.000
Driftskostnader -255.000 -1.021.000 -1.207.000 -1.124.000 -865.000
Driftsresultat -232.000 -378.000 -110.000 37.000 154.000
Finansinntekter 6.000 6.000 0 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 0 4.000 4.000
Resultat før skatt -227.000 -372.000 -110.000 41.000 159.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -227.000 -372.000 -110.000 41.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 15.000 15.000 27.000 39.000
Sum omløpsmidler 34.000 120.000 329.000 431.000 319.000
Sum eiendeler 46.000 135.000 344.000 458.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 493.000 -267.000 105.000 215.000 174.000
Sum egenkapital -393.000 -167.000 205.000 315.000 274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 439.000 302.000 139.000 143.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 135.000 344.000 458.000 358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 577.000 705.000 782.000 657.000
Andre inntekter 23.000 66.000 392.000 379.000 362.000
Driftsinntekter 23.000 643.000 1.097.000 1.161.000 1.019.000
Varekostnad -36.000 -20.000 -18.000 -51.000
Lønninger -11.000 -417.000 -612.000 -571.000 -261.000
Avskrivning -4.000 -18.000 -12.000 -12.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -240.000 -550.000 -563.000 -523.000 -526.000
Driftskostnader -255.000 -1.021.000 -1.207.000 -1.124.000 -865.000
Driftsresultat -232.000 -378.000 -110.000 37.000 154.000
Finansinntekter 6.000 6.000 0 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 0 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -227.000 -372.000 -110.000 41.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 15.000 15.000 27.000 39.000
Sum varige driftsmidler 12.000 15.000 15.000 27.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 15.000 15.000 27.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 138.000 108.000 100.000
Andre fordringer 31.000 62.000 62.000 70.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 58.000 130.000 254.000 151.000
Sum omløpsmidler 34.000 120.000 329.000 431.000 319.000
Sum eiendeler 46.000 135.000 344.000 458.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 493.000 -267.000 105.000 215.000 174.000
Sum egenkapital -393.000 -167.000 205.000 315.000 274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 44.000 57.000 45.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 12.000 15.000 33.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 411.000 246.000 66.000 66.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 439.000 302.000 139.000 143.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 135.000 344.000 458.000 358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -405.000 -182.000 190.000 288.000 235.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 2.4 3 3.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 2.4 3 3.8
Soliditet -854.3 -123.7 59.6 68.8 76.5
Resultatgrad -1.008.7 -58.8 3.2 15.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.8 0.7 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet -491.3 -275.6 9 44.1
Signatur
08.06.2021
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2021
Styremedlemmene hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex