Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høvåg Malerservice As
Juridisk navn:  Høvåg Malerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37274746
Humlejordet 45 Humlejordet 45 Fax:
4770 Høvåg 4770 Høvåg
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 984919646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice V/kai I Homestad
Utvikling:
Omsetning  
  
3.46%
Resultat  
  
148.48%
Egenkapital  
  
42.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 239.000 231.000 353.000 311.000 323.000
Resultat: 32.000 -66.000 9.000 28.000 -44.000
Egenkapital: 80.000 56.000 107.000 100.000 81.000
Regnskap for  Høvåg Malerservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 239.000 231.000 353.000 311.000 323.000
Driftskostnader -206.000 -297.000 -344.000 -282.000 -367.000
Driftsresultat 32.000 -66.000 9.000 28.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 32.000 -66.000 9.000 28.000 -44.000
Skattekostnad -7.000 14.000 -2.000 -10.000 7.000
Årsresultat 25.000 -51.000 7.000 19.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 81.000 66.000 68.000 97.000
Sum omløpsmidler 61.000 42.000 157.000 93.000 84.000
Sum eiendeler 135.000 123.000 223.000 161.000 181.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -44.000 7.000 0 -19.000
Sum egenkapital 80.000 56.000 107.000 100.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 67.000 117.000 61.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000 123.000 224.000 161.000 180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 239.000 231.000 352.000 311.000 323.000
Andre inntekter 2.000 0 0
Driftsinntekter 239.000 231.000 353.000 311.000 323.000
Varekostnad -16.000 -25.000 -41.000 -36.000 -32.000
Lønninger -175.000 -247.000 -271.000 -192.000 -286.000
Avskrivning 0 -10.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -25.000 -32.000 -44.000 -44.000
Driftskostnader -206.000 -297.000 -344.000 -282.000 -367.000
Driftsresultat 32.000 -66.000 9.000 28.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 25.000 -51.000 7.000 19.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 81.000 66.000 68.000 78.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 19.000
Sum varige driftsmidler 0 0 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 81.000 66.000 68.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 61.000 20.000 57.000
Andre fordringer 12.000 11.000 11.000 11.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.000 31.000 86.000 61.000 13.000
Sum omløpsmidler 61.000 42.000 157.000 93.000 84.000
Sum eiendeler 135.000 123.000 223.000 161.000 181.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -44.000 7.000 0 -19.000
Sum egenkapital 80.000 56.000 107.000 100.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 11.000 14.000 11.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 10.000 24.000 20.000 34.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 46.000 79.000 30.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 67.000 117.000 61.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000 123.000 224.000 161.000 180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 -25.000 40.000 32.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.6 1.3 1.5 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 1.3 1.5 0.8
Soliditet 59.7 45.5 47.8 62.1 4
Resultatgrad 13.4 -28.6 2.5 9 -13.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 1.2 1.1 0.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 23.9 -53.7 4 17.4 -24.4
Signatur
11.04.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex