Høvik Grus Og Anlegg AS
Juridisk navn:  Høvik Grus Og Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mjølnerødveien 11 Isebakkeveien 43 Fax:
1763 Halden 1788 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 995662876
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/15/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.51%
Resultat  
  
-42.71%
Egenkapital  
  
14.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.878.000 11.392.000 8.573.000 7.664.000 7.619.000
Resultat: 1.685.000 2.941.000 1.175.000 1.770.000 1.336.000
Egenkapital: 10.045.000 8.794.000 6.527.000 5.632.000 4.301.000
Regnskap for  Høvik Grus Og Anlegg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.878.000 11.392.000 8.573.000 7.664.000 7.619.000
Driftskostnader -9.242.000 -8.478.000 -7.418.000 -5.906.000 -6.355.000
Driftsresultat 1.636.000 2.914.000 1.155.000 1.758.000 1.264.000
Finansinntekter 55.000 33.000 25.000 15.000 73.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -3.000 -1.000
Finans 49.000 27.000 20.000 12.000 72.000
Resultat før skatt 1.685.000 2.941.000 1.175.000 1.770.000 1.336.000
Skattekostnad -434.000 -675.000 -280.000 -439.000 -351.000
Årsresultat 1.251.000 2.266.000 895.000 1.331.000 985.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.793.000 5.366.000 4.417.000 4.089.000 2.925.000
Sum omløpsmidler 6.436.000 7.509.000 4.246.000 3.073.000 2.974.000
Sum eiendeler 13.229.000 12.875.000 8.663.000 7.162.000 5.899.000
Sum opptjent egenkapital 8.368.000 7.116.000 4.850.000 3.955.000 2.623.000
Sum egenkapital 10.045.000 8.794.000 6.527.000 5.632.000 4.301.000
Sum langsiktig gjeld 0 32.000 57.000 74.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 3.183.000 4.049.000 2.079.000 1.456.000 1.475.000
Sum gjeld og egenkapital 13.229.000 12.875.000 8.664.000 7.163.000 5.899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.870.000 11.218.000 8.546.000 7.534.000 7.619.000
Andre inntekter 9.000 174.000 28.000 130.000 0
Driftsinntekter 10.878.000 11.392.000 8.573.000 7.664.000 7.619.000
Varekostnad -3.308.000 -2.802.000 -2.162.000 -1.309.000 -1.380.000
Lønninger -2.855.000 -2.771.000 -2.310.000 -2.238.000 -2.294.000
Avskrivning -850.000 -777.000 -675.000 -640.000 -625.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.229.000 -2.128.000 -2.271.000 -1.719.000 -2.056.000
Driftskostnader -9.242.000 -8.478.000 -7.418.000 -5.906.000 -6.355.000
Driftsresultat 1.636.000 2.914.000 1.155.000 1.758.000 1.264.000
Finansinntekter 55.000 33.000 25.000 15.000 73.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -3.000 -1.000
Finans 49.000 27.000 20.000 12.000 72.000
Konsernbidrag -1.000.000 -1.000.000 0 -1.764.000 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.150.000
Årsresultat 1.251.000 2.266.000 895.000 1.331.000 985.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 277.000 263.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.360.000 2.189.000 2.511.000 2.183.000 2.823.000
Sum varige driftsmidler 1.636.000 2.451.000 2.511.000 2.183.000 2.823.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.157.000 2.914.000 1.906.000 1.906.000 102.000
Sum anleggsmidler 6.793.000 5.366.000 4.417.000 4.089.000 2.925.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 793.000 2.626.000 1.087.000 857.000 459.000
Andre fordringer 0 18.000 0 22.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.642.000 4.864.000 3.159.000 2.195.000 2.516.000
Sum omløpsmidler 6.436.000 7.509.000 4.246.000 3.073.000 2.974.000
Sum eiendeler 13.229.000 12.875.000 8.663.000 7.162.000 5.899.000
Sum opptjent egenkapital 8.368.000 7.116.000 4.850.000 3.955.000 2.623.000
Sum egenkapital 10.045.000 8.794.000 6.527.000 5.632.000 4.301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 32.000 57.000 74.000 123.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 32.000 57.000 74.000 123.000
Leverandørgjeld 1.029.000 593.000 989.000 414.000 570.000
Betalbar skatt 466.000 700.000 297.000 453.000 374.000
Skyldig offentlige avgifter 388.000 679.000 489.000 339.000 293.000
Utbytte 0 0 0 0 -3.150.000
Annen kortsiktig gjeld 300.000 1.077.000 304.000 251.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 3.183.000 4.049.000 2.079.000 1.456.000 1.475.000
Sum gjeld og egenkapital 13.229.000 12.875.000 8.664.000 7.163.000 5.899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.253.000 3.460.000 2.167.000 1.617.000 1.499.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 2 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 2 1.9 2 2.1 2.1
Soliditet 75.9 68.3 75.3 78.6 72.9
Resultatgrad 1 25.6 13.5 22.9 16.6
Rentedekningsgrad 272.7 485.7 2 5 1337.0
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.8 22.9 13.6 24.8 22.7
Signatur
09.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex