Høyfjell Charolais As
Juridisk navn:  Høyfjell Charolais As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69314070
Bjørningstadveien 1 Bjørningstadveien 1 Fax:
1617 Fredrikstad 1617 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 992851309
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/27/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Directa As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.61%
Resultat  
  
66.13%
Egenkapital  
  
-26.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.546.000 6.416.000 13.015.000 28.876.000 8.839.000
Resultat: -466.000 -1.376.000 652.000 5.901.000 416.000
Egenkapital: 5.913.000 8.090.000 8.848.000 8.841.000 4.299.000
Regnskap for  Høyfjell Charolais As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.546.000 6.416.000 13.015.000 28.876.000 8.839.000
Driftskostnader -8.064.000 -7.832.000 -12.426.000 -23.050.000 -8.434.000
Driftsresultat -517.000 -1.416.000 589.000 5.824.000 405.000
Finansinntekter 53.000 42.000 69.000 85.000 48.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -7.000 -8.000 -37.000
Finans 51.000 39.000 62.000 77.000 11.000
Resultat før skatt -466.000 -1.376.000 652.000 5.901.000 416.000
Skattekostnad -211.000 618.000 -144.000 -1.359.000 -108.000
Årsresultat -677.000 -758.000 507.000 4.542.000 308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.248.000 2.706.000 1.540.000 674.000 739.000
Sum omløpsmidler 4.547.000 6.412.000 8.538.000 10.659.000 5.739.000
Sum eiendeler 6.795.000 9.118.000 10.078.000 11.333.000 6.478.000
Sum opptjent egenkapital 5.813.000 7.990.000 8.748.000 8.741.000 4.199.000
Sum egenkapital 5.913.000 8.090.000 8.848.000 8.841.000 4.299.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 882.000 1.028.000 1.230.000 2.491.000 2.179.000
Sum gjeld og egenkapital 6.795.000 9.118.000 10.078.000 11.332.000 6.478.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.957.000 6.426.000 12.961.000 28.635.000 8.721.000
Andre inntekter 1.590.000 -10.000 55.000 240.000 118.000
Driftsinntekter 7.546.000 6.416.000 13.015.000 28.876.000 8.839.000
Varekostnad -4.528.000 -4.995.000 -9.237.000 -20.210.000 -6.588.000
Lønninger -1.194.000 -1.259.000 -1.263.000 -965.000 -821.000
Avskrivning -475.000 -456.000 -236.000 -39.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.867.000 -1.122.000 -1.690.000 -1.836.000 -963.000
Driftskostnader -8.064.000 -7.832.000 -12.426.000 -23.050.000 -8.434.000
Driftsresultat -517.000 -1.416.000 589.000 5.824.000 405.000
Finansinntekter 53.000 42.000 69.000 85.000 48.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -7.000 -8.000 -37.000
Finans 51.000 39.000 62.000 77.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -677.000 -758.000 507.000 4.542.000 308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 319.000 8.000 33.000 194.000
Fast eiendom 150.000 150.000 150.000 150.000
Maskiner anlegg 0 0 365.000
Driftsløsøre 1.470.000 1.613.000 1.371.000 480.000 19.000
Sum varige driftsmidler 1.470.000 1.763.000 1.521.000 630.000 534.000
Sum finansielle anleggsmidler 670.000 624.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 2.248.000 2.706.000 1.540.000 674.000 739.000
Varebeholdning 107.000 63.000 129.000 514.000 603.000
Kundefordringer 752.000 1.163.000 1.088.000 1.480.000 1.660.000
Andre fordringer 76.000 426.000 82.000 56.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.612.000 4.761.000 7.239.000 8.608.000 3.359.000
Sum omløpsmidler 4.547.000 6.412.000 8.538.000 10.659.000 5.739.000
Sum eiendeler 6.795.000 9.118.000 10.078.000 11.333.000 6.478.000
Sum opptjent egenkapital 5.813.000 7.990.000 8.748.000 8.741.000 4.199.000
Sum egenkapital 5.913.000 8.090.000 8.848.000 8.841.000 4.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 147.000 123.000 28.000 218.000 643.000
Betalbar skatt 120.000 1.197.000 0
Skyldig offentlige avgifter 296.000 450.000 625.000 823.000 695.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 439.000 456.000 457.000 253.000 841.000
Sum kortsiktig gjeld 882.000 1.028.000 1.230.000 2.491.000 2.179.000
Sum gjeld og egenkapital 6.795.000 9.118.000 10.078.000 11.332.000 6.478.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.665.000 5.384.000 7.308.000 8.168.000 3.560.000
Likviditetsgrad 1 5.2 6.2 6.9 4.3 2.6
Likviditetsgrad 2 5.0 6.2 6.8 4.1 2.4
Soliditet 87.0 88.7 87.8 7 66.4
Resultatgrad -6.9 -22.1 4.5 20.2 4.6
Rentedekningsgrad -258.5 -472.0 84.1 7 10.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -6.8 -15.1 6.5 52.1 7
Signatur
11.07.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.07.2008
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex