Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyholm Vekst As
Juridisk navn:  Høyholm Vekst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/Rune Solli Forvikveien 54 v/Rune Solli Nerveien 6 Fax:
8976 Vevelstad 8976 Vevelstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vevelstad
Org.nr: 990873275
Aksjekapital: 397.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Narvik AS
Regnskapsfører: Berg Vekstra Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.94%
Resultat  
  
-59.22%
Egenkapital  
  
108.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 999.000 1.636.000 4.559.000 4.971.000 4.984.000
Resultat: 126.000 309.000 -361.000 -77.000 -42.000
Egenkapital: 242.000 116.000 -193.000 168.000 245.000
Regnskap for  Høyholm Vekst As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 999.000 1.636.000 4.559.000 4.971.000 4.984.000
Driftskostnader -687.000 -1.159.000 -4.720.000 -4.899.000 -4.834.000
Driftsresultat 312.000 476.000 -161.000 72.000 149.000
Finansinntekter 12.000 12.000 10.000 19.000 11.000
Finanskostnader -198.000 -179.000 -209.000 -169.000 -203.000
Finans -186.000 -167.000 -199.000 -150.000 -192.000
Resultat før skatt 126.000 309.000 -361.000 -77.000 -42.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 309.000 -361.000 -77.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.295.000 1.171.000 2.901.000 3.061.000 3.220.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.799.000 960.000 808.000 908.000
Sum eiendeler 4.310.000 2.970.000 3.861.000 3.869.000 4.128.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -281.000 -590.000 -229.000 -152.000
Sum egenkapital 242.000 116.000 -193.000 168.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 2.284.000 1.410.000 1.674.000 1.688.000 1.958.000
Sum kortsiktig gjeld 1.783.000 1.444.000 2.381.000 2.014.000 1.925.000
Sum gjeld og egenkapital 4.309.000 2.970.000 3.862.000 3.870.000 4.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 947.000 4.476.000 4.885.000 4.855.000
Andre inntekter 999.000 689.000 83.000 86.000 129.000
Driftsinntekter 999.000 1.636.000 4.559.000 4.971.000 4.984.000
Varekostnad -29.000 -716.000 -3.707.000 -4.044.000 -4.004.000
Lønninger -393.000 -294.000 -236.000 -335.000 -211.000
Avskrivning -66.000 -108.000 -159.000 -159.000 -159.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -41.000 -618.000 -361.000 -460.000
Driftskostnader -687.000 -1.159.000 -4.720.000 -4.899.000 -4.834.000
Driftsresultat 312.000 476.000 -161.000 72.000 149.000
Finansinntekter 12.000 12.000 10.000 19.000 11.000
Finanskostnader -198.000 -179.000 -209.000 -169.000 -203.000
Finans -186.000 -167.000 -199.000 -150.000 -192.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 309.000 -361.000 -77.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.247.000 1.119.000 2.240.000 2.331.000 2.422.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 31.000 626.000 694.000 763.000
Sum varige driftsmidler 3.274.000 1.150.000 2.866.000 3.026.000 3.185.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 35.000 35.000 35.000
Sum anleggsmidler 3.295.000 1.171.000 2.901.000 3.061.000 3.220.000
Varebeholdning 0 272.000 681.000 787.000
Kundefordringer 0 527.000 24.000 6.000
Andre fordringer 697.000 1.780.000 157.000 83.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 318.000 19.000 4.000 21.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.799.000 960.000 808.000 908.000
Sum eiendeler 4.310.000 2.970.000 3.861.000 3.869.000 4.128.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -281.000 -590.000 -229.000 -152.000
Sum egenkapital 242.000 116.000 -193.000 168.000 245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.611.000 1.315.000 1.311.000 881.000 898.000
Sum langsiktig gjeld 2.284.000 1.410.000 1.674.000 1.688.000 1.958.000
Leverandørgjeld 91.000 11.000 965.000 1.016.000 871.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 20.000 72.000 56.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 98.000 34.000 60.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 1.783.000 1.444.000 2.381.000 2.014.000 1.925.000
Sum gjeld og egenkapital 4.309.000 2.970.000 3.862.000 3.870.000 4.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -768.000 355.000 -1.421.000 -1.206.000 -1.017.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2 0.3 0.1 0.1
Soliditet 5.6 3.9 4.3 5.9
Resultatgrad 31.2 29.1 -3.5 1.4 3
Rentedekningsgrad 1.6 2.7 -0.8 0.4 0.7
Gjeldsgrad 16.8 24.6 2 15.8
Total kapitalrentabilitet 7.5 16.4 -3.9 2.4 3.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex