Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hårdilla Dame- Og Herrefrisør As
Juridisk navn:  Hårdilla Dame- Og Herrefrisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48311730
Selbuvegen 1243 Selbuvegen 1243 Fax:
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 997935276
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/26/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Torget Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.42%
Resultat  
  
148.78%
Egenkapital  
  
36.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.503.000 1.337.000 1.228.000 1.234.000 722.000
Resultat: 20.000 -41.000 -39.000 10.000 87.000
Egenkapital: 71.000 52.000 102.000 132.000 125.000
Regnskap for  Hårdilla Dame- Og Herrefrisør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.503.000 1.337.000 1.228.000 1.234.000 722.000
Driftskostnader -1.483.000 -1.379.000 -1.266.000 -1.223.000 -636.000
Driftsresultat 20.000 -41.000 -39.000 10.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 20.000 -41.000 -39.000 10.000 87.000
Skattekostnad 0 -9.000 8.000 -3.000 -22.000
Årsresultat 20.000 -50.000 -30.000 7.000 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 33.000 62.000 72.000 55.000
Sum omløpsmidler 464.000 330.000 298.000 304.000 247.000
Sum eiendeler 478.000 363.000 360.000 376.000 302.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 22.000 72.000 102.000 95.000
Sum egenkapital 71.000 52.000 102.000 132.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 407.000 312.000 258.000 244.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 478.000 364.000 360.000 376.000 302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.491.000 1.337.000 1.227.000 1.234.000 722.000
Andre inntekter 12.000 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.503.000 1.337.000 1.228.000 1.234.000 722.000
Varekostnad -169.000 -131.000 -129.000 -129.000 -87.000
Lønninger -1.012.000 -951.000 -878.000 -885.000 -388.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -19.000 -13.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -278.000 -240.000 -196.000 -146.000
Driftskostnader -1.483.000 -1.379.000 -1.266.000 -1.223.000 -636.000
Driftsresultat 20.000 -41.000 -39.000 10.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -50.000 -30.000 7.000 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 9.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 33.000 53.000 72.000 54.000
Sum varige driftsmidler 14.000 33.000 53.000 72.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 33.000 62.000 72.000 55.000
Varebeholdning 97.000 105.000 91.000 82.000 70.000
Kundefordringer 4.000 2.000 1.000 1.000 0
Andre fordringer 6.000 25.000 9.000 10.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 356.000 198.000 196.000 212.000 169.000
Sum omløpsmidler 464.000 330.000 298.000 304.000 247.000
Sum eiendeler 478.000 363.000 360.000 376.000 302.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 22.000 72.000 102.000 95.000
Sum egenkapital 71.000 52.000 102.000 132.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 15.000 12.000 17.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 112.000 86.000 75.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 185.000 160.000 149.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 407.000 312.000 258.000 244.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 478.000 364.000 360.000 376.000 302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 18.000 40.000 60.000 70.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.8 0.9 1
Soliditet 14.9 14.3 28.3 35.1 41.4
Resultatgrad 1.3 -3.1 -3.2 0.8 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.7 6 2.5 1.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.2 -11.3 -10.8 2.7 28.8
Signatur
24.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex