Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høgset Terminalen As
Juridisk navn:  Høgset Terminalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71294800
Høgset Høgset Fax: 71294728
6633 Gjemnes 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 951993751
Aksjekapital: 950.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/22/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.96%
Resultat  
  
-23.77%
Egenkapital  
  
31.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 26.428.000 25.667.000 20.655.000 24.057.000 20.051.000
Resultat: 3.367.000 4.417.000 -1.179.000 742.000 686.000
Egenkapital: 3.741.000 2.837.000 2.272.000 2.535.000 2.387.000
Regnskap for  Høgset Terminalen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 26.428.000 25.667.000 20.655.000 24.057.000 20.051.000
Driftskostnader -23.011.000 -21.105.000 -21.753.000 -23.322.000 -19.368.000
Driftsresultat 3.416.000 4.562.000 -1.097.000 734.000 682.000
Finansinntekter 17.000 26.000 4.000 27.000 18.000
Finanskostnader -66.000 -172.000 -86.000 -20.000 -13.000
Finans -49.000 -146.000 -82.000 7.000 5.000
Resultat før skatt 3.367.000 4.417.000 -1.179.000 742.000 686.000
Skattekostnad -747.000 -976.000 255.000 -170.000 -158.000
Årsresultat 2.620.000 3.441.000 -924.000 571.000 528.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.526.000 3.335.000 2.310.000 2.668.000 2.527.000
Sum omløpsmidler 6.657.000 7.550.000 3.611.000 2.802.000 2.415.000
Sum eiendeler 10.183.000 10.885.000 5.921.000 5.470.000 4.942.000
Sum opptjent egenkapital 1.817.000 913.000 348.000 1.585.000 1.437.000
Sum egenkapital 3.741.000 2.837.000 2.272.000 2.535.000 2.387.000
Sum langsiktig gjeld 515.000 391.000 53.000 121.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 5.927.000 7.657.000 3.597.000 2.815.000 2.406.000
Sum gjeld og egenkapital 10.183.000 10.885.000 5.922.000 5.471.000 4.942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.034.000 23.569.000 19.119.000 23.642.000 18.698.000
Andre inntekter 2.394.000 2.098.000 1.536.000 415.000 1.353.000
Driftsinntekter 26.428.000 25.667.000 20.655.000 24.057.000 20.051.000
Varekostnad -8.987.000 -8.756.000 -9.841.000 -10.830.000 -8.615.000
Lønninger -5.472.000 -5.430.000 -4.227.000 -3.738.000 -3.226.000
Avskrivning -379.000 -357.000 -385.000 -543.000 -437.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.173.000 -6.562.000 -7.300.000 -8.211.000 -7.090.000
Driftskostnader -23.011.000 -21.105.000 -21.753.000 -23.322.000 -19.368.000
Driftsresultat 3.416.000 4.562.000 -1.097.000 734.000 682.000
Finansinntekter 17.000 26.000 4.000 27.000 18.000
Finanskostnader -66.000 -172.000 -86.000 -20.000 -13.000
Finans -49.000 -146.000 -82.000 7.000 5.000
Konsernbidrag -1.716.000 -2.876.000 0 -424.000 -238.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.620.000 3.441.000 -924.000 571.000 528.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.021.000 1.113.000 1.280.000 1.513.000 1.186.000
Driftsløsøre 235.000 276.000 357.000 417.000 310.000
Sum varige driftsmidler 1.256.000 1.389.000 1.636.000 1.930.000 1.496.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.270.000 1.946.000 674.000 738.000 1.031.000
Sum anleggsmidler 3.526.000 3.335.000 2.310.000 2.668.000 2.527.000
Varebeholdning 1.391.000 1.305.000 0 0 0
Kundefordringer 2.879.000 3.450.000 1.807.000 1.353.000 1.964.000
Andre fordringer 235.000 168.000 141.000 358.000 315.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 255.000 279.000 184.000 1.091.000 135.000
Sum omløpsmidler 6.657.000 7.550.000 3.611.000 2.802.000 2.415.000
Sum eiendeler 10.183.000 10.885.000 5.921.000 5.470.000 4.942.000
Sum opptjent egenkapital 1.817.000 913.000 348.000 1.585.000 1.437.000
Sum egenkapital 3.741.000 2.837.000 2.272.000 2.535.000 2.387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 515.000 391.000 53.000 121.000 149.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.873.000 4.450.000 557.000 898.000 606.000
Sum langsiktig gjeld 515.000 391.000 53.000 121.000 149.000
Leverandørgjeld 676.000 1.737.000 2.211.000 1.176.000 1.274.000
Betalbar skatt 139.000 0 72.000 0
Skyldig offentlige avgifter 531.000 599.000 257.000 248.000 184.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 708.000 870.000 572.000 421.000 342.000
Sum kortsiktig gjeld 5.927.000 7.657.000 3.597.000 2.815.000 2.406.000
Sum gjeld og egenkapital 10.183.000 10.885.000 5.922.000 5.471.000 4.942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 730.000 -107.000 14.000 -13.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 1 1
Soliditet 36.7 26.1 38.4 46.3 48.3
Resultatgrad 12.9 17.8 -5.3 3.1 3.4
Rentedekningsgrad 51.8 26.5 -12.8 36.7 52.5
Gjeldsgrad 1.7 2.8 1.6 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 33.7 42.1 -18.5 13.9 14.2
Signatur
26.08.2011
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM SAMMEN.
Prokurister
26.08.2011
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex