Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H E D Karmøy As
Juridisk navn:  H E D Karmøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52844000
Husøyvegen 75 Husøyvegen 75 Fax: 52844099
4262 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 933446034
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/1/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.53%
Resultat  
  
56.5%
Egenkapital  
  
50.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.585.000 30.990.000 33.672.000 33.883.000 31.912.000
Resultat: 1.529.000 977.000 834.000 1.845.000 1.197.000
Egenkapital: 3.531.000 2.341.000 2.344.000 2.361.000 2.262.000
Regnskap for  H E D Karmøy As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.585.000 30.990.000 33.672.000 33.883.000 31.912.000
Driftskostnader -28.059.000 -30.039.000 -32.854.000 -32.044.000 -30.725.000
Driftsresultat 1.525.000 950.000 819.000 1.839.000 1.187.000
Finansinntekter 17.000 30.000 18.000 10.000 11.000
Finanskostnader -14.000 -3.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans 3.000 27.000 16.000 7.000 10.000
Resultat før skatt 1.529.000 977.000 834.000 1.845.000 1.197.000
Skattekostnad -338.000 -218.000 -216.000 -467.000 -324.000
Årsresultat 1.190.000 759.000 618.000 1.378.000 873.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.130.000 876.000 835.000 943.000 562.000
Sum omløpsmidler 9.760.000 8.792.000 10.888.000 6.967.000 8.909.000
Sum eiendeler 10.890.000 9.668.000 11.723.000 7.910.000 9.471.000
Sum opptjent egenkapital 1.838.000 648.000 652.000 668.000 569.000
Sum egenkapital 3.531.000 2.341.000 2.344.000 2.361.000 2.262.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.360.000 7.328.000 9.379.000 5.549.000 7.209.000
Sum gjeld og egenkapital 10.890.000 9.668.000 11.723.000 7.909.000 9.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.200.000 27.849.000 30.800.000 31.103.000 29.454.000
Andre inntekter 3.385.000 3.141.000 2.872.000 2.781.000 2.458.000
Driftsinntekter 29.585.000 30.990.000 33.672.000 33.883.000 31.912.000
Varekostnad -17.337.000 -19.080.000 -21.096.000 -21.723.000 -20.650.000
Lønninger -6.067.000 -6.326.000 -6.380.000 -5.777.000 -5.859.000
Avskrivning -202.000 -108.000 -100.000 -11.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.453.000 -4.525.000 -5.278.000 -4.533.000 -4.180.000
Driftskostnader -28.059.000 -30.039.000 -32.854.000 -32.044.000 -30.725.000
Driftsresultat 1.525.000 950.000 819.000 1.839.000 1.187.000
Finansinntekter 17.000 30.000 18.000 10.000 11.000
Finanskostnader -14.000 -3.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans 3.000 27.000 16.000 7.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.190.000 759.000 618.000 1.378.000 873.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 442.000 447.000 451.000 477.000 540.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 688.000 429.000 384.000 466.000 21.000
Sum varige driftsmidler 688.000 429.000 384.000 466.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.130.000 876.000 835.000 943.000 562.000
Varebeholdning 3.385.000 2.232.000 2.650.000 1.783.000 1.706.000
Kundefordringer 3.839.000 3.055.000 5.991.000 4.156.000 5.635.000
Andre fordringer 349.000 168.000 312.000 -2.238.000 132.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.186.000 3.337.000 1.935.000 3.266.000 1.436.000
Sum omløpsmidler 9.760.000 8.792.000 10.888.000 6.967.000 8.909.000
Sum eiendeler 10.890.000 9.668.000 11.723.000 7.910.000 9.471.000
Sum opptjent egenkapital 1.838.000 648.000 652.000 668.000 569.000
Sum egenkapital 3.531.000 2.341.000 2.344.000 2.361.000 2.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.577.000 1.611.000 2.176.000 2.622.000 2.286.000
Betalbar skatt 333.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 346.000 340.000 348.000 338.000 399.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.103.000 5.377.000 6.855.000 2.590.000 4.523.000
Sum kortsiktig gjeld 7.360.000 7.328.000 9.379.000 5.549.000 7.209.000
Sum gjeld og egenkapital 10.890.000 9.668.000 11.723.000 7.909.000 9.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.400.000 1.464.000 1.509.000 1.418.000 1.700.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.3 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Soliditet 32.4 24.2 2 29.8 23.9
Resultatgrad 5.2 3.1 2.4 5.4 3.7
Rentedekningsgrad 108.9 316.7 409.5 6 1
Gjeldsgrad 2.1 3.1 4 2.4 3.2
Total kapitalrentabilitet 14.2 10.1 7.1 23.4 12.6
Signatur
11.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex