Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H E D Kristiansand AS
Juridisk navn:  H E D Kristiansand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38000740
Kartheia 3 Kartheia 3 Fax: 38000749
4626 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 933321495
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/10/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.12%
Resultat  
  
-54.27%
Egenkapital  
  
22.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.440.000 13.111.000 10.109.000 9.417.000 10.914.000
Resultat: 257.000 562.000 1.006.000 744.000 584.000
Egenkapital: 1.083.000 884.000 446.000 482.000 511.000
Regnskap for  H E D Kristiansand AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.440.000 13.111.000 10.109.000 9.417.000 10.914.000
Driftskostnader -12.186.000 -12.558.000 -9.107.000 -8.676.000 -10.333.000
Driftsresultat 254.000 553.000 1.001.000 742.000 581.000
Finansinntekter 4.000 9.000 6.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 9.000 5.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 257.000 562.000 1.006.000 744.000 584.000
Skattekostnad -58.000 -125.000 -239.000 -187.000 -152.000
Årsresultat 199.000 438.000 767.000 557.000 431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.080.000 225.000 282.000 331.000 372.000
Sum omløpsmidler 4.136.000 2.645.000 2.367.000 2.280.000 2.227.000
Sum eiendeler 5.216.000 2.870.000 2.649.000 2.611.000 2.599.000
Sum opptjent egenkapital -711.000 -910.000 -1.347.000 -1.311.000 -1.283.000
Sum egenkapital 1.083.000 884.000 446.000 482.000 511.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.132.000 1.987.000 2.203.000 2.129.000 2.088.000
Sum gjeld og egenkapital 5.215.000 2.871.000 2.650.000 2.612.000 2.599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.469.000 12.202.000 9.146.000 8.417.000 10.314.000
Andre inntekter 971.000 909.000 963.000 1.000.000 601.000
Driftsinntekter 12.440.000 13.111.000 10.109.000 9.417.000 10.914.000
Varekostnad -7.661.000 -8.608.000 -5.306.000 -4.960.000 -6.657.000
Lønninger -2.972.000 -2.414.000 -2.399.000 -2.346.000 -2.315.000
Avskrivning -91.000 -60.000 -93.000 -87.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.462.000 -1.476.000 -1.309.000 -1.283.000 -1.283.000
Driftskostnader -12.186.000 -12.558.000 -9.107.000 -8.676.000 -10.333.000
Driftsresultat 254.000 553.000 1.001.000 742.000 581.000
Finansinntekter 4.000 9.000 6.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 9.000 5.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 199.000 438.000 767.000 557.000 431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 156.000 154.000 153.000 154.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 954.000 69.000 129.000 178.000 218.000
Sum varige driftsmidler 954.000 69.000 129.000 178.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.080.000 225.000 282.000 331.000 372.000
Varebeholdning 929.000 1.034.000 966.000 1.027.000 968.000
Kundefordringer 1.877.000 498.000 414.000 629.000 756.000
Andre fordringer 845.000 229.000 126.000 -273.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 484.000 883.000 862.000 897.000 468.000
Sum omløpsmidler 4.136.000 2.645.000 2.367.000 2.280.000 2.227.000
Sum eiendeler 5.216.000 2.870.000 2.649.000 2.611.000 2.599.000
Sum opptjent egenkapital -711.000 -910.000 -1.347.000 -1.311.000 -1.283.000
Sum egenkapital 1.083.000 884.000 446.000 482.000 511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.771.000 241.000 495.000 624.000 316.000
Betalbar skatt 27.000 128.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 152.000 132.000 144.000 117.000 155.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.183.000 1.486.000 1.565.000 1.388.000 1.617.000
Sum kortsiktig gjeld 4.132.000 1.987.000 2.203.000 2.129.000 2.088.000
Sum gjeld og egenkapital 5.215.000 2.871.000 2.650.000 2.612.000 2.599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 658.000 164.000 151.000 139.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
Soliditet 20.8 30.8 16.8 18.5 19.7
Resultatgrad 2.0 4.2 9.9 7.9 5.3
Rentedekningsgrad 254.0 1
Gjeldsgrad 3.8 2.2 4.9 4.4 4.1
Total kapitalrentabilitet 4.9 19.6 3 28.5 22.5
Signatur
11.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex