Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H K S Bygg As
Juridisk navn:  H K S Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91177139
Naglestadveien 1054 Naglestadveien 1054 Fax:
4525 Konsmo 4525 Konsmo
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 996204766
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 11/3/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Beint Lian AS
Regnskapsfører: Byremo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.79%
Resultat  
  
-20.77%
Egenkapital  
  
21.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.275.000 20.964.000 13.695.000 14.922.000 9.478.000
Resultat: 1.129.000 1.425.000 568.000 936.000 694.000
Egenkapital: 3.133.000 2.575.000 1.678.000 1.418.000 978.000
Regnskap for  H K S Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.275.000 20.964.000 13.695.000 14.922.000 9.478.000
Driftskostnader -23.145.000 -19.538.000 -13.126.000 -13.987.000 -8.784.000
Driftsresultat 1.130.000 1.426.000 568.000 935.000 695.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 0 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 2.000 -1.000
Resultat før skatt 1.129.000 1.425.000 568.000 936.000 694.000
Skattekostnad -270.000 -314.000 -128.000 -217.000 -167.000
Årsresultat 859.000 1.112.000 440.000 719.000 527.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.096.000 823.000 575.000 250.000 203.000
Sum omløpsmidler 4.992.000 4.260.000 2.899.000 3.425.000 3.295.000
Sum eiendeler 6.088.000 5.083.000 3.474.000 3.675.000 3.498.000
Sum opptjent egenkapital 3.083.000 2.525.000 1.628.000 1.368.000 928.000
Sum egenkapital 3.133.000 2.575.000 1.678.000 1.418.000 978.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.956.000 2.508.000 1.796.000 2.257.000 2.520.000
Sum gjeld og egenkapital 6.089.000 5.083.000 3.474.000 3.675.000 3.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.275.000 20.964.000 13.695.000 14.922.000 9.478.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 24.275.000 20.964.000 13.695.000 14.922.000 9.478.000
Varekostnad -13.377.000 -12.084.000 -7.378.000 -9.597.000 -5.157.000
Lønninger -8.051.000 -6.323.000 -4.830.000 -3.633.000 -3.015.000
Avskrivning -165.000 -167.000 -98.000 -70.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.552.000 -964.000 -820.000 -687.000 -557.000
Driftskostnader -23.145.000 -19.538.000 -13.126.000 -13.987.000 -8.784.000
Driftsresultat 1.130.000 1.426.000 568.000 935.000 695.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 0 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 859.000 1.112.000 440.000 719.000 527.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 262.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 609.000 597.000 349.000 250.000 203.000
Sum varige driftsmidler 870.000 597.000 349.000 250.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 226.000 226.000 226.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.096.000 823.000 575.000 250.000 203.000
Varebeholdning 209.000 150.000 0 0 0
Kundefordringer 3.873.000 3.398.000 1.386.000 301.000 2.806.000
Andre fordringer 14.000 7.000 5.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 910.000 698.000 1.506.000 3.120.000 476.000
Sum omløpsmidler 4.992.000 4.260.000 2.899.000 3.425.000 3.295.000
Sum eiendeler 6.088.000 5.083.000 3.474.000 3.675.000 3.498.000
Sum opptjent egenkapital 3.083.000 2.525.000 1.628.000 1.368.000 928.000
Sum egenkapital 3.133.000 2.575.000 1.678.000 1.418.000 978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 717.000 600.000 132.000 768.000 1.145.000
Betalbar skatt 270.000 314.000 128.000 217.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 1.112.000 846.000 973.000 855.000 589.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 856.000 749.000 563.000 418.000 619.000
Sum kortsiktig gjeld 2.956.000 2.508.000 1.796.000 2.257.000 2.520.000
Sum gjeld og egenkapital 6.089.000 5.083.000 3.474.000 3.675.000 3.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.036.000 1.752.000 1.103.000 1.168.000 775.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.6 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.6 1.5 1.3
Soliditet 51.5 50.7 48.3 38.6 2
Resultatgrad 4.7 6.8 4.1 6.3 7.3
Rentedekningsgrad 1.130.0 713.0 2 347.5
Gjeldsgrad 0.9 1.0 1.1 1.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 18.6 28.1 16.4 25.5 19.9
Signatur
23.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex