Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H Kristiansen & Sønner As
Juridisk navn:  H Kristiansen & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69204460
Osloveien 53 Osloveien 53 Fax: 69204461
1534 Moss 1534 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 953510235
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/19/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.71%
Resultat  
  
44.97%
Egenkapital  
  
20.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.826.000 2.141.000 2.683.000 2.242.000 1.298.000
Resultat: -219.000 -398.000 -111.000 -566.000 -548.000
Egenkapital: 1.257.000 1.045.000 1.017.000 772.000 1.079.000
Regnskap for  H Kristiansen & Sønner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.826.000 2.141.000 2.683.000 2.242.000 1.298.000
Driftskostnader -2.041.000 -2.521.000 -2.742.000 -2.751.000 -1.788.000
Driftsresultat -214.000 -380.000 -60.000 -509.000 -491.000
Finansinntekter 6.000 3.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader -11.000 -21.000 -54.000 -60.000 -57.000
Finans -5.000 -18.000 -51.000 -57.000 -57.000
Resultat før skatt -219.000 -398.000 -111.000 -566.000 -548.000
Skattekostnad -63.000 -11.000 -89.000 77.000 125.000
Årsresultat -282.000 -409.000 -199.000 -489.000 -423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 469.000 919.000 1.257.000 1.673.000 1.619.000
Sum omløpsmidler 1.378.000 777.000 542.000 365.000 927.000
Sum eiendeler 1.847.000 1.696.000 1.799.000 2.038.000 2.546.000
Sum opptjent egenkapital -1.961.000 -1.678.000 -1.269.000 -1.070.000 -581.000
Sum egenkapital 1.257.000 1.045.000 1.017.000 772.000 1.079.000
Sum langsiktig gjeld 389.000 391.000 432.000 392.000 831.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 261.000 351.000 874.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 1.848.000 1.698.000 1.800.000 2.039.000 2.545.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.699.000 2.141.000 2.683.000 2.218.000 1.298.000
Andre inntekter 127.000 0 0 24.000 0
Driftsinntekter 1.826.000 2.141.000 2.683.000 2.242.000 1.298.000
Varekostnad -136.000 -164.000 -186.000 -124.000 -72.000
Lønninger -728.000 -1.077.000 -1.123.000 -1.207.000 -849.000
Avskrivning -264.000 -327.000 -327.000 -322.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -913.000 -953.000 -1.106.000 -1.098.000 -751.000
Driftskostnader -2.041.000 -2.521.000 -2.742.000 -2.751.000 -1.788.000
Driftsresultat -214.000 -380.000 -60.000 -509.000 -491.000
Finansinntekter 6.000 3.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader -11.000 -21.000 -54.000 -60.000 -57.000
Finans -5.000 -18.000 -51.000 -57.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -282.000 -409.000 -199.000 -489.000 -423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 138.000 201.000 212.000 300.000 224.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 136.000 465.000 729.000 993.000 952.000
Driftsløsøre 195.000 252.000 315.000 378.000 441.000
Sum varige driftsmidler 330.000 717.000 1.044.000 1.371.000 1.393.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 469.000 919.000 1.257.000 1.673.000 1.619.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 27.000 64.000 68.000 26.000
Andre fordringer 1.037.000 543.000 443.000 259.000 860.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 303.000 208.000 35.000 39.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.378.000 777.000 542.000 365.000 927.000
Sum eiendeler 1.847.000 1.696.000 1.799.000 2.038.000 2.546.000
Sum opptjent egenkapital -1.961.000 -1.678.000 -1.269.000 -1.070.000 -581.000
Sum egenkapital 1.257.000 1.045.000 1.017.000 772.000 1.079.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 40.000 487.000 305.000
Sum langsiktig gjeld 389.000 391.000 432.000 392.000 831.000
Leverandørgjeld 86.000 70.000 60.000 165.000 104.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 105.000 156.000 121.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 86.000 95.000 101.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 261.000 351.000 874.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 1.848.000 1.698.000 1.800.000 2.039.000 2.545.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.176.000 516.000 191.000 -509.000 292.000
Likviditetsgrad 1 6.8 3 1.5 0.4 1.5
Likviditetsgrad 2 6.8 3 1.5 0.4 1.5
Soliditet 68.0 61.6 56.5 37.9 42.4
Resultatgrad -11.7 -17.7 -2.2 -22.7 -37.8
Rentedekningsgrad -19.5 -18.1 -1.1 -8.5 -8.6
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.8 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet -11.3 -22.2 -3.2 -24.8 -19.3
Signatur
20.02.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex