H Kristiansen & Sønner As
Juridisk navn:  H Kristiansen & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69204460
Osloveien 53 Osloveien 53 Fax: 69204461
1534 Moss 1534 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 953510235
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/19/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.1%
Resultat  
  
-89.95%
Egenkapital  
  
-25.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.386.000 1.826.000 2.141.000 2.683.000 2.242.000
Resultat: -416.000 -219.000 -398.000 -111.000 -566.000
Egenkapital: 931.000 1.257.000 1.045.000 1.017.000 772.000
Regnskap for  H Kristiansen & Sønner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.386.000 1.826.000 2.141.000 2.683.000 2.242.000
Driftskostnader -1.796.000 -2.041.000 -2.521.000 -2.742.000 -2.751.000
Driftsresultat -411.000 -214.000 -380.000 -60.000 -509.000
Finansinntekter 5.000 6.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -11.000 -21.000 -54.000 -60.000
Finans -6.000 -5.000 -18.000 -51.000 -57.000
Resultat før skatt -416.000 -219.000 -398.000 -111.000 -566.000
Skattekostnad 91.000 -63.000 -11.000 -89.000 77.000
Årsresultat -326.000 -282.000 -409.000 -199.000 -489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 415.000 469.000 919.000 1.257.000 1.673.000
Sum omløpsmidler 1.158.000 1.378.000 777.000 542.000 365.000
Sum eiendeler 1.573.000 1.847.000 1.696.000 1.799.000 2.038.000
Sum opptjent egenkapital -2.287.000 -1.961.000 -1.678.000 -1.269.000 -1.070.000
Sum egenkapital 931.000 1.257.000 1.045.000 1.017.000 772.000
Sum langsiktig gjeld 389.000 389.000 391.000 432.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 202.000 261.000 351.000 874.000
Sum gjeld og egenkapital 1.573.000 1.848.000 1.698.000 1.800.000 2.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.386.000 1.699.000 2.141.000 2.683.000 2.218.000
Andre inntekter 127.000 0 0 24.000
Driftsinntekter 1.386.000 1.826.000 2.141.000 2.683.000 2.242.000
Varekostnad -122.000 -136.000 -164.000 -186.000 -124.000
Lønninger -879.000 -728.000 -1.077.000 -1.123.000 -1.207.000
Avskrivning -145.000 -264.000 -327.000 -327.000 -322.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -650.000 -913.000 -953.000 -1.106.000 -1.098.000
Driftskostnader -1.796.000 -2.041.000 -2.521.000 -2.742.000 -2.751.000
Driftsresultat -411.000 -214.000 -380.000 -60.000 -509.000
Finansinntekter 5.000 6.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -11.000 -21.000 -54.000 -60.000
Finans -6.000 -5.000 -18.000 -51.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -326.000 -282.000 -409.000 -199.000 -489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 228.000 138.000 201.000 212.000 300.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 136.000 465.000 729.000 993.000
Driftsløsøre 180.000 195.000 252.000 315.000 378.000
Sum varige driftsmidler 185.000 330.000 717.000 1.044.000 1.371.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 415.000 469.000 919.000 1.257.000 1.673.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 39.000 39.000 27.000 64.000 68.000
Andre fordringer 1.042.000 1.037.000 543.000 443.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 76.000 303.000 208.000 35.000 39.000
Sum omløpsmidler 1.158.000 1.378.000 777.000 542.000 365.000
Sum eiendeler 1.573.000 1.847.000 1.696.000 1.799.000 2.038.000
Sum opptjent egenkapital -2.287.000 -1.961.000 -1.678.000 -1.269.000 -1.070.000
Sum egenkapital 931.000 1.257.000 1.045.000 1.017.000 772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 40.000 487.000
Sum langsiktig gjeld 389.000 389.000 391.000 432.000 392.000
Leverandørgjeld 62.000 86.000 70.000 60.000 165.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 63.000 105.000 156.000 121.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 54.000 86.000 95.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 202.000 261.000 351.000 874.000
Sum gjeld og egenkapital 1.573.000 1.848.000 1.698.000 1.800.000 2.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 905.000 1.176.000 516.000 191.000 -509.000
Likviditetsgrad 1 4.6 6.8 3 1.5 0.4
Likviditetsgrad 2 4.6 6.8 3 1.5 0.4
Soliditet 59.2 68.0 61.6 56.5 37.9
Resultatgrad -29.7 -11.7 -17.7 -2.2 -22.7
Rentedekningsgrad -37.4 -19.5 -18.1 -1.1 -8.5
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.6 0.8 1.6
Total kapitalrentabilitet -25.8 -11.3 -22.2 -3.2 -24.8
Signatur
20.02.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex