Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H Stickler & Co AS
Juridisk navn:  H Stickler & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33462181
Nordre Fokserød 21 Bjerggata 34 Fax: 33460214
3241 Sandefjord 3210 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 916271034
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 7/13/1953
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exactum AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.3%
Resultat  
  
83.65%
Egenkapital  
  
-5.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 331.000 332.000 348.000 291.000 286.000
Resultat: 573.000 312.000 357.000 132.000 4.586.000
Egenkapital: 8.161.000 8.611.000 9.334.000 9.029.000 8.922.000
Regnskap for  H Stickler & Co AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 331.000 332.000 348.000 291.000 286.000
Driftskostnader -223.000 -222.000 -186.000 -268.000 -305.000
Driftsresultat 108.000 111.000 162.000 23.000 -19.000
Finansinntekter 496.000 202.000 195.000 109.000 4.605.000
Finanskostnader -31.000 0 0 0 0
Finans 465.000 202.000 195.000 109.000 4.605.000
Resultat før skatt 573.000 312.000 357.000 132.000 4.586.000
Skattekostnad -22.000 -36.000 -52.000 -25.000 4.000
Årsresultat 551.000 276.000 305.000 108.000 4.590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.273.000 2.923.000 3.523.000 4.123.000 3.528.000
Sum omløpsmidler 6.973.000 5.855.000 6.019.000 5.130.000 5.632.000
Sum eiendeler 9.246.000 8.778.000 9.542.000 9.253.000 9.160.000
Sum opptjent egenkapital 8.126.000 8.576.000 9.299.000 8.994.000 8.887.000
Sum egenkapital 8.161.000 8.611.000 9.334.000 9.029.000 8.922.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 83.000 102.000 129.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 84.000 106.000 95.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 9.245.000 8.778.000 9.542.000 9.253.000 9.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 331.000 332.000 348.000 291.000 286.000
Driftsinntekter 331.000 332.000 348.000 291.000 286.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -222.000 -186.000 -268.000 -305.000
Driftskostnader -223.000 -222.000 -186.000 -268.000 -305.000
Driftsresultat 108.000 111.000 162.000 23.000 -19.000
Finansinntekter 496.000 202.000 195.000 109.000 4.605.000
Finanskostnader -31.000 0 0 0 0
Finans 465.000 202.000 195.000 109.000 4.605.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 551.000 276.000 305.000 108.000 4.590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 650.000 1.250.000 1.850.000 0
Sum anleggsmidler 2.273.000 2.923.000 3.523.000 4.123.000 3.528.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 9.000 4.000
Andre fordringer 58.000 111.000 108.000 93.000 1.233.000
Sum investeringer 5.161.000 704.000 552.000 431.000 0
Kasse, bank 1.754.000 5.039.000 5.359.000 4.597.000 3.964.000
Sum omløpsmidler 6.973.000 5.855.000 6.019.000 5.130.000 5.632.000
Sum eiendeler 9.246.000 8.778.000 9.542.000 9.253.000 9.160.000
Sum opptjent egenkapital 8.126.000 8.576.000 9.299.000 8.994.000 8.887.000
Sum egenkapital 8.161.000 8.611.000 9.334.000 9.029.000 8.922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 83.000 102.000 129.000 166.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 68.000 83.000 102.000 129.000 166.000
Leverandørgjeld 16.000 5.000 12.000 9.000 8.000
Betalbar skatt 37.000 55.000 79.000 62.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 963.000 24.000 15.000 24.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 84.000 106.000 95.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 9.245.000 8.778.000 9.542.000 9.253.000 9.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.957.000 5.771.000 5.913.000 5.035.000 5.560.000
Likviditetsgrad 1 6.9 69.7 56.8 5 78.2
Likviditetsgrad 2 6.9 69.7 56.8 5 78.2
Soliditet 88.3 98.1 97.8 97.6 97.4
Resultatgrad 32.6 33.4 46.6 7.9 -6.6
Rentedekningsgrad 3.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.5 3.6 3.7 1.4 50.1
Signatur
04.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.11.2021
Prokura hver for seg
Stickler Odd Øistein
Prokura hver for seg
Stickler Odd
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex