Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H & M Hinderaker & Myklebust AS
Juridisk navn:  H & M Hinderaker & Myklebust AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91848562
Hvalstadåsen 43 Hvalstadåsen 43 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 984583443
Aksjekapital: 216.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.27%
Resultat  
  
-59.11%
Egenkapital  
  
39.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.074.000 5.356.000 0 7.000 10.000
Resultat: 1.256.000 3.072.000 85.000 -12.000 7.000
Egenkapital: 3.138.000 2.253.000 559.000 467.000 478.000
Regnskap for  H & M Hinderaker & Myklebust AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.074.000 5.356.000 0 7.000 10.000
Driftskostnader -4.340.000 -2.723.000 -19.000 -24.000 -69.000
Driftsresultat 734.000 2.634.000 -19.000 -17.000 -59.000
Finansinntekter 584.000 442.000 117.000 17.000 69.000
Finanskostnader -61.000 -5.000 -13.000 -12.000 -3.000
Finans 523.000 437.000 104.000 5.000 66.000
Resultat før skatt 1.256.000 3.072.000 85.000 -12.000 7.000
Skattekostnad -155.000 -378.000 7.000 1.000 10.000
Årsresultat 1.102.000 2.694.000 91.000 -11.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 111.000 105.000 103.000
Sum omløpsmidler 5.683.000 4.446.000 595.000 497.000 480.000
Sum eiendeler 5.683.000 4.659.000 706.000 602.000 583.000
Sum opptjent egenkapital 2.699.000 1.814.000 120.000 28.000 39.000
Sum egenkapital 3.138.000 2.253.000 559.000 467.000 478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.546.000 2.407.000 147.000 134.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 5.684.000 4.660.000 706.000 601.000 583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.074.000 5.356.000 0 7.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.074.000 5.356.000 0 7.000 10.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -4.134.000 -2.556.000 0 0 -52.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -167.000 -19.000 -24.000 -17.000
Driftskostnader -4.340.000 -2.723.000 -19.000 -24.000 -69.000
Driftsresultat 734.000 2.634.000 -19.000 -17.000 -59.000
Finansinntekter 584.000 442.000 117.000 17.000 69.000
Finanskostnader -61.000 -5.000 -13.000 -12.000 -3.000
Finans 523.000 437.000 104.000 5.000 66.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 1.102.000 2.694.000 91.000 -11.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 213.000 111.000 105.000 103.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 213.000 111.000 105.000 103.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 579.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 4.842.000 2.768.000 584.000 432.000 439.000
Kasse, bank 841.000 1.099.000 11.000 65.000 41.000
Sum omløpsmidler 5.683.000 4.446.000 595.000 497.000 480.000
Sum eiendeler 5.683.000 4.659.000 706.000 602.000 583.000
Sum opptjent egenkapital 2.699.000 1.814.000 120.000 28.000 39.000
Sum egenkapital 3.138.000 2.253.000 559.000 467.000 478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 2.000 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 155.000 480.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 879.000 684.000 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.503.000 241.000 145.000 132.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 2.546.000 2.407.000 147.000 134.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 5.684.000 4.660.000 706.000 601.000 583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.137.000 2.039.000 448.000 363.000 375.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 4 3.7 4.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 4 3.7 4.6
Soliditet 55.2 48.3 79.2 77.7 8
Resultatgrad 14.5 49.2 -242.9
Rentedekningsgrad 12.0 526.8 -1.5 -1.4 -19.7
Gjeldsgrad 0.8 1.1 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 23.2 66.0 13.9 0 1.7
Signatur
20.06.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex