Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haakon Larsen AS
Juridisk navn:  Haakon Larsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69304590
Rosenborgveien 6 Rosenborgveien 6 Fax: 69304599
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 913770099
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/9/1968 1
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.86%
Resultat  
  
36.66%
Egenkapital  
  
45.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.071.000 27.751.000 20.527.000 25.657.000 14.574.000
Resultat: 5.692.000 4.165.000 4.844.000 5.338.000 2.372.000
Egenkapital: 14.142.000 9.709.000 8.468.000 6.751.000 6.717.000
Regnskap for  Haakon Larsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.071.000 27.751.000 20.527.000 25.657.000 14.574.000
Driftskostnader -17.542.000 -23.578.000 -15.887.000 -20.434.000 -12.214.000
Driftsresultat 5.528.000 4.172.000 4.639.000 5.223.000 2.360.000
Finansinntekter 393.000 23.000 210.000 115.000 190.000
Finanskostnader -229.000 -30.000 -5.000 0 -178.000
Finans 164.000 -7.000 205.000 115.000 12.000
Resultat før skatt 5.692.000 4.165.000 4.844.000 5.338.000 2.372.000
Skattekostnad -1.259.000 -924.000 -1.127.000 -1.304.000 -597.000
Årsresultat 4.433.000 3.241.000 3.717.000 4.034.000 1.774.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.093.000 10.381.000 7.480.000 7.042.000 7.160.000
Sum omløpsmidler 13.823.000 15.152.000 16.634.000 14.410.000 9.793.000
Sum eiendeler 25.916.000 25.533.000 24.114.000 21.452.000 16.953.000
Sum opptjent egenkapital 14.042.000 9.609.000 8.368.000 6.651.000 6.617.000
Sum egenkapital 14.142.000 9.709.000 8.468.000 6.751.000 6.717.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.774.000 15.825.000 15.646.000 14.701.000 10.235.000
Sum gjeld og egenkapital 25.916.000 25.534.000 24.114.000 21.452.000 16.952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.195.000 27.495.000 19.271.000 25.450.000 14.139.000
Andre inntekter 2.875.000 256.000 1.256.000 207.000 435.000
Driftsinntekter 23.071.000 27.751.000 20.527.000 25.657.000 14.574.000
Varekostnad -6.086.000 -12.998.000 -5.154.000 -8.511.000 -3.827.000
Lønninger -8.707.000 -7.451.000 -7.994.000 -8.351.000 -5.500.000
Avskrivning -28.000 -49.000 -87.000 -109.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.721.000 -3.080.000 -2.652.000 -3.463.000 -2.808.000
Driftskostnader -17.542.000 -23.578.000 -15.887.000 -20.434.000 -12.214.000
Driftsresultat 5.528.000 4.172.000 4.639.000 5.223.000 2.360.000
Finansinntekter 393.000 23.000 210.000 115.000 190.000
Finanskostnader -229.000 -30.000 -5.000 0 -178.000
Finans 164.000 -7.000 205.000 115.000 12.000
Konsernbidrag -1.950.000 -500.000 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Årsresultat 4.433.000 3.241.000 3.717.000 4.034.000 1.774.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 15.000 64.000 126.000 214.000
Sum varige driftsmidler 26.000 15.000 64.000 126.000 214.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.066.000 10.366.000 7.416.000 6.916.000 6.946.000
Sum anleggsmidler 12.093.000 10.381.000 7.480.000 7.042.000 7.160.000
Varebeholdning 2.871.000 2.138.000 3.853.000 2.332.000 2.418.000
Kundefordringer 6.456.000 8.817.000 8.258.000 10.539.000 4.263.000
Andre fordringer 753.000 138.000 415.000 91.000 518.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.567.000 1.415.000 3.924.000 1.447.000 2.594.000
Sum omløpsmidler 13.823.000 15.152.000 16.634.000 14.410.000 9.793.000
Sum eiendeler 25.916.000 25.533.000 24.114.000 21.452.000 16.953.000
Sum opptjent egenkapital 14.042.000 9.609.000 8.368.000 6.651.000 6.617.000
Sum egenkapital 14.142.000 9.709.000 8.468.000 6.751.000 6.717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.500.000 500.000 15.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.267.000 532.000 748.000 538.000 2.009.000
Betalbar skatt 1.259.000 374.000 1.127.000 1.304.000 597.000
Skyldig offentlige avgifter 2.381.000 1.303.000 2.074.000 2.717.000 773.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.867.000 9.116.000 9.197.000 6.127.000 3.841.000
Sum kortsiktig gjeld 11.774.000 15.825.000 15.646.000 14.701.000 10.235.000
Sum gjeld og egenkapital 25.916.000 25.534.000 24.114.000 21.452.000 16.952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.049.000 -673.000 988.000 -291.000 -442.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7
Soliditet 54.6 3 35.1 31.5 39.6
Resultatgrad 24.0 1 22.6 20.4 16.2
Rentedekningsgrad 24.1 139.1 927.8 13.3
Gjeldsgrad 0.8 1.6 1.8 2.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 22.8 16.4 20.1 24.9 1
Signatur
09.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2012
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex