Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haakons Pub AS
Juridisk navn:  Haakons Pub AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61263550
Postboks 73 Storgata 95 Fax: 61263545
2601 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 976037782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/30/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.91%
Resultat  
  
13.43%
Egenkapital  
  
-16.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.029.000 5.127.000 5.635.000 4.617.000 4.175.000
Resultat: 1.064.000 938.000 844.000 238.000 219.000
Egenkapital: 834.000 1.002.000 971.000 512.000 507.000
Regnskap for  Haakons Pub AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.029.000 5.127.000 5.635.000 4.617.000 4.175.000
Driftskostnader -3.970.000 -4.190.000 -4.791.000 -4.383.000 -3.957.000
Driftsresultat 1.059.000 936.000 844.000 234.000 217.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -5.000 -2.000 -4.000
Finans 5.000 2.000 1.000 3.000 1.000
Resultat før skatt 1.064.000 938.000 844.000 238.000 219.000
Skattekostnad -232.000 -207.000 -186.000 -32.000 -53.000
Årsresultat 832.000 731.000 659.000 205.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 35.000 49.000 62.000 61.000
Sum omløpsmidler 2.428.000 2.468.000 2.124.000 1.489.000 1.089.000
Sum eiendeler 2.459.000 2.503.000 2.173.000 1.551.000 1.150.000
Sum opptjent egenkapital 734.000 902.000 871.000 412.000 407.000
Sum egenkapital 834.000 1.002.000 971.000 512.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 23.000
Sum kortsiktig gjeld 1.625.000 1.501.000 1.201.000 1.039.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 2.459.000 2.503.000 2.172.000 1.551.000 1.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.765.000 4.971.000 5.629.000 4.606.000 4.175.000
Andre inntekter 264.000 156.000 7.000 11.000 0
Driftsinntekter 5.029.000 5.127.000 5.635.000 4.617.000 4.175.000
Varekostnad -1.437.000 -1.529.000 -1.872.000 -1.643.000 -1.522.000
Lønninger -1.448.000 -1.459.000 -1.666.000 -1.621.000 -1.412.000
Avskrivning -6.000 -14.000 -14.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.079.000 -1.188.000 -1.239.000 -1.093.000 -997.000
Driftskostnader -3.970.000 -4.190.000 -4.791.000 -4.383.000 -3.957.000
Driftsresultat 1.059.000 936.000 844.000 234.000 217.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -5.000 -2.000 -4.000
Finans 5.000 2.000 1.000 3.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -700.000 -200.000 -200.000 0
Årsresultat 832.000 731.000 659.000 205.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 4.000 3.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 20.000 35.000 61.000
Sum varige driftsmidler 6.000 20.000 35.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 0
Sum anleggsmidler 31.000 35.000 49.000 62.000 61.000
Varebeholdning 133.000 182.000 208.000 262.000 186.000
Kundefordringer 11.000 18.000 16.000 16.000
Andre fordringer 630.000 417.000 232.000 241.000 205.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.666.000 1.859.000 1.665.000 970.000 682.000
Sum omløpsmidler 2.428.000 2.468.000 2.124.000 1.489.000 1.089.000
Sum eiendeler 2.459.000 2.503.000 2.173.000 1.551.000 1.150.000
Sum opptjent egenkapital 734.000 902.000 871.000 412.000 407.000
Sum egenkapital 834.000 1.002.000 971.000 512.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 23.000
Leverandørgjeld 14.000 149.000 238.000 365.000 261.000
Betalbar skatt 234.000 208.000 187.000 57.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 199.000 205.000 149.000 177.000
Utbytte -1.000.000 -700.000 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 245.000 371.000 267.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 1.625.000 1.501.000 1.201.000 1.039.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 2.459.000 2.503.000 2.172.000 1.551.000 1.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 803.000 967.000 923.000 450.000 469.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.8 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.6 1.2 1.5
Soliditet 33.9 40.0 44.7 3 44.1
Resultatgrad 21.1 18.3 1 5.1 5.2
Rentedekningsgrad 1.059.0 234.0 168.8 1 54.3
Gjeldsgrad 1.9 1.5 1.2 2 1.3
Total kapitalrentabilitet 43.3 37.6 39.1 15.4 19.3
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex