Hadsel Invest AS
Juridisk navn:  Hadsel Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76150777
c/o Leif Harald Johansen Postboks 173 Søndre gate 44 Fax:
8455 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 967903493
Aksjekapital: 220.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.5%
Resultat  
  
75%
Egenkapital  
  
8.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 51.000 40.000 74.000 53.000 48.000
Resultat: 7.000 4.000 7.000 11.000 28.000
Egenkapital: -62.000 -68.000 -71.000 -76.000 -82.000
Regnskap for  Hadsel Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 51.000 40.000 74.000 53.000 48.000
Driftskostnader -44.000 -36.000 -67.000 -42.000 -20.000
Driftsresultat 8.000 4.000 7.000 11.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 7.000 4.000 7.000 11.000 28.000
Skattekostnad -2.000 -1.000 -2.000 -6.000 -10.000
Årsresultat 6.000 3.000 5.000 6.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 100.000 96.000 97.000 103.000
Sum omløpsmidler 32.000 16.000 8.000 2.000 11.000
Sum eiendeler 130.000 116.000 104.000 99.000 114.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 -288.000 -291.000 -296.000 -302.000
Sum egenkapital -62.000 -68.000 -71.000 -76.000 -82.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 173.000 173.000 173.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 11.000 2.000 2.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 116.000 104.000 99.000 114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.000 40.000 65.000 53.000 48.000
Andre inntekter 15.000 9.000 0 0
Driftsinntekter 51.000 40.000 74.000 53.000 48.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -36.000 -67.000 -42.000 -20.000
Driftskostnader -44.000 -36.000 -67.000 -42.000 -20.000
Driftsresultat 8.000 4.000 7.000 11.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.000 3.000 5.000 6.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 65.000 66.000 67.000 73.000
Fast eiendom 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 100.000 96.000 97.000 103.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.000 12.000 8.000 1.000 11.000
Sum omløpsmidler 32.000 16.000 8.000 2.000 11.000
Sum eiendeler 130.000 116.000 104.000 99.000 114.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 -288.000 -291.000 -296.000 -302.000
Sum egenkapital -62.000 -68.000 -71.000 -76.000 -82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 173.000 173.000 173.000 173.000 183.000
Leverandørgjeld 3.000 8.000 2.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 3.000 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 11.000 2.000 2.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 116.000 104.000 99.000 114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 5.000 6.000 0 -2.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 4 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 4 1 0.8
Soliditet -47.3 -58.6 -68.3 -76.8 -71.9
Resultatgrad 15.7 10.0 9.5 20.8 58.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1 -2.7 -2.5 -2.3 -2.4
Total kapitalrentabilitet 6.1 3.4 6.7 11.1 24.6
Signatur
07.03.2023
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.03.2023
Prokura hver for seg
Johansen Leif Harald
Prokura hver for seg
Johansen Svein Gunnar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex