Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hafjell Alpinsenter AS
Juridisk navn:  Hafjell Alpinsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61274700
Hundervegen 122 Hundervegen 122 Fax: 61274710
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 950254823
Aksjekapital: 14.481.500 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/19/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: R2 Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.04%
Resultat  
  
-109.19%
Egenkapital  
  
-2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 84.962.000 114.870.000 122.569.000 121.011.000 106.615.000
Resultat: -1.857.000 20.201.000 27.958.000 34.084.000 27.469.000
Egenkapital: 69.659.000 71.181.000 55.256.000 42.425.000 40.542.000
Regnskap for  Hafjell Alpinsenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 84.962.000 114.870.000 122.569.000 121.011.000 106.615.000
Driftskostnader -81.494.000 -87.311.000 -87.822.000 -80.034.000 -74.005.000
Driftsresultat 3.468.000 27.559.000 34.747.000 40.977.000 32.610.000
Finansinntekter 104.000 321.000 344.000 221.000 82.000
Finanskostnader -5.430.000 -7.678.000 -7.133.000 -7.114.000 -5.222.000
Finans -5.326.000 -7.357.000 -6.789.000 -6.893.000 -5.140.000
Resultat før skatt -1.857.000 20.201.000 27.958.000 34.084.000 27.469.000
Skattekostnad 336.000 -4.426.000 -6.156.000 -7.908.000 -6.619.000
Årsresultat -1.521.000 15.775.000 21.801.000 26.176.000 20.850.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 307.530.000 287.426.000 265.794.000 204.727.000 187.821.000
Sum omløpsmidler 34.464.000 48.508.000 82.350.000 85.151.000 61.720.000
Sum eiendeler 341.994.000 335.934.000 348.144.000 289.878.000 249.541.000
Sum opptjent egenkapital 55.178.000 56.699.000 40.775.000 27.943.000 26.061.000
Sum egenkapital 69.659.000 71.181.000 55.256.000 42.425.000 40.542.000
Sum langsiktig gjeld 125.656.000 101.286.000 122.916.000 76.432.000 46.430.000
Sum kortsiktig gjeld 146.679.000 163.468.000 169.972.000 171.022.000 162.569.000
Sum gjeld og egenkapital 341.995.000 335.935.000 348.145.000 289.879.000 249.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.900.000 93.271.000 109.875.000 108.127.000 93.881.000
Andre inntekter 18.062.000 21.599.000 12.694.000 12.883.000 12.734.000
Driftsinntekter 84.962.000 114.870.000 122.569.000 121.011.000 106.615.000
Varekostnad -550.000 -825.000 -2.156.000 -2.406.000 -1.872.000
Lønninger -25.701.000 -30.167.000 -33.091.000 -30.250.000 -27.163.000
Avskrivning -17.427.000 -15.970.000 -12.714.000 -11.119.000 -11.370.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -37.816.000 -40.349.000 -39.861.000 -36.259.000 -33.600.000
Driftskostnader -81.494.000 -87.311.000 -87.822.000 -80.034.000 -74.005.000
Driftsresultat 3.468.000 27.559.000 34.747.000 40.977.000 32.610.000
Finansinntekter 104.000 321.000 344.000 221.000 82.000
Finanskostnader -5.430.000 -7.678.000 -7.133.000 -7.114.000 -5.222.000
Finans -5.326.000 -7.357.000 -6.789.000 -6.893.000 -5.140.000
Konsernbidrag -780.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.521.000 15.775.000 21.801.000 26.176.000 20.850.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 126.000 620.000
Fast eiendom 115.288.000 82.450.000 71.827.000 85.070.000 67.334.000
Maskiner anlegg 151.164.000 170.346.000 161.990.000 89.323.000 93.682.000
Driftsløsøre 25.864.000 19.414.000 16.762.000 14.992.000 10.975.000
Sum varige driftsmidler 292.315.000 272.211.000 250.578.000 189.386.000 171.990.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.215.000 15.215.000 15.215.000 15.215.000 15.210.000
Sum anleggsmidler 307.530.000 287.426.000 265.794.000 204.727.000 187.821.000
Varebeholdning 652.000 619.000 3.196.000 3.017.000 1.731.000
Kundefordringer 1.245.000 11.548.000 15.980.000 15.359.000 12.478.000
Andre fordringer 3.775.000 2.107.000 5.882.000 1.245.000 2.834.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.586.000 1.714.000 1.829.000 0 44.659.000
Sum omløpsmidler 34.464.000 48.508.000 82.350.000 85.151.000 61.720.000
Sum eiendeler 341.994.000 335.934.000 348.144.000 289.878.000 249.541.000
Sum opptjent egenkapital 55.178.000 56.699.000 40.775.000 27.943.000 26.061.000
Sum egenkapital 69.659.000 71.181.000 55.256.000 42.425.000 40.542.000
Sum avsetninger til forpliktelser 74.000 422.000 588.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 124.791.000 138.068.000 140.795.000 151.889.000 109.309.000
Sum langsiktig gjeld 125.656.000 101.286.000 122.916.000 76.432.000 46.430.000
Leverandørgjeld 1.474.000 1.196.000 6.292.000 1.408.000 2.891.000
Betalbar skatt 1.761.000 7.187.000 3.051.000 120.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.647.000 4.801.000 3.676.000 4.573.000 3.084.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.006.000 12.216.000 16.157.000 13.031.000 47.284.000
Sum kortsiktig gjeld 146.679.000 163.468.000 169.972.000 171.022.000 162.569.000
Sum gjeld og egenkapital 341.995.000 335.935.000 348.145.000 289.879.000 249.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -112.215.000 -114.960.000 -87.622.000 -85.871.000 -100.849.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4
Soliditet 20.4 21.2 15.9 14.6 16.2
Resultatgrad 4.1 24.0 28.3 33.9 30.6
Rentedekningsgrad 0.6 3.6 4.9 5.8 6.2
Gjeldsgrad 3.9 3.7 5.3 5.8 5.2
Total kapitalrentabilitet 1.0 8.3 10.1 14.2 13.1
Signatur
01.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2021
Daglig leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex