Hafrsfjord Tre AS
Juridisk navn:  Hafrsfjord Tre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51951000
Godesetdalen 22 Godesetdalen 22 Fax: 51951001
4034 Stavanger 4034 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 927679523
Aksjekapital: 1.312.373 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 8/29/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Inforegn AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.31%
Resultat  
  
318.9%
Egenkapital  
  
24.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.088.000 22.338.000 25.001.000 21.029.000 19.733.000
Resultat: 1.031.000 -471.000 996.000 -339.000 -1.224.000
Egenkapital: 4.065.000 3.261.000 5.829.000 5.041.000 5.380.000
Regnskap for  Hafrsfjord Tre AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.088.000 22.338.000 25.001.000 21.029.000 19.733.000
Driftskostnader -23.860.000 -22.648.000 -23.917.000 -21.272.000 -20.859.000
Driftsresultat 1.227.000 -310.000 1.085.000 -242.000 -1.126.000
Finansinntekter 2.000 16.000 22.000 21.000 22.000
Finanskostnader -199.000 -177.000 -111.000 -117.000 -120.000
Finans -197.000 -161.000 -89.000 -96.000 -98.000
Resultat før skatt 1.031.000 -471.000 996.000 -339.000 -1.224.000
Skattekostnad -227.000 104.000 -208.000 0 275.000
Årsresultat 804.000 -368.000 787.000 -339.000 -949.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.900.000 6.612.000 4.866.000 4.800.000 4.878.000
Sum omløpsmidler 6.290.000 4.705.000 8.844.000 7.053.000 7.397.000
Sum eiendeler 12.190.000 11.317.000 13.710.000 11.853.000 12.275.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 0 2.473.000 1.686.000 2.025.000
Sum egenkapital 4.065.000 3.261.000 5.829.000 5.041.000 5.380.000
Sum langsiktig gjeld 3.597.000 3.777.000 2.801.000 3.056.000 3.311.000
Sum kortsiktig gjeld 4.528.000 4.278.000 5.081.000 3.755.000 3.584.000
Sum gjeld og egenkapital 12.190.000 11.316.000 13.710.000 11.852.000 12.275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.053.000 22.328.000 25.001.000 21.029.000 19.733.000
Andre inntekter 35.000 10.000 0 0 0
Driftsinntekter 25.088.000 22.338.000 25.001.000 21.029.000 19.733.000
Varekostnad -8.377.000 -6.857.000 -8.615.000 -6.999.000 -7.092.000
Lønninger -10.858.000 -11.191.000 -10.804.000 -10.057.000 -9.576.000
Avskrivning -633.000 -515.000 -376.000 -387.000 -636.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.992.000 -4.085.000 -4.122.000 -3.829.000 -3.555.000
Driftskostnader -23.860.000 -22.648.000 -23.917.000 -21.272.000 -20.859.000
Driftsresultat 1.227.000 -310.000 1.085.000 -242.000 -1.126.000
Finansinntekter 2.000 16.000 22.000 21.000 22.000
Finanskostnader -199.000 -177.000 -111.000 -117.000 -120.000
Finans -197.000 -161.000 -89.000 -96.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 949.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 804.000 -368.000 787.000 -339.000 -949.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 398.000 625.000 521.000 730.000 730.000
Fast eiendom 2.916.000 3.154.000 3.392.000 3.629.000 3.747.000
Maskiner anlegg 2.121.000 2.395.000 740.000 202.000 163.000
Driftsløsøre 462.000 435.000 210.000 236.000 235.000
Sum varige driftsmidler 5.499.000 5.984.000 4.342.000 4.067.000 4.146.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 5.900.000 6.612.000 4.866.000 4.800.000 4.878.000
Varebeholdning 2.617.000 2.749.000 1.774.000 1.512.000 1.599.000
Kundefordringer 1.773.000 1.332.000 3.038.000 2.015.000 1.166.000
Andre fordringer 450.000 386.000 368.000 244.000 297.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.451.000 238.000 3.664.000 3.282.000 4.336.000
Sum omløpsmidler 6.290.000 4.705.000 8.844.000 7.053.000 7.397.000
Sum eiendeler 12.190.000 11.317.000 13.710.000 11.853.000 12.275.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 0 2.473.000 1.686.000 2.025.000
Sum egenkapital 4.065.000 3.261.000 5.829.000 5.041.000 5.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.597.000 3.777.000 2.801.000 3.056.000 3.311.000
Leverandørgjeld 1.071.000 1.455.000 1.622.000 1.111.000 910.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.271.000 1.042.000 1.346.000 1.292.000 1.088.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.187.000 1.782.000 2.113.000 1.352.000 1.586.000
Sum kortsiktig gjeld 4.528.000 4.278.000 5.081.000 3.755.000 3.584.000
Sum gjeld og egenkapital 12.190.000 11.316.000 13.710.000 11.852.000 12.275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.762.000 427.000 3.763.000 3.298.000 3.813.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.7 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 1.4 1.5 1.6
Soliditet 33.3 28.8 42.5 42.5 43.8
Resultatgrad 4.9 -1.4 4.3 -1.2 -5.7
Rentedekningsgrad 6.2 -1.8 9.8 -2.1 -9.4
Gjeldsgrad 2.0 2.5 1.4 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.1 -2.6 8.1 -1.9
Signatur
07.10.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
HEBNES EINAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
HEBNES ARVID
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex