Hafskjold AS
Juridisk navn:  Hafskjold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226080
Ringeriksveien 169 Ringeriksveien 169 Fax: 32226086
3403 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 981463110
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Regnskapsfører: Dmc Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.27%
Resultat  
  
-69.95%
Egenkapital  
  
-11.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.647.000 21.841.000 16.515.000 12.651.000 13.892.000
Resultat: 1.444.000 4.806.000 2.130.000 636.000 -331.000
Egenkapital: 6.980.000 7.853.000 4.105.000 2.413.000 1.778.000
Regnskap for  Hafskjold AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.647.000 21.841.000 16.515.000 12.651.000 13.892.000
Driftskostnader -22.490.000 -17.040.000 -14.375.000 -11.952.000 -14.198.000
Driftsresultat 1.157.000 4.800.000 2.140.000 700.000 -306.000
Finansinntekter 292.000 25.000 25.000 29.000 26.000
Finanskostnader -6.000 -19.000 -35.000 -93.000 -50.000
Finans 286.000 6.000 -10.000 -64.000 -24.000
Resultat før skatt 1.444.000 4.806.000 2.130.000 636.000 -331.000
Skattekostnad -318.000 -1.058.000 -438.000 0 0
Årsresultat 1.127.000 3.748.000 1.692.000 636.000 -331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.272.000 3.823.000 2.757.000 3.055.000 3.719.000
Sum omløpsmidler 10.846.000 9.619.000 5.995.000 4.898.000 4.486.000
Sum eiendeler 15.118.000 13.442.000 8.752.000 7.953.000 8.205.000
Sum opptjent egenkapital 5.980.000 4.853.000 1.105.000 -587.000 -1.222.000
Sum egenkapital 6.980.000 7.853.000 4.105.000 2.413.000 1.778.000
Sum langsiktig gjeld 64.000 75.000 156.000 247.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 8.075.000 5.514.000 4.491.000 5.293.000 5.917.000
Sum gjeld og egenkapital 15.119.000 13.442.000 8.752.000 7.953.000 8.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.406.000 21.607.000 16.300.000 12.923.000 13.768.000
Andre inntekter 241.000 233.000 215.000 -272.000 124.000
Driftsinntekter 23.647.000 21.841.000 16.515.000 12.651.000 13.892.000
Varekostnad -8.759.000 -7.398.000 -5.199.000 -4.694.000 -5.147.000
Lønninger -4.263.000 -2.991.000 -2.486.000 -2.129.000 -2.306.000
Avskrivning -657.000 -463.000 -437.000 -484.000 -547.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.811.000 -6.188.000 -6.253.000 -4.645.000 -6.198.000
Driftskostnader -22.490.000 -17.040.000 -14.375.000 -11.952.000 -14.198.000
Driftsresultat 1.157.000 4.800.000 2.140.000 700.000 -306.000
Finansinntekter 292.000 25.000 25.000 29.000 26.000
Finanskostnader -6.000 -19.000 -35.000 -93.000 -50.000
Finans 286.000 6.000 -10.000 -64.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.127.000 3.748.000 1.692.000 636.000 -331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Maskiner anlegg 3.875.000 3.181.000 1.907.000 1.938.000 2.303.000
Driftsløsøre 151.000 274.000 401.000 498.000 617.000
Sum varige driftsmidler 4.051.000 3.480.000 2.332.000 2.460.000 2.944.000
Sum finansielle anleggsmidler 221.000 344.000 425.000 595.000 775.000
Sum anleggsmidler 4.272.000 3.823.000 2.757.000 3.055.000 3.719.000
Varebeholdning 2.398.000 1.687.000 1.693.000 1.435.000 1.418.000
Kundefordringer 4.980.000 2.909.000 3.129.000 1.765.000 2.266.000
Andre fordringer 2.695.000 409.000 260.000 1.060.000 534.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 774.000 4.613.000 912.000 637.000 267.000
Sum omløpsmidler 10.846.000 9.619.000 5.995.000 4.898.000 4.486.000
Sum eiendeler 15.118.000 13.442.000 8.752.000 7.953.000 8.205.000
Sum opptjent egenkapital 5.980.000 4.853.000 1.105.000 -587.000 -1.222.000
Sum egenkapital 6.980.000 7.853.000 4.105.000 2.413.000 1.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 64.000 75.000 62.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 102.000 1.465.000 1.009.000
Sum langsiktig gjeld 64.000 75.000 156.000 247.000 510.000
Leverandørgjeld 5.702.000 3.606.000 2.604.000 2.519.000 3.218.000
Betalbar skatt 328.000 1.045.000 376.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 336.000 196.000 416.000 233.000 145.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.708.000 667.000 993.000 1.075.000 1.544.000
Sum kortsiktig gjeld 8.075.000 5.514.000 4.491.000 5.293.000 5.917.000
Sum gjeld og egenkapital 15.119.000 13.442.000 8.752.000 7.953.000 8.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.771.000 4.105.000 1.504.000 -395.000 -1.431.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.4 1 0.7 0.5
Soliditet 46.2 58.4 46.9 30.3 21.7
Resultatgrad 4.9 22.0 1 5.5 -2.2
Rentedekningsgrad 192.8 252.6 61.1 7.5 -6.1
Gjeldsgrad 1.2 0.7 1.1 2.3 3.6
Total kapitalrentabilitet 9.6 35.9 24.7 9.2 -3.4
Signatur
22.03.2021
SIGNATUR
HAFSKJOLD TRYGVE
Prokurister
13.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex