Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hafslo Målarservice As
Juridisk navn:  Hafslo Målarservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57684101
Hestnes 23 Hestnes 23 Fax: 57684211
6869 Hafslo 6869 Hafslo
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 983261426
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/11/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.83%
Resultat  
  
-84.06%
Egenkapital  
  
8.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.727.000 6.417.000 4.562.000 5.610.000 4.617.000
Resultat: 179.000 1.123.000 209.000 546.000 136.000
Egenkapital: 1.768.000 1.631.000 1.186.000 1.027.000 926.000
Regnskap for  Hafslo Målarservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.727.000 6.417.000 4.562.000 5.610.000 4.617.000
Driftskostnader -6.541.000 -5.290.000 -4.349.000 -5.059.000 -4.473.000
Driftsresultat 185.000 1.127.000 213.000 551.000 145.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -4.000 -5.000 -5.000 -10.000
Finans -6.000 -3.000 -5.000 -5.000 -10.000
Resultat før skatt 179.000 1.123.000 209.000 546.000 136.000
Skattekostnad -42.000 -251.000 -50.000 -137.000 -37.000
Årsresultat 136.000 872.000 159.000 409.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 121.000 141.000 225.000 127.000
Sum omløpsmidler 2.631.000 3.372.000 2.279.000 2.389.000 1.792.000
Sum eiendeler 2.808.000 3.493.000 2.420.000 2.614.000 1.919.000
Sum opptjent egenkapital 1.660.000 1.523.000 1.078.000 919.000 818.000
Sum egenkapital 1.768.000 1.631.000 1.186.000 1.027.000 926.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 52.000
Sum kortsiktig gjeld 1.041.000 1.862.000 1.234.000 1.587.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 2.809.000 3.493.000 2.420.000 2.614.000 1.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.715.000 6.417.000 4.562.000 5.610.000 4.617.000
Andre inntekter 13.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.727.000 6.417.000 4.562.000 5.610.000 4.617.000
Varekostnad -4.139.000 -2.920.000 -2.837.000 -4.433.000 -4.003.000
Lønninger -1.464.000 -1.564.000 -1.001.000 -74.000 -45.000
Avskrivning -24.000 -37.000 -56.000 -59.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -914.000 -769.000 -455.000 -493.000 -383.000
Driftskostnader -6.541.000 -5.290.000 -4.349.000 -5.059.000 -4.473.000
Driftsresultat 185.000 1.127.000 213.000 551.000 145.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -4.000 -5.000 -5.000 -10.000
Finans -6.000 -3.000 -5.000 -5.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -426.000 0 -309.000 0
Årsresultat 136.000 872.000 159.000 409.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 40.000 42.000 70.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 146.000 82.000 99.000 154.000 51.000
Sum varige driftsmidler 146.000 82.000 99.000 154.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 177.000 121.000 141.000 225.000 127.000
Varebeholdning 96.000 70.000 82.000 76.000 120.000
Kundefordringer 1.851.000 2.873.000 1.457.000 2.108.000 1.197.000
Andre fordringer 82.000 146.000 257.000 4.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 602.000 283.000 482.000 201.000 375.000
Sum omløpsmidler 2.631.000 3.372.000 2.279.000 2.389.000 1.792.000
Sum eiendeler 2.808.000 3.493.000 2.420.000 2.614.000 1.919.000
Sum opptjent egenkapital 1.660.000 1.523.000 1.078.000 919.000 818.000
Sum egenkapital 1.768.000 1.631.000 1.186.000 1.027.000 926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 52.000
Leverandørgjeld 269.000 417.000 684.000 675.000 350.000
Betalbar skatt 34.000 249.000 22.000 131.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 430.000 514.000 197.000 99.000 48.000
Utbytte -426.000 0 -309.000 0
Annen kortsiktig gjeld 308.000 255.000 331.000 375.000 489.000
Sum kortsiktig gjeld 1.041.000 1.862.000 1.234.000 1.587.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 2.809.000 3.493.000 2.420.000 2.614.000 1.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.590.000 1.510.000 1.045.000 802.000 851.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 1.8 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 2.4 1.8 1.8 1.5 1.8
Soliditet 62.9 46.7 4 39.3 48.3
Resultatgrad 2.8 17.6 4.7 9.8 3.1
Rentedekningsgrad 26.4 281.8 42.6 110.2 14.5
Gjeldsgrad 0.6 1.1 1 1.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.6 32.3 8.8 21.1 7.6
Signatur
29.03.2022
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex