Hagen Gruppen AS
Juridisk navn:  Hagen Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38344404
Hamranveien 44B Hamranveien 44B Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 867630422
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.36%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
6.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 75.000 55.000 71.000 302.000 514.000
Resultat: 13.000 26.000 12.000 143.000 167.000
Egenkapital: -188.000 -202.000 -228.000 -240.000 -250.000
Regnskap for  Hagen Gruppen AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 75.000 55.000 71.000 302.000 514.000
Driftskostnader -62.000 -29.000 -60.000 -159.000 -347.000
Driftsresultat 13.000 26.000 12.000 143.000 167.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 13.000 26.000 12.000 143.000 167.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 13.000 26.000 12.000 143.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 42.000 90.000 118.000 271.000
Sum eiendeler 64.000 42.000 90.000 118.000 271.000
Sum opptjent egenkapital -538.000 -552.000 -578.000 -590.000 -600.000
Sum egenkapital -188.000 -202.000 -228.000 -240.000 -250.000
Sum langsiktig gjeld 185.000 198.000 253.000 306.000 316.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 46.000 65.000 52.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 42.000 90.000 118.000 272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000 55.000 71.000 302.000 514.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 75.000 55.000 71.000 302.000 514.000
Varekostnad -2.000 -1.000 -53.000 -33.000
Lønninger -32.000 -23.000 -8.000 -100.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -27.000 -36.000 -98.000 -214.000
Driftskostnader -62.000 -29.000 -60.000 -159.000 -347.000
Driftsresultat 13.000 26.000 12.000 143.000 167.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 13.000 26.000 12.000 143.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kundefordringer 23.000 13.000 43.000 67.000 202.000
Andre fordringer 0 29.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 19.000 8.000 27.000 29.000 19.000
Sum omløpsmidler 64.000 42.000 90.000 118.000 271.000
Sum eiendeler 64.000 42.000 90.000 118.000 271.000
Sum opptjent egenkapital -538.000 -552.000 -578.000 -590.000 -600.000
Sum egenkapital -188.000 -202.000 -228.000 -240.000 -250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 185.000 198.000 253.000 306.000 316.000
Leverandørgjeld 40.000 37.000 38.000 38.000 182.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 1.000 9.000 8.000 18.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 8.000 18.000 6.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 46.000 65.000 52.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 42.000 90.000 118.000 272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 -4.000 25.000 66.000 65.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.4 2.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 1.1 1.9 1.2
Soliditet -293.8 -481.0 -253.3 -203.4 -91.9
Resultatgrad 17.3 47.3 16.9 47.4 32.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.2 -1.4 -1.5 -2.1
Total kapitalrentabilitet 20.3 61.9 13.3 121.2 61.4
Signatur
08.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
08.03.2022
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Hagen Else Tordis
Prokura hver for seg
Hagen Kjell
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex