Hager Kioskdrift As
Juridisk navn:  Hager Kioskdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35506680
Porsgrunnsvegen 192 Porsgrunnsvegen 192 Fax:
3735 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 919073845
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/16/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.77%
Resultat  
  
19.43%
Egenkapital  
  
-80.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.862.000 6.029.000 2.794.000
Resultat: -311.000 -386.000 -32.000
Egenkapital: -698.000 -387.000 -2.000
Regnskap for  Hager Kioskdrift As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.862.000 6.029.000 2.794.000
Driftskostnader -6.143.000 -6.388.000 -2.814.000
Driftsresultat -281.000 -359.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -27.000 -11.000
Finans -30.000 -27.000 -11.000
Resultat før skatt -311.000 -386.000 -32.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -311.000 -386.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 597.000 568.000
Sum omløpsmidler 724.000 644.000 953.000
Sum eiendeler 1.061.000 1.241.000 1.521.000
Sum opptjent egenkapital -728.000 -417.000 -32.000
Sum egenkapital -698.000 -387.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 185.000 226.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.574.000 1.402.000 1.523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.061.000 1.241.000 1.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.188.000 5.356.000 2.465.000
Andre inntekter 674.000 673.000 329.000
Driftsinntekter 5.862.000 6.029.000 2.794.000
Varekostnad -2.630.000 -2.684.000 -1.238.000
Lønninger -1.818.000 -2.031.000 -771.000
Avskrivning -283.000 -261.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.412.000 -1.412.000 -696.000
Driftskostnader -6.143.000 -6.388.000 -2.814.000
Driftsresultat -281.000 -359.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -27.000 -11.000
Finans -30.000 -27.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -311.000 -386.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 337.000 597.000 568.000
Sum varige driftsmidler 337.000 597.000 568.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 337.000 597.000 568.000
Varebeholdning 373.000 355.000 382.000
Kundefordringer 52.000 24.000 89.000
Andre fordringer 23.000 2.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 276.000 263.000 467.000
Sum omløpsmidler 724.000 644.000 953.000
Sum eiendeler 1.061.000 1.241.000 1.521.000
Sum opptjent egenkapital -728.000 -417.000 -32.000
Sum egenkapital -698.000 -387.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 185.000 226.000 0
Leverandørgjeld 387.000 304.000 313.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 179.000 186.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.041.000 920.000 1.024.000
Sum kortsiktig gjeld 1.574.000 1.402.000 1.523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.061.000 1.241.000 1.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -850.000 -758.000 -570.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.4
Soliditet -65.8 -31.2 -0.1
Resultatgrad -4.8 - -0.7
Rentedekningsgrad -9.4 -13.3 -1.8
Gjeldsgrad -2.5 -4.2 -761.5
Total kapitalrentabilitet -26.5 -28.9 -1.3
Signatur
23.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex