Hagerup Holding As
Juridisk navn:  Hagerup Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Dag-Inge Hagerup Sagmyrvegen 21 c/o Dag-Inge Hagerup Sagmyrvegen 21 Fax:
7549 Tanem 7549 Tanem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 923568271
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 29.000
Resultat: 11.000
Egenkapital: 33.000
Regnskap for  Hagerup Holding As
Resultat 2019
Driftsinntekter 29.000
Driftskostnader -18.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 11.000
Skattekostnad -2.000
Årsresultat 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 46.000
Sum opptjent egenkapital 8.000
Sum egenkapital 33.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 29.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -18.000
Driftskostnader -18.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 46.000
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 46.000
Sum opptjent egenkapital 8.000
Sum egenkapital 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000
Likviditetsgrad 1 3.5
Likviditetsgrad 2 3.5
Soliditet 71.7
Resultatgrad 37.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 23.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex