Hagerup Invest As
Juridisk navn:  Hagerup Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92060970
Libråten Libråten Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 913298675
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proxo Regnskap Stjørdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
-197.87%
Egenkapital  
  
-250%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 144.000 72.000 144.000 216.000 144.000
Resultat: -140.000 -47.000 -46.000 4.000 -61.000
Egenkapital: -84.000 56.000 102.000 148.000 44.000
Regnskap for  Hagerup Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 144.000 72.000 144.000 216.000 144.000
Driftskostnader -103.000 -110.000 -96.000 -122.000 -118.000
Driftsresultat 40.000 -38.000 48.000 94.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -180.000 -8.000 -94.000 -90.000 -88.000
Finans -180.000 -8.000 -94.000 -90.000 -88.000
Resultat før skatt -140.000 -47.000 -46.000 4.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -140.000 -47.000 -46.000 4.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.579.000 1.643.000 1.706.000 1.769.000 1.832.000
Sum omløpsmidler 87.000 169.000 208.000 255.000 128.000
Sum eiendeler 1.666.000 1.812.000 1.914.000 2.024.000 1.960.000
Sum opptjent egenkapital -322.000 -182.000 -136.000 -90.000 -94.000
Sum egenkapital -84.000 56.000 102.000 148.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 1.651.000 1.634.000 1.790.000 1.853.000 1.889.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 122.000 22.000 24.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.666.000 1.812.000 1.914.000 2.025.000 1.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 144.000 72.000 144.000 216.000 144.000
Driftsinntekter 144.000 72.000 144.000 216.000 144.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -47.000 -33.000 -59.000 -55.000
Driftskostnader -103.000 -110.000 -96.000 -122.000 -118.000
Driftsresultat 40.000 -38.000 48.000 94.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -180.000 -8.000 -94.000 -90.000 -88.000
Finans -180.000 -8.000 -94.000 -90.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -140.000 -47.000 -46.000 4.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.579.000 1.643.000 1.706.000 1.769.000 1.832.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.579.000 1.643.000 1.706.000 1.769.000 1.832.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.579.000 1.643.000 1.706.000 1.769.000 1.832.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 162.000 72.000 72.000 0
Andre fordringer 7.000 7.000 134.000 86.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 0 3.000 98.000 0
Sum omløpsmidler 87.000 169.000 208.000 255.000 128.000
Sum eiendeler 1.666.000 1.812.000 1.914.000 2.024.000 1.960.000
Sum opptjent egenkapital -322.000 -182.000 -136.000 -90.000 -94.000
Sum egenkapital -84.000 56.000 102.000 148.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.651.000 1.634.000 1.790.000 1.853.000 1.889.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 -7.000 -1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 9.000 29.000 22.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 112.000 0 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 122.000 22.000 24.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.666.000 1.812.000 1.914.000 2.025.000 1.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 47.000 186.000 231.000 101.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 9.5 10.6 4.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 9.5 10.6 4.8
Soliditet 3.1 5.3 7.3 2.2
Resultatgrad 27.8 -52.8 33.3 43.5 18.1
Rentedekningsgrad 0.2 -4.8 0.5 1 0.3
Gjeldsgrad -20.8 31.4 17.8 12.7 43.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 -2.1 2.5 4.6 1.3
Signatur
31.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex