Hagerup Rør -og Sveiseteknikk As
Juridisk navn:  Hagerup Rør -og Sveiseteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92060970
Libråten Libråten Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 911619652
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proxo Regnskap Stjørdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.54%
Resultat  
  
582.76%
Egenkapital  
  
143.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.980.000 2.317.000 1.540.000 1.911.000 1.762.000
Resultat: 198.000 29.000 26.000 -49.000 106.000
Egenkapital: 261.000 107.000 85.000 66.000 104.000
Regnskap for  Hagerup Rør -og Sveiseteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.980.000 2.317.000 1.540.000 1.911.000 1.762.000
Driftskostnader -1.781.000 -2.285.000 -1.511.000 -1.955.000 -1.637.000
Driftsresultat 199.000 32.000 30.000 -43.000 125.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 5.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -7.000 -10.000 -21.000
Finans -1.000 -3.000 -4.000 -5.000 -19.000
Resultat før skatt 198.000 29.000 26.000 -49.000 106.000
Skattekostnad -44.000 -7.000 -7.000 12.000 -29.000
Årsresultat 154.000 22.000 19.000 -37.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 47.000 113.000 167.000 194.000
Sum omløpsmidler 614.000 578.000 468.000 416.000 454.000
Sum eiendeler 651.000 625.000 581.000 583.000 648.000
Sum opptjent egenkapital 171.000 17.000 -5.000 -24.000 14.000
Sum egenkapital 261.000 107.000 85.000 66.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 48.000 75.000 105.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 470.000 421.000 411.000 410.000
Sum gjeld og egenkapital 651.000 625.000 581.000 582.000 648.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.980.000 2.317.000 1.527.000 1.851.000 1.762.000
Andre inntekter 0 0 14.000 60.000 0
Driftsinntekter 1.980.000 2.317.000 1.540.000 1.911.000 1.762.000
Varekostnad -1.078.000 -1.444.000 -606.000 -934.000 -798.000
Lønninger -305.000 -489.000 -426.000 -530.000 -329.000
Avskrivning -20.000 -69.000 -67.000 -70.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -378.000 -283.000 -412.000 -421.000 -430.000
Driftskostnader -1.781.000 -2.285.000 -1.511.000 -1.955.000 -1.637.000
Driftsresultat 199.000 32.000 30.000 -43.000 125.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 5.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -7.000 -10.000 -21.000
Finans -1.000 -3.000 -4.000 -5.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -70.000
Årsresultat 154.000 22.000 19.000 -37.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 17.000 14.000 12.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 9.000 14.000 19.000 10.000 16.000
Driftsløsøre 1.000 16.000 80.000 145.000 177.000
Sum varige driftsmidler 10.000 30.000 98.000 155.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 47.000 113.000 167.000 194.000
Varebeholdning 0 0 50.000 50.000 47.000
Kundefordringer 239.000 180.000 238.000 89.000 183.000
Andre fordringer 138.000 167.000 5.000 63.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 232.000 175.000 213.000 175.000
Sum omløpsmidler 614.000 578.000 468.000 416.000 454.000
Sum eiendeler 651.000 625.000 581.000 583.000 648.000
Sum opptjent egenkapital 171.000 17.000 -5.000 -24.000 14.000
Sum egenkapital 261.000 107.000 85.000 66.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 48.000 75.000 105.000 134.000
Leverandørgjeld 243.000 333.000 71.000 107.000 44.000
Betalbar skatt 54.000 10.000 9.000 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 35.000 49.000 20.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 78.000 92.000 292.000 285.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 470.000 421.000 411.000 410.000
Sum gjeld og egenkapital 651.000 625.000 581.000 582.000 648.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 230.000 108.000 47.000 5.000 44.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1 0.9 1.0
Soliditet 40.1 17.1 14.6 11.3 16.0
Resultatgrad 10.1 1.4 1.9 -2.3 7.1
Rentedekningsgrad 66.3 6.4 4.3 -4.3 6.0
Gjeldsgrad 1.5 4.8 5.8 7.8 5.2
Total kapitalrentabilitet 30.9 5.4 5.7 -6.5 19.6
Signatur
23.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex