Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haku AS
Juridisk navn:  Haku AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22447617
Åros fjordvei 20 Åros fjordvei 20 Fax: 22438578
3474 Åros 3474 Åros
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 960155025
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Friis & Foyn Advokatfirma ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
606.53%
Resultat  
  
1606.25%
Egenkapital  
  
12.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.406.000 199.000 257.000 849.000 1.887.000
Resultat: 1.092.000 64.000 87.000 533.000 1.469.000
Egenkapital: 459.000 407.000 343.000 275.000 164.000
Regnskap for  Haku AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.406.000 199.000 257.000 849.000 1.887.000
Driftskostnader -314.000 -135.000 -171.000 -316.000 -418.000
Driftsresultat 1.091.000 64.000 86.000 533.000 1.469.000
Finansinntekter 0 1.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -1.000
Finans 0 1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 1.092.000 64.000 87.000 533.000 1.469.000
Skattekostnad -240.000 0 -19.000 -122.000 -352.000
Årsresultat 852.000 64.000 68.000 411.000 1.117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.000 179.000 179.000 202.000 179.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 266.000 221.000 521.000 1.495.000
Sum eiendeler 1.552.000 445.000 400.000 723.000 1.674.000
Sum opptjent egenkapital 354.000 302.000 238.000 170.000 59.000
Sum egenkapital 459.000 407.000 343.000 275.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 13.000 26.000 14.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 1.072.000 25.000 30.000 433.000 1.475.000
Sum gjeld og egenkapital 1.551.000 445.000 399.000 722.000 1.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.406.000 199.000 257.000 849.000 1.885.000
Andre inntekter 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 1.406.000 199.000 257.000 849.000 1.887.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -171.000 0 0 -120.000 -243.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -135.000 -171.000 -196.000 -175.000
Driftskostnader -314.000 -135.000 -171.000 -316.000 -418.000
Driftsresultat 1.091.000 64.000 86.000 533.000 1.469.000
Finansinntekter 0 1.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -1.000
Finans 0 1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 -300.000 -1.000.000
Årsresultat 852.000 64.000 68.000 411.000 1.117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000
Sum varige driftsmidler 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 24.000 0
Sum anleggsmidler 179.000 179.000 179.000 202.000 179.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 196.000 20.000 36.000 149.000 0
Andre fordringer 4.000 2.000 0 0 364.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.174.000 245.000 185.000 371.000 1.131.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 266.000 221.000 521.000 1.495.000
Sum eiendeler 1.552.000 445.000 400.000 723.000 1.674.000
Sum opptjent egenkapital 354.000 302.000 238.000 170.000 59.000
Sum egenkapital 459.000 407.000 343.000 275.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 3.000 17.000 14.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 13.000 26.000 14.000 33.000
Leverandørgjeld -2.000 0 0 0
Betalbar skatt 242.000 22.000 24.000 125.000 402.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 4.000 6.000 8.000 73.000
Utbytte -800.000 0 0 -300.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.072.000 25.000 30.000 433.000 1.475.000
Sum gjeld og egenkapital 1.551.000 445.000 399.000 722.000 1.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 301.000 241.000 191.000 88.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.3 10.6 7.4 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.3 10.6 7.4 1.2 1
Soliditet 29.6 91.5 8 38.1 9.8
Resultatgrad 77.6 32.2 33.5 62.8 77.8
Rentedekningsgrad 88.8 1
Gjeldsgrad 2.4 0.1 0.2 1.6 9.2
Total kapitalrentabilitet 70.3 14.4 21.8 74.7 87.9
Signatur
16.12.2011
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex