Halden Ur Og Smykker AS
Juridisk navn:  Halden Ur Og Smykker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69186111
Walkers Gate 4 Walkers Gate 4 Fax: 69186112
1771 Halden 1771 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 987377364
Aksjekapital: 382.200 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/11/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.52%
Resultat  
  
-25.28%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.650.000 5.796.000 5.761.000 5.408.000 5.492.000
Resultat: 535.000 716.000 517.000 164.000 50.000
Egenkapital: 738.000 738.000 750.000 752.000 761.000
Regnskap for  Halden Ur Og Smykker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.650.000 5.796.000 5.761.000 5.408.000 5.492.000
Driftskostnader -5.042.000 -5.001.000 -5.180.000 -5.189.000 -5.383.000
Driftsresultat 607.000 795.000 581.000 220.000 109.000
Finansinntekter 32.000 31.000 30.000 30.000 1.000
Finanskostnader -103.000 -110.000 -94.000 -85.000 -60.000
Finans -71.000 -79.000 -64.000 -55.000 -59.000
Resultat før skatt 535.000 716.000 517.000 164.000 50.000
Skattekostnad -118.000 -158.000 -114.000 -39.000 -12.000
Årsresultat 417.000 559.000 403.000 124.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.131.000 1.090.000 1.114.000 1.119.000 1.121.000
Sum omløpsmidler 4.255.000 3.993.000 3.318.000 3.565.000 3.219.000
Sum eiendeler 5.386.000 5.083.000 4.432.000 4.684.000 4.340.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 355.000 368.000 370.000 379.000
Sum egenkapital 738.000 738.000 750.000 752.000 761.000
Sum langsiktig gjeld 1.227.000 1.375.000 1.214.000 1.798.000 2.016.000
Sum kortsiktig gjeld 3.421.000 2.969.000 2.468.000 2.134.000 1.563.000
Sum gjeld og egenkapital 5.386.000 5.081.000 4.432.000 4.684.000 4.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.468.000 5.770.000 5.751.000 5.408.000 5.492.000
Andre inntekter 182.000 25.000 10.000 0 0
Driftsinntekter 5.650.000 5.796.000 5.761.000 5.408.000 5.492.000
Varekostnad -2.497.000 -2.600.000 -2.764.000 -2.524.000 -2.747.000
Lønninger -1.250.000 -1.123.000 -1.231.000 -1.325.000 -1.213.000
Avskrivning -30.000 -58.000 -54.000 -58.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.265.000 -1.220.000 -1.131.000 -1.282.000 -1.351.000
Driftskostnader -5.042.000 -5.001.000 -5.180.000 -5.189.000 -5.383.000
Driftsresultat 607.000 795.000 581.000 220.000 109.000
Finansinntekter 32.000 31.000 30.000 30.000 1.000
Finanskostnader -103.000 -110.000 -94.000 -85.000 -60.000
Finans -71.000 -79.000 -64.000 -55.000 -59.000
Konsernbidrag -417.000 -571.000 -406.000 123.000 -49.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 417.000 559.000 403.000 124.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 9.000 5.000 5.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 42.000 100.000 136.000 167.000
Sum varige driftsmidler 51.000 42.000 100.000 136.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.071.000 1.039.000 1.009.000 979.000 950.000
Sum anleggsmidler 1.131.000 1.090.000 1.114.000 1.119.000 1.121.000
Varebeholdning 1.805.000 1.772.000 1.937.000 2.315.000 2.136.000
Kundefordringer 40.000 31.000 11.000 16.000 18.000
Andre fordringer 182.000 181.000 176.000 26.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 56.000 92.000 1.195.000 1.048.000 1.028.000
Sum omløpsmidler 4.255.000 3.993.000 3.318.000 3.565.000 3.219.000
Sum eiendeler 5.386.000 5.083.000 4.432.000 4.684.000 4.340.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 355.000 368.000 370.000 379.000
Sum egenkapital 738.000 738.000 750.000 752.000 761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.293.000 1.779.000 1.326.000 879.000 546.000
Sum langsiktig gjeld 1.227.000 1.375.000 1.214.000 1.798.000 2.016.000
Leverandørgjeld 488.000 494.000 467.000 639.000 447.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 253.000 315.000 294.000 243.000 257.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 387.000 382.000 382.000 373.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 3.421.000 2.969.000 2.468.000 2.134.000 1.563.000
Sum gjeld og egenkapital 5.386.000 5.081.000 4.432.000 4.684.000 4.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 834.000 1.024.000 850.000 1.431.000 1.656.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7
Soliditet 13.7 14.5 16.9 16.1 17.5
Resultatgrad 10.7 13.7 10.1 4.1 2
Rentedekningsgrad 5.9 7.2 6.2 2.6 1.8
Gjeldsgrad 6.3 5.9 4.9 5.2 4.7
Total kapitalrentabilitet 11.9 16.3 13.8 5.3 2.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex