Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hallerdalen Skogsdrift As
Juridisk navn:  Hallerdalen Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95968188
Vardalsvegen 828 Vardalsvegen 828 Fax:
2822 Bybrua 2822 Bybrua
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 896916912
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/14/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.17%
Resultat  
  
274.19%
Egenkapital  
  
82200%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.250.000 4.211.000 6.359.000 3.187.000 3.690.000
Resultat: 918.000 -527.000 809.000 -350.000 474.000
Egenkapital: 823.000 1.000 528.000 -237.000 113.000
Regnskap for  Hallerdalen Skogsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.250.000 4.211.000 6.359.000 3.187.000 3.690.000
Driftskostnader -6.317.000 -4.719.000 -5.531.000 -3.529.000 -3.197.000
Driftsresultat 933.000 -508.000 828.000 -342.000 493.000
Finansinntekter 12.000 0 6.000 3.000 0
Finanskostnader -27.000 -19.000 -26.000 -11.000 -19.000
Finans -15.000 -19.000 -20.000 -8.000 -19.000
Resultat før skatt 918.000 -527.000 809.000 -350.000 474.000
Skattekostnad -96.000 0 -43.000 0 0
Årsresultat 822.000 -527.000 765.000 -350.000 474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 967.000 279.000 346.000 0 0
Sum omløpsmidler 619.000 573.000 1.363.000 631.000 637.000
Sum eiendeler 1.586.000 852.000 1.709.000 631.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 613.000 -209.000 318.000 -447.000 -97.000
Sum egenkapital 823.000 1.000 528.000 -237.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 21.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 763.000 851.000 1.181.000 847.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 1.586.000 852.000 1.709.000 631.000 638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.250.000 4.211.000 5.812.000 3.187.000 3.690.000
Andre inntekter 0 548.000 0 0
Driftsinntekter 7.250.000 4.211.000 6.359.000 3.187.000 3.690.000
Varekostnad -2.355.000 -360.000 -1.044.000 -167.000 -82.000
Lønninger -941.000 -1.128.000 -1.221.000 -988.000 -1.014.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.021.000 -3.231.000 -3.266.000 -2.374.000 -2.098.000
Driftskostnader -6.317.000 -4.719.000 -5.531.000 -3.529.000 -3.197.000
Driftsresultat 933.000 -508.000 828.000 -342.000 493.000
Finansinntekter 12.000 0 6.000 3.000 0
Finanskostnader -27.000 -19.000 -26.000 -11.000 -19.000
Finans -15.000 -19.000 -20.000 -8.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 822.000 -527.000 765.000 -350.000 474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 967.000 279.000 346.000 0 0
Sum anleggsmidler 967.000 279.000 346.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 386.000 258.000 672.000 371.000 340.000
Andre fordringer 142.000 275.000 267.000 214.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 40.000 424.000 47.000 216.000
Sum omløpsmidler 619.000 573.000 1.363.000 631.000 637.000
Sum eiendeler 1.586.000 852.000 1.709.000 631.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 613.000 -209.000 318.000 -447.000 -97.000
Sum egenkapital 823.000 1.000 528.000 -237.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 138.000 0 136.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 21.000 102.000
Leverandørgjeld 284.000 303.000 797.000 555.000 119.000
Betalbar skatt 96.000 0 43.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 57.000 153.000 64.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 296.000 353.000 187.000 91.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 763.000 851.000 1.181.000 847.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 1.586.000 852.000 1.709.000 631.000 638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -144.000 -278.000 182.000 -216.000 214.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1.2 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1.2 0.7 1.5
Soliditet 51.9 0.1 30.9 -37.6 17.7
Resultatgrad 12.9 -12.1 1 -10.7 13.4
Rentedekningsgrad 34.6 -26.7 31.8 -31.1 25.9
Gjeldsgrad 0.9 8 2.2 -3.7 4.6
Total kapitalrentabilitet 59.6 -59.6 48.8 -53.7 77.3
Signatur
05.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex